Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

CONTACT

Archief

Downloads

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrum-eindhoven.nl
Volg het Architectuurcentrum
Digitale nieuwsbrief
Meld je aan en ontvang onze digitale nieuwsbrief:
 • DO 22 maart: sociĆ«teitsbijeenkomst met Janne van Berlo in Innovation Powerhouse

  Op donderdag 22 maart is architect Janne van Berlo de speciale gast bij de eerste sociëteitsbijeenkomst van 2018. Janne van Berlo (Atelier van Berlo) werkte samen met Eugelink Architectuur (onder andere) en De Bever architecten aan de herontwikkeling van TR, de voormalige energiecentrale op Strijp-T. Lees meer...

  Gebouw TR is de kolengestookte energiecentrale van Phillips uit 1958. Dit gebouw met zijn twee iconische schoorstenen heeft na jaren leegstand weer een nieuwe bestemming als bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve maakindustrie. Een gebouw waar verschillende innovatieve bedrijven een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. En, daar past natuurlijk een nieuwe naam bij: Innovation Powerhouse.

  Ad van Berlo, inspirator en drijvende kracht achter het Innovation Powerhosue, was al eerder te gast bij Architectuurcentrum Eindehoven. Zijn dochter neemt ons mee in een verhaal over het herontwerp van het gebouw. Hoe pas je een bestaand gebouw aan aan een nieuw samenwerkconcept? Hoe ging dat proces in zijn werk en welke ontwerpbeslissingen zijn er genomen? Om de kracht van het concept te illlusteren zullen ook Karel Franken (bureau Franken) en Leon Mevis (advies- en ingenieursbureau Van de Laar) toelichten waarom zij nu ondernemen vanuit Innovation Powerhouse.

  De oorspronkelijke betonstructuren en het oude metselwerk zijn in Innovation Powerhouse in stand gehouden en de toevoegingen bouwen voort op de bestaande vormentaal. De combinatie van denken, doen en maken komt terug in de drie lagen van het gebouw. Dit is zichtbaar in de architectuur en de functies die aan de verschillende ruimtes worden toegewezen. Dwars door het gebouw komt een centrale lichtstraat; een ontmoetingsplek die het kloppende hart van het Innovation Powerhouse zal vormen en waar zichtlijnen én mensen uit verschillende disciplines samenkomen. Hier wordt gebouwd aan het communitygevoel met evenementen gericht op kennisdeling. Hier is ook een koffiebar en de toegang tot het gezamenlijke restaurant.

  Deze bijeenkomst met lezingen en rondleiding op 22 maart is exclusief voor leden van de architectuursociëteit van Architectuurcentrum Eindhoven Wilt aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, neem dan contact met ons op…

  DO 22 maart: sociƫteitsbijeenkomst met Janne van Berlo in Innovation Powerhouse
 • MA 20 november: stadsgesprek stationslocatie

  Zet het in de agenda’s… op maandag 20 november presenteren Amvest (Powerhouse Company/Nanne de Ru), Hurks (Barcode Architects/Dirk Peters) en BPD (OMA/David Gianotten) hun plannen voor de stationslocatie. Dit voorjaar werd bekend gemaakt dat District E, het voorstel van ontwikkelaar Amvest, zal worden gerealiseerd in het gebied tussen het station, The Student Hotel en de binnenstad. Maar de andere twee projecten vertellen ook hun eigen en ook opmerkelijke verhaal over deze plek en de toekomst van de stad. Betrokken architecten en ontwikkelaars lichten hun ontwerpen toe en er wordt doorgepraat over de identiteit en de toekomst van deze plek en van Eindhoven: Natlab maandag 20 november, 20.00 uur Natlab. Reserveren hoeft niet. Kom op tijd, want vol is vol... Lees meer...

  Als Eindhoven ergens zijn visitekaartje kan tonen dan is het wel bij het station. “Het is de entree van de stad en de verbinding met de rest van de wereld”, zoals wethouder Staf Depla het formuleerde. De ambities zijn hoog. En het waren ook niet de minste partijen die door de gemeente werden uitgenodigd om mee te doen aan een tender en een voorstel voor de locatie te ontwikkelen.

  Hurks vastgoedontwikkeling presenteerde een plan in samenwerking met Barcode architects, BPD ging in zee met OMA en Amvest maakte een plan met Powerhouse Company en ZUS.  Architectuurcentrum Eindhoven heeft de drie ontwikkelende partijen bereid gevonden hun ontwerpen in Natlab te komen toelichten.

  De ontwerpen zijn natuurlijk een reactie op de specifieke plek en het gevraagde programma. Maar gezien het belang van de plek, zijn de voorstellen ook een reactie op de identiteit van een ambitieuze stad. Een stad die wil excelleren op gebied van design, hightech bedrijvigheid en kennis. Een stad die ook antwoorden moet geven op zogenaamde global urban challenges: veranderingen in klimaat, de verdichting van steden, nieuwe vormen van mobiliteit en de uitdagingen van nieuwe technologie in het dagelijkse leven.

  Alle drie de partijen hebben met hun ontwerpen ook uitspraken gedaan over deze uitdagingen. En daarmee zijn deze ontwerpen ook een opmaat voor een gesprek over de toekomst van de stad Eindhoven. In 2019 zal gestart worden met de verbouwing van het stationsplein. Het is de bedoeling in 2022 alles klaar te hebben.

  Het gesprek over de stationslocatie en de stad vindt plaats op maandag 20 november 20.00 in Natlab. Te gast zijn David Gianotten (OMA); Nanne de Ru (Powerhouse Company), Dirk Peters (Barcode architects) e.a.

  MA 20 november: stadsgesprek stationslocatie
 • MA 19 februari: Extra plannen TU/e voor Campina

  Na de duolezing van Arie van der Neut en Steven Delva presenteren enkele studententeams van de TU/e faculteit bouwkunde hun visies op het Campinaterrein en de kanaalzone. Onder leiding van Paul Diederen, hoogleraar Transformational Design, is er ook gestudeerd op deze opmerkelijke plek in Eindhoven... het resultaat: enkele bijzondere visies... Deze presentaties zullen worden gegeven in het Engels...

  MA 19 februari: Extra plannen TU/e voor Campina
 • ZA 9 december: film 'Bouwen te midden van eenzaamheid'

  Architect Han van Loghem reisde in de jaren twintig af naar het verre Siberië, uit politieke overtuiging en sociale bewogenheid. De Sovjet-Unie had specialisten nodig om mee te werken aan het ontwerp en de bouw van compleet nieuwe steden in de Oeral en Siberië; mijn- en metaalwerkers uit het Russische achterland zouden er worden gehuisvest. Vervuld van idealen en drang naar avontuur vertrokken moderne architecten uit West-Europa naar het toekomstige arbeidersparadijs. Broet programmeert deze documentairefilm van Pim Zwier met medewerking van Architectuurcentrum Eindhoven als onderdeel van het Eindhovens Filmfestival: 6 t/m 10 december 2017. Deze documentaire Bouwen te midden van eenzaamheid is te zien op zaterdag 9 december, en start 20.30 uur in de podiumzaal in Natlab. Inleiding door Gijs Kessler + Q&A, de documentaire duurt 56 minuten. Meer info over kaartjes. Bekijk trailer. Voor de hoofdfilm wordt de korte experimentele film Three Dimensions of Time getoont (14 minuten). Beijk hier trailer van deze korte film. Lees meer over Han van Loghem...

  In 'Bouwen te midden van eenzaamheid' brengt filmmaker Pim Zwier in beeld hoe de reis naar Siberië voor Van Loghem ook een zoektocht was naar persoonlijke en professionele vervulling, die hij meende in eigen land niet te kunnen vinden. Echtgenote Berthe Neumeijer zou aanvankelijk in Nederland blijven, maar Van Loghems zoektocht had zijn weerslag op hun verhouding en zij reisde hem achterna in een poging hun huwelijk te redden. Tegen de achtergrond van film- en fotobeelden uit de jaren twintig dragen acteurs Stijn Westenend en Gonny Gaakeer passages voor uit de correspondentie en teksten van Han van Loghem en zijn echtgenote Berthe Neumeijer over hun verblijf in de Siberische stad Kemerovo.

  Johannes Bernardus (Han) van Loghem (1881 - 1940) werd geboren in Haarlem in een gegoede familie. Hij genoot een vrije opvoeding zonder geloof of dogma's. Na in Haarlem de hbs te hebben doorlopen studeerde hij voor civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft, nu de Technische Universiteit Delft. In 1909 studeerde in Van Loghum af in bouwkunde. Na zijn afstuderen vestigde hij zich als architect in Haarlem. Van Loghem kreeg al snel veel opdrachten, waaronder veel utiliteitsbouw, de Kennemer Electriciteit-Maatschappij (KEM) was één van zijn belangrijkere opdrachtgevers. Voor de KEM en haar opvolger het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) ontwierp hij tussen 1914 en 1919 tachtig transformatorhuisjes. Naast utiliteitsbouw ontwierp Van Loghem ook grotere woonhuizen, zoals villa's en stadswoningen.

  Van Loghem werkte vanaf 1917 ook aan sociale woningbouwprojecten, waarin hij zich liet inspireren door de tuinstadbeweging. Van Loghem was socialist en volgens hem was er een sterke samenhang tussen architectuur en politiek, om die reden sloot hij zich aan bij de Bond van revolutionair socialistische intellectuelen. Een tuindorp was voor Van Loghem een socialistisch ideaal, etagewoningen - zo vond Van Loghem - waren een kapitalistische en mensonwaardige oplossing en alleen bedoeld om arbeiders op te bergen. Van Loghem hoopte dat zijn architectuur een bijdrage kon leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van de minder bedeelden. Eén van de bekendste woningbouwprojecten waaraan Van Loghem van 1922 tot 1923 meewerkte, was het betonnen tuindorp Watergraafsmeer in Amsterdam, het zogeheten Betondorp.

  Na terugkeer uit Siberië vestigde Van Loghem zijn bureau in Rotterdam. Hij had in die tijd maar weinig opdrachten maar publiceerde veel artikelen over architectuur. Zo was hij bouwkundig medewerker van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Algemeen Handelsblad en de Groene Amsterdammer, ook was hij redactielid van de tijdschriften 8 en Opbouw, Bouwkundig Weekblad en Wendingen. In 1932 verscheen zijn boek: Bouwen, Bauen, Bâtir, Building. Van Loghem stelt in dit boek dat een architect zich open moet stellen voor de culturele en materiële waarden van zijn tijd, volgens Van Loghem ontstaat op die manier architectuur waarin het echte leven wordt weerspiegeld. Daarmee blijkt zijn werk nog uiterst actueel en belangwekkend.

  ZA 9 december: film 'Bouwen te midden van eenzaamheid'
 • Verslag Citizen Jane

  Citizen Jane: Battle for the city is de titel van de documentairefilm die Architectuurcentrum Eindhoven, Natlab en stedenbouwkundige studievereniging VIA van de TU/e op 6 maart vertoonden. Filmzaal 2 van Natlab was helemaal gevuld, en dat is niet zo gek. Jane Jacobs, de hoofdpersoon in de documentaire, is een icoon in de wereld van architectuur en stedenbouw. Zij maakte zich sterk voor stedelijke vernieuwing met een menselijk gezicht en streed tegen de absurd grootschalige reconstructieprojecten die New York vanaf de jaren 30 teisterden.  Aan deze projecten was vooral de naam van ‘Master Builder’ Robert Moses verbonden. De documentaire kende dan ook eigenlijk twee hoofdpersonen, Jacobs en Moses, tussen wie het tot een scherpe confrontatie kwam. Lees verslag van Kees Doevendans…

  De historische beelden in de documentaire maakten indruk. Het waren beelden van het veelsoortige stedelijk leven in New York, van Moses (1888-1981) die zijn urban renewal-strategieën aan de man bracht en van Jacobs (1916-2006) die het protest ertegen organiseerde. Leidraad door de documentaire heen was de visie op stad en stedenbouw, zoals Jane Jacobs die in haar bekende boek The Life and Death of Great American Cities (1961) heeft verwoord. Een aantal stedenbouwkundigen, stadstheoretici en vrienden van Jane Jacobs gaven tussendoor commentaar. Zij stonden duidelijk aan haar kant.

  Naast het genoemde boek publiceerde zij ook The Economy of Cities (1969) en Cities and the Wealth of Nations (1984), boeken waarin de vitale rol van de stad voor de economie wordt benadrukt. Dit zal supporters van de creatieve stad, smart city en Brainport aanspreken. Opvallend is hoe zij in The Economy of Cities ook aandacht heeft voor ‘valuable inefficiencies’ en ‘impracticalities’ van steden. Niet alles hoeft er gladjes te verlopen. Daarin proeven wij natuurlijk al een vorm van kritiek op het modernisme.

  Maar wat is nu de betekenis van Jane Jacobs? Zij was niet opgeleid als architect of stedenbouwkundige. Ze was journalist, werkzaam in New York. In die hoedanigheid kwam ze in aanraking met de plannen van Moses en schreef ze erover in kranten en tijdschriften. Het stedelijke leven in New York, het wandelen door de straten van Manhattan en het ervaren van het stedelijk leven was haar leerschool. Het betekende wel dat haar werk later ook weleens  als ‘onwetenschappelijk’ werd aangeduid, maar wat betekent dat in architectuur en stedenbouw? Niemand ging waarschijnlijk zo ver als Moses, die het exemplaar van Death and Life…, dat hij van de uitgever had ontvangen, terugstuurde omdat het een en al onwaarheden zou bevatten. De uitgever kon dat ‘prul’ beter aan iemand anders schenken, meende Moses.

  Jane Jacobs was niet alleen journalist, maar daarnaast ook activist. Ze zette aan tot protest en ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Burgers in New York kwamen in verzet tegen de grootschalige reconstructieplannen van Moses, die overal wolkenkrabbers, kantoorgebouwen, winkelcentra wilde bouwen en high- en expressways wilde aanleggen. Om dat te bereiken moest het bestaande stedelijk weefsel en haar bebouwing met de grond gelijk worden gemaakt. Daarmee werd het vertrouwde stedelijk leven dat zich daar afspeelde vernietigd en werden bewoners verdreven. Jacobs grote overwinning was het afketsen van de plannen voor haar eigen stadsdeel Greenwich Village. Dit leidde tot het opstappen van Moses. Maar hij liep toen al tegen de tachtig.

  Jacobs combineerde haar activisme, zoals haar boeken duidelijk maken, met reflectie.  Ze probeerde oplossingen aan te reiken. Kern daarvan is het idee van de ‘neighbourhood’, die zich kenmerkt door diversiteit en gemengde functies, bebouwing van verschillende ouderdom, kleinschalige bouwblokken zonder een te rigide verkavelingspatroon. Kortom, menselijke schaal. De straat wordt door haar gezien als een wezenlijke component van de stedelijke openbare ruimte. Voetgangers en spelende kinderen hebben bij haar prioriteit boven de auto’s, die door Moses op de eerste plaats werden gezet. Bekend is haar idee van de ‘eyes on the street´, die zorgen voor veiligheid. Sociaal kapitaal was voor Jane Jacobs een kernbegrip.

  In de documentaire kwam ook Le Corbusier opdraven. De ideeën van de moderne beweging werden nadrukkelijk gepresenteerd als de achtergrond voor Moses’ aanpak, met La Ville Radieuse (Stralende Stad) en Plan Voisin (1925) als voorbeelden. Wel werd toegegeven dat Moses een soort oppervlakkige interpretatie van de modernisten aanhing en natuurlijk werd voortgedreven door de commerciële belangen van projectontwikkelaars.

  Het hoogtepunt van Jacobs speelde zich af in de jaren zestig en zeventig, toen ook in Europa het modernisme klappen kreeg. Het was niet alleen de tijd dat er kritiek loskwam op de saaie en monotone buitenwijken van de moderne stedenbouw, maar ook dat de modus operandi van dit type stedenbouw de binnensteden bereikte en dreigde die historische stad te vernietigen. Ook de binnenstad moest een efficiënte bouwplaats worden voor het modernisme. Niks ‘ inefficientie’!  We denken als het om Eindhoven gaat aan de discussie over het roemruchte City Plan van Bakema. Het kwam er niet, burgers kwamen in het geweer.

  Stadsvernieuwing werd het nieuwe werkveld. Forum en Team 10 probeerden met hun kritiek het paradigma van de moderne stedenbouw te verzachten. Er was het pleidooi voor de menselijke schaal, voor herbergzaamheid en geborgenheid. Het denken was deels schatplichtig aan dat van Jacobs. Diversiteit, complexiteit, multifunctionaliteit werden begrippen die de kritiek op de gangbare stedenbouw, en tegelijk een nieuwe ontwerpwijze, moesten uitdrukken. De stad als labyrint correspondeerde met Jacobs opvatting over ‘messy patterns’. De ‘bloemkoolwijk’ kwam op. En het woonerf werd het alternatief voor de straat, die uit het modernistisch vocabulaire was verdwenen en vervangen door een voor de auto adequater verbindingskanaal. In het woonerf konden kinderen weer spelen en was de rol van de auto teruggedrongen. Eindhoven kreeg de Geestenberg en Achtse Barrier.

  Citizen Jane bood imponerende beelden van modernistische nieuwbouwwijken – gigantische ‘torenplannen’ - uit tal van Amerikaanse steden, die met dynamiet werden opgeblazen. Metaforen voor het einde van het modernisme, zoals Charles Jencks beweerde. Het postmodernisme kwam eraan en maakte diversiteit en complexiteit tot theoretische basiscategorieën.

  Had Jane Jacobs dan op alle fronten gewonnen? Zelf ging ze in Toronto over tot andere onderwerpen, vooral morele kwesties kregen haar aandacht. Een nieuwe reeks boeken verscheen. En intussen voeren wij in Eindhoven nog steeds discussie over torenhoge bebouwing ter plaatse van de studentenbunker en het autovrij maken van de Vestdijk. Het debat is nog niet beslecht. En het activistisch pragmatisme van Jacobs, die in haar tijd wezenlijke problemen van de stedenbouw voor een breed publiek duidelijk maakte, maar dat ook paste in de opstandige jaren 60, heeft misschien nu een zekere naïviteit. De vraag naar sociaal kapitaal is in deze tijd zeker complexer, de ‘eyes on the street’ zijn tenminste aangevuld met de camera´s van de ´surveillance society´ en het idee van de wijk als sociale en functionele eenheid was in de jaren zeventig al gerelativeerd. Niettemin…, Jane Jacobs blijft een icoon.

  Verslag: Kees Doevendans

  Architectuurcentrum Eindhoven, Natlab en Studievereniging VIA presenteren exclusief de documentaire Citizen Jane: Battle for the city (2016) van regisseur Matt Tyrnauer op dinsdag 6 maart 2018.

  Verslag Citizen Jane
 • MA 19 februari: duolezing Arie van der Neut en Steven Delva (uitverkocht!)

  Op maandag 19 februari zijn Arie van der Neut van studioninedots en Steven Delva van Delva Landscape Architects te gast bij Architectuurcentrum Eindhoven. Studioninedots en Delva LA trekken al geruime tijd samen op bij de transformatie van voormalige, binnenstedelijke industriegebieden. Met de ervaring van onder meer Buiksloterham Amsterdam, Wisselspoor Utrecht en Cobercoterrein Arnhem zijn zij tot een uitgesproken aanpak gekomen die in 2017 is ingezet voor de herontwikkeling van het Campina-terrein Eindhoven. De nieuwe eigenaar wil een plan ontwikkelen waarbij de fabriekspanden worden gecombineerd met nieuwbouw: een autovrije wijk, zonder traditionele straten en stoepen, maar met gedeelde ruimtes. Tegelijk heeft ook vergroening van de hele kanaalzone richting stad en DAF de aandacht. Lees meer.

  De aanpak van studioninedots/DELVA is interdisciplinair. Landschap, stedenbouw, architectuur en interieur komen voort uit één centrale visie. In die visie staat de ambitie centraal om een veelal onzichtbaar gebied terug te geven aan de stad. Daarbij pleit het team voor een strategische aanpak van de stedenbouw waarbij de bestaande kwaliteiten en de potentie worden bewaakt en waarbij veel ruimte voor experiment en vrijheid voor toekomstig gebruik worden gecreëerd. Zo maken zij stedenbouw circulair en adaptief. Dit zijn de condities voor een materieel én sociaal veerkrachtige stad. In die lijn wordt ook het Campina-terrein een gebied waarin wonen, werken en recreatie, arm en rijk, oud en nieuw, groot en klein elkaar versterken. De geschiedenis van de coöperatie en de fabrieken wordt er geïntegreerd met de nieuwe functies, gebouwen, bewoners en gebruiken tot een levendig stuk Eindhoven.

  Maandag 19 februari 2018, Natlab, Kastanjelaan 500, Eindhoven. Start 20.00 uur. Einde 21.30 uur. Deze bijeenkomst is uitverkocht... 

  MA 19 februari: duolezing Arie van der Neut en Steven Delva (uitverkocht!)
 • Verslag gesprek stationslocatie 20 november 2017

  Op maandag 20 november presenteerden Amvest, Hurks en BPD in een overvol auditorium van Natlab hun plannen voor de stationslocatie. Dit voorjaar werd bekend gemaakt dat District E, het voorstel van ontwikkelaar Amvest, zal worden gerealiseerd in het gebied tussen het station, The Student Hotel en de binnenstad. Maar ook de andere twee projecten vertellen hun eigen en ook opmerkelijke verhaal over deze plek en de toekomst van de stad. Hieronder een beknopt verslag met links naar de projecten. Lees meer…

  Als Eindhoven ergens zijn gezicht als toptechnologie regio en designstad kan tonen dan is het wel bij het station. ‘Het is de entree van de stad en de verbinding met de rest van de wereld’, zoals wethouder Staf Depla het formuleerde. De ambities zijn hoog. En, het waren ook niet de minste partijen die door de gemeente werden uitgenodigd om mee te doen aan een tender en een voorstel voor de locatie te ontwikkelen.

  Hurks vastgoedontwikkeling presenteerde het plan start. (spreek uit startpunt). Een voorstel dat in samenwerking met Barcode architects werd ontwikkeld. Hurks had veel vooronderzoek gedaan, en had zelfs de business case voor het plan rond. De focus bij de conceptontwikkeling lag op het ontwikkelen van een echt icoon, een landmark, dat zich op het netvlies van de bezoekers van Eindhoven zou kunnen vastzetten. Een opmerkelijk ontwerpaspect de grote vitrine midden in het gebouw. Deze publiek toegankelijke ‘etalage’ kan op verschillende manieren kan worden geprogrammeerd, maar met een accent op het zichtbaar maken van  design en technologie. Deze film toot het ontwerpvoorstel. Bekijk hier een film met visies op behoeftes van Brainport Eindhoven…

  BPD ging in zee met OMA en ontwikkelden het concept E ‘con (E’connected). OMA benaderde de vraag sterk vanuit de stedelijke context. Een belangrijk aspect in dit concept is de zichtlijn tussen het centraal station en de Lichttoren, ooit ontworpen door Dirk Roosenbrug, de opa van Rem Koolhaas, de oprichter van OMA. Aan weerszijden van deze zichtcorridor bevinden zich twee bouwmassa’s, waarvan een met een hoogbouwtoren met woningen met een hoogte van 195 meter. In de andere bouwmassa bevinden zich o.m. een hotel een publieke tuin. In hoogte is het gebouw in drie zone’s verdeeld. Er is sprake van een publiek deel vanaf maaiveldniveau, een stedelijk deel vanaf 20 meter tot ongeveer 42 meter en een hoger interregionaal deel met voornamelijk uiteenlopende (koop)appartementen. Opmerkelijk waren ook enkele innovaties, zoals de zonneschoorsteen, de windturbines op de woontoren, het intelligente parkeersysteem, fijnstofcollectoren en waterzuiveringsystemen. Bekijk hier een film van het ontwerp.

  Amvest maakte een plan met Powerhouse Company en ZUS. Het ontwerp District E bestaat uit drie torens met in de onderbouw tal van publieksfuncties en ontmoetings- en presentatieruimtes voor de Brainport-industrie. Voor de gewenste dynamiek op deze plek in Eindhoven is een sterk programma nodig in een open gebouw met een ‘ademende’ openbare ruimte. De programmering komt in handen van een curatorgroep, waarin economische en culturele spelers de programmering helpen bepalen en up to date houden. De ruimtes zijn flexibel. Omwille van de actualiteit zijn ze eens in de zoveel jaren opnieuw in te delen en in te richten. Zo kan het programma van activiteiten ook over vele jaren nog relevant zijn. De fijnmazige structuur van de binnenstad wordt doorgezet op het Stationsplein. De indrukwekkende torens waaieren op de eerste vijf verdiepingen met groene terrassen uit naar de stad en de bezoekers, waardoor de windval eveneens wordt beperkt. In 2019 zal gestart worden met de verbouwing van het stationsplein. Het is de bedoeling in 2022 alles klaar te hebben. Hier meer info over District E.

 • Do 15 maart: verkiezingsdebat met David Hamers en Thom Aussems

  Eindhoven staat aan de vooravond van grote uitdagingen. De Parijsakkoorden vragen om de toepassing van duurzame energie en de klimaatverandering verandert het leven in de stad. En, ook nieuwe technologieën en andere vormen van mobiliteit zullen een impact hebben op ons dagelijks leven.
  Daarnaast is Brainport Eindhoven inmiddels een stevige economische motor en een thuishaven voor een groeiend aantal internationale kenniswerkers. Tegelijkertijd zijn er veel Eindhovenaren die niet kunnen profiteren van deze ontwikkelingen. Er is sprake van langdurige werkloosheid, grote afstand tot de arbeidsmarkt en sociale problematiek. De financiële lasten die dit met zich meebrengt zijn voor een stad met de omvang van Eindhoven onevenredig groot. De sociale en economische tweedeling manifesteert zich ook ruimtelijk. Zo wordt bijvoorbeeld het succes van Strijp-S of de High Tech Campus amper ervaren in andere delen van de stad zoals Woensel of andere sociaal zwakke wijken…
  In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen gaat Bart Cosijn in gesprek met lijsttrekkers, politici en ondernemers, beleidsmedewerkers en met natuurlijk met u, inwoners van Eindhoven. Reverveer hier je kaartje. Lees meer..

  David Hamers, onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving, lector Design Academy Eindhoven, zal een inleiding verzorgen over de toekomst van de stad en wat er in bestuur en beleid nodig is om de innovatie en ambities op gebieden als klimaat, energie en mobiliteit waar te maken. De ene innovatie is de andere niet. Is er voldoende ruimte voor experiment? Mag er ook eens iets mislukken? Verstaan beleidsmakers burgers wel?
  Thom Aussems, directeur bestuurder Sint Trudo, zal reflecteren op de Eindhovense context. Zowel vanuit de internationale economische positie maar zeker ook vanuit de sociale opgave is er in Brainport Eindhoven vraag naar diensten, voorzieningen en stedelijke kwaliteit. Eindhoven wil/moet blijven groeien om genoeg massa te genereren om de voorzieningen, diensten en kwaliteit te kunnen (blijven) ontwikkelen. Hoe kan deze groei worden benut om niet alleen de krachtige eilanden te bouwen maar ook nadrukkelijk het stedelijke weefsel tussen die eilanden te ontwikkelen? Reverveer hier je kaartje...

  Moderatie: Bart Cosijn
  Datum/tijd/locatie: donderdag 15 maart 20.00-21.30, gratis toegang 
  Organisatoren: Architectuurcentrum Eindhoven en Natlab

  Do 15 maart: verkiezingsdebat met David Hamers en Thom Aussems
 • MA 9 april: De stand van Eindhoven 2: De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit = uitverkocht!

  De stedelijke ontwikkeling van Eindhoven lijkt niet te stuiten. Er komen overal torens bij: voor het station, op Strijp-S en op de Bunker aan de Kennedylaan. Kantoren transformeren tot studio’s voor starters en expats. De nieuwe supervisor binnenstad Winy Maas wil het landschap de binnenstad in trekken. Een kleine greep aan actuele ontwikkelingen, maar wat doet dit met de stad?

  De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt al deze plannen en behandelde daarnaast sinds het aantreden, twee jaar geleden, nog eens honderden andere plannen. Die veelheid is voor de commissie aanleiding voor reflectie op de kwaliteit van de Eindhovense stedelijke dynamiek en een voorzichtige blik op de toekomst van de ruimtelijke kwaliteitstoets... Gasten: Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit); leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Eindhoven; Arie van Rangerooij (Architecten|en|en) e.a. Moderatie: Erna van Holland. Het gratis stadsgesprek vindt plaats op maandag 9 april in Natlab en start om 20.00 uur.

  Inmiddels zijn alle gratis kaarten voor dit gesprek gereserveerd via Ticketlab van Natlab. Mensen met reservering hebben vanaf 19.45 uur toegang tot de zaal, om 19.55 kunnen mogelijk lege plekken worden opgevuld... We mogen echter niet meer mensen toelaten dan er stoelen zijn...

  MA 9 april: De stand van Eindhoven 2: De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit = uitverkocht!
 • DI 26 september lezing: Wies van Leeuwen

  In het kader van 150 jaar Sint Catharinakerk nodigde comité Open Monumentendag/Architectuurcentrum Eindhoven Wies van Leeuwen uit voor een lezing over Pierre Cuypers. Wies van Leeuwen is architectuurhistoricus en promoveerde in 1995 op een studie getiteld ‘De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect’ (Zwolle 1995). In de jaren daarna bleef Van Leeuwen actief met Cuypers en deed nog vele onderzoeken. Daarnaast is Van Leeuwen beleidsmedewerker cultuurhistorie bij de Provincie Noord-Brabant, en berokken bij tal van cultuurhistorische initiatieven. Van Leeuwen is oprichter en oud-voorzitter van het Cuypersgenootschap. Lezing is de laatste van een reeks en vindt plaats in de Sint-Catharinakerk, dinsdag 26 september start 20.00 uur. Deuren van de kerk zijn al iets eerder open. Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.

 • VR 27 oktober finale: Dirk Roosenburgprijs 2017

  Op vrijdag 27 oktober wordt tussen 16.00-18.00 uur in Natlab de winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2017 bekend gemaakt. Voorafgaand aan deze finale zal Rijksbouwmeester Floris Alkemade de Dirk Roosenburglezing geven. De ACE-sociëteit, Bouwsociëteit Zuidoost Brabant en de BNA kring Zuidoost Brabant zijn partners van de Dirk Roosenburgprijs 2017. Deze activiteit is inmiddels uitverkocht. Lees meer...

  Floris Alkemade zei in 2015, net na zijn aanstelling als Rijksbouwmeester: ‘Naast de meer reguliere zorg voor het Rijksvastgoed zie ik het als mijn belangrijkste taak om te kijken waar het met het vak architectuur en de hele beroepsgroep van architecten naar toe moet. De crisis heeft geruisloos bijna de helft van de beroepsgroep weggevaagd. Hoe ziet die beroepsgroep er nu uit, waar richt die zich op? Ik zie het als een taak van de Rijksbouwmeester om samen met anderen over de inhoud van het vak na te denken en mee te helpen nieuwe richtingen te onderzoeken.’

  In deze context spreekt Alkemade over Ontwerpkracht, Experiment, Innovatie, Dynamiek en Flexibiliteit. Woorden die ook tijdens de Dutch Design Week meermaals gebezigd worden. In zijn lezing plaatst Alkemade bovenstaande thematiek in de actualiteit van een aantrekkende bouweconomie, veranderende opgaven (energietransitie, zorg, duurzame wijken) en de ambitie van Brainport Eindhoven als aantrekkelijke hightech- en designstad…

  Programma:

  16.00 ontvangst
  16.10 welkom door René Erven, secretaris van de Dirk Roosenburgprijs 2017
  16.15 Dirk Roosenbruglezing 2017 door Floris Alkemade
  17.00 bespreking juryrapport en bekendmaking van de Dirk Roosenburgprijs 2017
  17.30 prijsuitreiking door Wilbert Seuren, wethouder ruimtelijke ordening en financiën gemeente Eindhoven
  17.45 bekendmaking DR-publieksprijs 2017
  18.00 borrel

   

  VR 27 oktober finale: Dirk Roosenburgprijs 2017
 • VR 27 oktober: lezing Joachim Declerck

  Noteer vast in de agenda’s: op vrijdag 27 oktober 13.30-15.30 uur ontvangen we Joachim Declerck voor zijn lezing over de ruimtelijke toekomst van Eindhoven. De lezing is onderdeel van het project Destination EIN, het meerjarige programma van Architectuurcentrum Eindhoven. Deze activiteit is inmiddels uitverkocht. Lees meer...

  Joachim Declerck (1979) is oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels (AWB)— een Europese denk-en-doe-tank voor innovatie op vlak van architectuur, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is Declerck curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam–2018+2020 – een tweeluik met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron.

  De rode draad in de werkzaamheden van Declerck is de inzet van ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling als hefbomen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities. Ook Eindhoven is volop bezig met uiteenlopende transities op gebied van wonen, mobiliteit en infrastructuur en energie. Hij nam hiervan kennis dit voorjaar toen hij Eindhoven twee dagen bezocht. Hij neemt ons op vrijdag 27 oktober mee in zijn visie, maar staat ook open voor debat.

  VR 27 oktober: lezing Joachim Declerck
 • Inhoud #10

  Dirk Roosenburgprijs 2017

  Nominaties en projectdocumentaties Dirk Roosenburgprijs 2017...

  > Download PDF
 • tekst Peter Thoben

  Monumentendag 2017

  vervolg tekst brochue OMD 2017

  > Download PDF
 • Bouw- en architectuursafari Strijp-T, Vredeoord, Woensel-West, Strijp-S

  Dag van de Architectuur 2018

  Programma-overzicht Dag van de Architectuur 2018.

  > Download PDF
 • Staalkaart Wonen

  Dag van de Architectuur 2017

  Doe-het-zelf fietsroute langs nieuwe woonarchitectuur in Eindhoven.

  > Download PDF
 • Fietsroute Philipsgroen

  Dag van de Architectuur 2016

  Beschrijving van een fietstocht langs Philipsgroen en beknopte info over architectuur... Nummers verwijzen naar architectuurgids 'Afslag groen'(duur van de tocht: 1-1,5 uur)

  > Download PDF
 • Architectuurgids Afslag groen

  Dag van de Architectuur 2016

  Op 18 juni 2016, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal parken en plantsoenen wordt beschreven.

  > Download PDF
 • Architectuurgids Rondweg

  Dag van de Architectuur 2015

  Op 21 juni 2015, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal gebouwen, parken en kunstwerken langs de Rondweg worden gepresenteerd.

  > Download PDF
 • Rondom Eindhoven en Anders kijken

  Dag van de Architectuur 2015

  Blogs van René Erven voor Eindhoven Dichtbij over de Rondweg en Open Monumentendag...

  > Download PDF
 • Philips Architectuurgids

  Dag van de Architectuur 2014

  Op 22 juni 2014, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal Philips-gebouwen worden gepresenteerd.

  > Download PDF
 • Zichtbaar en betrokken

  Beleidsplan 2016-2018

  In dit beleidsplan informatie over doelstelling, organisatiestructuur en bezoldiging.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2017

  Programmabrochure Open Monumentendag 2017 met als thema 'Boeren, brugers en buitenlui', inclusief activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2016

  Programmabrochure Open Monumentendag 2016 met als thema iconen en symbolen, inclusief activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2015

  Programmabrochure Open Monumentendag 2015 met activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2014

  Programmaoverzicht en informatie over thema 2014: Eindhoven op reis.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2013

  Programmaoverzicht en informatie over 20 symbolen van Macht & Pracht...

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2012

  Programmaoverzicht en informatie over 'Groen van toen'.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2011

  Programma en informatie over Open Monumentendag 2011: Evoluon en Wederopbouwerfgoed.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2017

  Financieel jaarverslag 2017

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2016

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2016.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2015

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2015.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2014

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2014.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2013

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2013.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2012

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2012.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2011

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2011.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2017

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink en Erik Leijten. Verslagen van René Erven van bijeenkomsten 'Klaar voor de toekosmt'. Ook activiteiten- en sponsoroverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2016

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink. Tekstbijdragen van Gerard Mesman en René Erven. Ook activiteiten- en sponsoroverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2015

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink en tekstbijdragen van Fulco Treffers, Rick Abelen, Justin Agyin, Bram Nuijten en René Erven. Ook activiteiten- en mediaoverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2014

  Hierin een geïllustreerd overzicht van alle projecten en activiteiten die het Architectuurcentrum in 2014 ontplooide.

  > Download PDF
 • INHOUD #5

  82 voor Eindhoven

  Eind mei 2012 lanceerde Architectuurcentrum Eindhoven een ideeënprijsvraag in combinatie met een open oproep met als doel nieuwe en bestaande ideeen over de publieke ruimte van Eindhoven te verzamelen. De 82 uiteenlopende en ­prikkelende inzendingen zijn gedocumenteerd in het ­jaarmagazine van Architectuurcentrum Eindhoven.

  > Download PDF
 • INHOUD #3

  Living in Brainport

  Nu Eindhoven is uitgeroepen tot ‘Slimste regio van de wereld’, is er veel belangstelling voor ons Jaarmagazine 2010: Inhoud #3. Hierin wordt door Mendel Robbers en Bärbel van Zanten verslag gedaan van hun onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Eindhoven als vestigingsplek voor internationale kenniswerkers.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2012

  Hierin een overzicht van alle projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum in het jaar 2012 en het juryrapport van de prijsvraag 82 voor Einhdoven.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2013

  Hierin een geïllustreerd overzicht van alle projecten en activiteiten die het Architectuurcentrum in 2013 ontplooide.

  > Download PDF
 • INHOUD #4

  Dirk Roosenburgprijs 2011

  Bekijk de 8 nominaties en lees alles over het winnende project: Park Meerland, ontworpen door Atelier Dutch.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2011

  Hierin een overzicht van alle projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum in 2011 en een korte samenvattingen van het project '5 pleinen' door Vincent Wittenberg en Jan Pieter Meeuws.

  > Download PDF
 • INHOUD #6

  Dirk Roosenburgprijs 2013

  In dit speciale magazine alles over de Dirk Roosenburgprijs 2013, inclusief nominaties en projectenselectie 2011-2013.

  > Download PDF
 • Excursie Luik (B)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2011 ging deze naar Luik (B).

  > Download PDF
 • Excursie Essen (D)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2012 ging deze naar Essen (D).

  > Download PDF
 • Excursie Hasselt (B)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2013 ging deze naar Hasselt (B).

  > Download PDF
 • Excursie Nijmegen

  Reader

  Reader excursie Nijmegen, 22 mei, met programma (o.v.)

  > Download PDF
 • INHOUD #2

  Eindhoven verbouwt

  In dit speciale magazine een interview met de winnaars van Dirk Roosenburgprijs 2013: Bert Dirrix en Jan Verelst.

  > Download PDF
 • Excursie Turnhout (B)

  Reader

  Introductie excursie Turnhout, 28 mei 2015.

  > Download PDF
 • INHOUD #7

  Dirk Roosenbrugrpijs 2015

  In dit speciale magazine alles over de Dirk Roosenburgprijs 2015, inclusief nominaties en een uitgebreide projectenselectie 2013-2016.

  > Download PDF
 • De ontphilipste stad

  Kansen voor architectuurbeleid in Eindhoven

  Geschreven door Kees Doevendans in opdracht van Architectuurcentrum Eindhoven, met een beeldessay van Norbert van Onna. Copyright: Architectuurcentrum Eindhoven / Technische Universiteit Eindhoven 2009.

  > Download PDF
Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum