Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

CONTACT

Archief

Downloads

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrum-eindhoven.nl
Volg het Architectuurcentrum
Digitale nieuwsbrief
Meld je aan en ontvang onze digitale nieuwsbrief:
 • Verslag gesprek stationslocatie 20 november 2017

  Op maandag 20 november presenteerden Amvest, Hurks en BPD in een overvol auditorium van Natlab hun plannen voor de stationslocatie. Dit voorjaar werd bekend gemaakt dat District E, het voorstel van ontwikkelaar Amvest, zal worden gerealiseerd in het gebied tussen het station, The Student Hotel en de binnenstad. Maar ook de andere twee projecten vertellen hun eigen en ook opmerkelijke verhaal over deze plek en de toekomst van de stad. Hieronder een beknopt verslag met links naar de projecten. Lees meer…

  Als Eindhoven ergens zijn gezicht als toptechnologie regio en designstad kan tonen dan is het wel bij het station. ‘Het is de entree van de stad en de verbinding met de rest van de wereld’, zoals wethouder Staf Depla het formuleerde. De ambities zijn hoog. En, het waren ook niet de minste partijen die door de gemeente werden uitgenodigd om mee te doen aan een tender en een voorstel voor de locatie te ontwikkelen.

  Hurks vastgoedontwikkeling presenteerde het plan start. (spreek uit startpunt). Een voorstel dat in samenwerking met Barcode architects werd ontwikkeld. Hurks had veel vooronderzoek gedaan, en had zelfs de business case voor het plan rond. De focus bij de conceptontwikkeling lag op het ontwikkelen van een echt icoon, een landmark, dat zich op het netvlies van de bezoekers van Eindhoven zou kunnen vastzetten. Een opmerkelijk ontwerpaspect de grote vitrine midden in het gebouw. Deze publiek toegankelijke ‘etalage’ kan op verschillende manieren kan worden geprogrammeerd, maar met een accent op het zichtbaar maken van  design en technologie. Deze film toot het ontwerpvoorstel. Bekijk hier een film met visies op behoeftes van Brainport Eindhoven…

  BPD ging in zee met OMA en ontwikkelden het concept E ‘con (E’connected). OMA benaderde de vraag sterk vanuit de stedelijke context. Een belangrijk aspect in dit concept is de zichtlijn tussen het centraal station en de Lichttoren, ooit ontworpen door Dirk Roosenbrug, de opa van Rem Koolhaas, de oprichter van OMA. Aan weerszijden van deze zichtcorridor bevinden zich twee bouwmassa’s, waarvan een met een hoogbouwtoren met woningen met een hoogte van 195 meter. In de andere bouwmassa bevinden zich o.m. een hotel een publieke tuin. In hoogte is het gebouw in drie zone’s verdeeld. Er is sprake van een publiek deel vanaf maaiveldniveau, een stedelijk deel vanaf 20 meter tot ongeveer 42 meter en een hoger interregionaal deel met voornamelijk uiteenlopende (koop)appartementen. Opmerkelijk waren ook enkele innovaties, zoals de zonneschoorsteen, de windturbines op de woontoren, het intelligente parkeersysteem, fijnstofcollectoren en waterzuiveringsystemen. Bekijk hier een film van het ontwerp.

  Amvest maakte een plan met Powerhouse Company en ZUS. Het ontwerp District E bestaat uit drie torens met in de onderbouw tal van publieksfuncties en ontmoetings- en presentatieruimtes voor de Brainport-industrie. Voor de gewenste dynamiek op deze plek in Eindhoven is een sterk programma nodig in een open gebouw met een ‘ademende’ openbare ruimte. De programmering komt in handen van een curatorgroep, waarin economische en culturele spelers de programmering helpen bepalen en up to date houden. De ruimtes zijn flexibel. Omwille van de actualiteit zijn ze eens in de zoveel jaren opnieuw in te delen en in te richten. Zo kan het programma van activiteiten ook over vele jaren nog relevant zijn. De fijnmazige structuur van de binnenstad wordt doorgezet op het Stationsplein. De indrukwekkende torens waaieren op de eerste vijf verdiepingen met groene terrassen uit naar de stad en de bezoekers, waardoor de windval eveneens wordt beperkt. In 2019 zal gestart worden met de verbouwing van het stationsplein. Het is de bedoeling in 2022 alles klaar te hebben. Hier meer info over District E.

 • MA 20 november: stadsgesprek stationslocatie

  Zet het in de agenda’s… op maandag 20 november presenteren Amvest (Powerhouse Company/Nanne de Ru), Hurks (Barcode Architects/Dirk Peters) en BPD (OMA/David Gianotten) hun plannen voor de stationslocatie. Dit voorjaar werd bekend gemaakt dat District E, het voorstel van ontwikkelaar Amvest, zal worden gerealiseerd in het gebied tussen het station, The Student Hotel en de binnenstad. Maar de andere twee projecten vertellen ook hun eigen en ook opmerkelijke verhaal over deze plek en de toekomst van de stad. Betrokken architecten en ontwikkelaars lichten hun ontwerpen toe en er wordt doorgepraat over de identiteit en de toekomst van deze plek en van Eindhoven: Natlab maandag 20 november, 20.00 uur Natlab. Reserveren hoeft niet. Kom op tijd, want vol is vol... Lees meer...

  Als Eindhoven ergens zijn visitekaartje kan tonen dan is het wel bij het station. “Het is de entree van de stad en de verbinding met de rest van de wereld”, zoals wethouder Staf Depla het formuleerde. De ambities zijn hoog. En het waren ook niet de minste partijen die door de gemeente werden uitgenodigd om mee te doen aan een tender en een voorstel voor de locatie te ontwikkelen.

  Hurks vastgoedontwikkeling presenteerde een plan in samenwerking met Barcode architects, BPD ging in zee met OMA en Amvest maakte een plan met Powerhouse Company en ZUS.  Architectuurcentrum Eindhoven heeft de drie ontwikkelende partijen bereid gevonden hun ontwerpen in Natlab te komen toelichten.

  De ontwerpen zijn natuurlijk een reactie op de specifieke plek en het gevraagde programma. Maar gezien het belang van de plek, zijn de voorstellen ook een reactie op de identiteit van een ambitieuze stad. Een stad die wil excelleren op gebied van design, hightech bedrijvigheid en kennis. Een stad die ook antwoorden moet geven op zogenaamde global urban challenges: veranderingen in klimaat, de verdichting van steden, nieuwe vormen van mobiliteit en de uitdagingen van nieuwe technologie in het dagelijkse leven.

  Alle drie de partijen hebben met hun ontwerpen ook uitspraken gedaan over deze uitdagingen. En daarmee zijn deze ontwerpen ook een opmaat voor een gesprek over de toekomst van de stad Eindhoven. In 2019 zal gestart worden met de verbouwing van het stationsplein. Het is de bedoeling in 2022 alles klaar te hebben.

  Het gesprek over de stationslocatie en de stad vindt plaats op maandag 20 november 20.00 in Natlab. Te gast zijn David Gianotten (OMA); Nanne de Ru (Powerhouse Company), Dirk Peters (Barcode architects) e.a.

  MA 20 november: stadsgesprek stationslocatie
 • ZA 9 december: film 'Bouwen te midden van eenzaamheid'

  Architect Han van Loghem reisde in de jaren twintig af naar het verre Siberië, uit politieke overtuiging en sociale bewogenheid. De Sovjet-Unie had specialisten nodig om mee te werken aan het ontwerp en de bouw van compleet nieuwe steden in de Oeral en Siberië; mijn- en metaalwerkers uit het Russische achterland zouden er worden gehuisvest. Vervuld van idealen en drang naar avontuur vertrokken moderne architecten uit West-Europa naar het toekomstige arbeidersparadijs. Broet programmeert deze documentairefilm van Pim Zwier met medewerking van Architectuurcentrum Eindhoven als onderdeel van het Eindhovens Filmfestival: 6 t/m 10 december 2017. Deze documentaire Bouwen te midden van eenzaamheid is te zien op zaterdag 9 december, en start 20.30 uur in de podiumzaal in Natlab. Inleiding door Gijs Kessler + Q&A, de documentaire duurt 56 minuten. Meer info over kaartjes. Bekijk trailer. Voor de hoofdfilm wordt de korte experimentele film Three Dimensions of Time getoont (14 minuten). Beijk hier trailer van deze korte film. Lees meer over Han van Loghem...

  In 'Bouwen te midden van eenzaamheid' brengt filmmaker Pim Zwier in beeld hoe de reis naar Siberië voor Van Loghem ook een zoektocht was naar persoonlijke en professionele vervulling, die hij meende in eigen land niet te kunnen vinden. Echtgenote Berthe Neumeijer zou aanvankelijk in Nederland blijven, maar Van Loghems zoektocht had zijn weerslag op hun verhouding en zij reisde hem achterna in een poging hun huwelijk te redden. Tegen de achtergrond van film- en fotobeelden uit de jaren twintig dragen acteurs Stijn Westenend en Gonny Gaakeer passages voor uit de correspondentie en teksten van Han van Loghem en zijn echtgenote Berthe Neumeijer over hun verblijf in de Siberische stad Kemerovo.

  Johannes Bernardus (Han) van Loghem (1881 - 1940) werd geboren in Haarlem in een gegoede familie. Hij genoot een vrije opvoeding zonder geloof of dogma's. Na in Haarlem de hbs te hebben doorlopen studeerde hij voor civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft, nu de Technische Universiteit Delft. In 1909 studeerde in Van Loghum af in bouwkunde. Na zijn afstuderen vestigde hij zich als architect in Haarlem. Van Loghem kreeg al snel veel opdrachten, waaronder veel utiliteitsbouw, de Kennemer Electriciteit-Maatschappij (KEM) was één van zijn belangrijkere opdrachtgevers. Voor de KEM en haar opvolger het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) ontwierp hij tussen 1914 en 1919 tachtig transformatorhuisjes. Naast utiliteitsbouw ontwierp Van Loghem ook grotere woonhuizen, zoals villa's en stadswoningen.

  Van Loghem werkte vanaf 1917 ook aan sociale woningbouwprojecten, waarin hij zich liet inspireren door de tuinstadbeweging. Van Loghem was socialist en volgens hem was er een sterke samenhang tussen architectuur en politiek, om die reden sloot hij zich aan bij de Bond van revolutionair socialistische intellectuelen. Een tuindorp was voor Van Loghem een socialistisch ideaal, etagewoningen - zo vond Van Loghem - waren een kapitalistische en mensonwaardige oplossing en alleen bedoeld om arbeiders op te bergen. Van Loghem hoopte dat zijn architectuur een bijdrage kon leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van de minder bedeelden. Eén van de bekendste woningbouwprojecten waaraan Van Loghem van 1922 tot 1923 meewerkte, was het betonnen tuindorp Watergraafsmeer in Amsterdam, het zogeheten Betondorp.

  Na terugkeer uit Siberië vestigde Van Loghem zijn bureau in Rotterdam. Hij had in die tijd maar weinig opdrachten maar publiceerde veel artikelen over architectuur. Zo was hij bouwkundig medewerker van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Algemeen Handelsblad en de Groene Amsterdammer, ook was hij redactielid van de tijdschriften 8 en Opbouw, Bouwkundig Weekblad en Wendingen. In 1932 verscheen zijn boek: Bouwen, Bauen, Bâtir, Building. Van Loghem stelt in dit boek dat een architect zich open moet stellen voor de culturele en materiële waarden van zijn tijd, volgens Van Loghem ontstaat op die manier architectuur waarin het echte leven wordt weerspiegeld. Daarmee blijkt zijn werk nog uiterst actueel en belangwekkend.

  ZA 9 december: film 'Bouwen te midden van eenzaamheid'
 • VR 15 december: BNA besloten bijeenkomst

  'Het bijzondere van Eindhoven zit hem voor mij in de verwachting en hoop die de stad uitstraalt en die wachtend in de steigers staat om nog mooier te worden.' Dit voorjaar rondde Dre Didderiens de film ‘Als de lichtstad donker is’ af. In deze documentaire onderzoekt de Eindhovense fotograaf/filmmaker de manier waarop mensen de nacht beleven. De nacht verandert je waarneming en bewustzijn. Je kijkt anders en beleeft de wereld om je heen intenser. Gebouwen, straten, toevallige passanten, schoonmakers, schapen en bouwvakkers. Ze worden de hoofdrolspelers in een intrigerend filmisch portret van nachetlijk Eindhoven. Deze bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor BNA leden van de kring ZO- Brabant. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op...

  VR 15 december: BNA besloten bijeenkomst
 • ZO 10 september OMD: Peter Thoben over de Sint-Catharinakerk

  Hier hier het volledige artikel van Peter Thoben over 'Trotse burgers en de Catharinakerk'...

 • DI 19 september lezing: Peter Thoben

  In het najaar van 1982 bij de organisatie van de tentoonstelling Cuypers’ Catharinakerk. Neogotiek in Eindhoven raakte Peter Thoben gefascineerd door de Sint-Catharinakerk en haar kunstschatten. Kunst- en cultuurhistoricus Thoben (1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Nijmegen en was van 1981 tot 2010 directeur-conservator van Museum Kempenland Eindhoven. Hij is een kenner van de Noord-Brabantse schilderkunst en gespecialiseerd in beeldhouwkunst en toegepaste kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Met regelmaat  publiceert hij hierover en verzorgt hij lezingen. Naast talloze monografieën en catalogi heeft hij meegewerkt aan het Beeldenboek Eindhoven (2001 en 2003²), De Canon van Eindhoven (2009) en Verzamelen & Eindhoven. Volksgebruik tussen hobby en passie (2010). De lezing vindt plaats in de Sint-Catharinakerk, dinsdag 19 september 20.00 uur. Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.

 • DI 26 september lezing: Wies van Leeuwen

  In het kader van 150 jaar Sint Catharinakerk nodigde comité Open Monumentendag/Architectuurcentrum Eindhoven Wies van Leeuwen uit voor een lezing over Pierre Cuypers. Wies van Leeuwen is architectuurhistoricus en promoveerde in 1995 op een studie getiteld ‘De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect’ (Zwolle 1995). In de jaren daarna bleef Van Leeuwen actief met Cuypers en deed nog vele onderzoeken. Daarnaast is Van Leeuwen beleidsmedewerker cultuurhistorie bij de Provincie Noord-Brabant, en berokken bij tal van cultuurhistorische initiatieven. Van Leeuwen is oprichter en oud-voorzitter van het Cuypersgenootschap. Lezing is de laatste van een reeks en vindt plaats in de Sint-Catharinakerk, dinsdag 26 september start 20.00 uur. Deuren van de kerk zijn al iets eerder open. Toegang: gratis. Aanmelden via deze link.

 • ZA 7 oktober lezing/manifestatie: Le Poeme Electronique

  Le poème électronique is de titel van een multimediale voorstelling die werd uitgevoerd in het Philipspaviljoen op de Wereldtentoonstelling in 1958 te Brussel. Het spectaculaire paviljoen was een ontwerp van architect en schilder Le Corbusier en architect en componist Iannis Xenakis. Het publiek werd ondergedompeld in een ongekende multimedia-ervaring van filmbeelden, projecties van kleurvlakken en bijzondere geluidsopnamen. Voor het visuele deel was Le Corbusier verantwoordelijk. Het muzikale deel van het Poème bestond uit twee gedeelten: een stuk gecomponeerd door Xenakis dat bij het binnengaan van het paviljoen werd afgespeeld, en een acht minuten durend werk van Edgard Varèse. Bekijk hier het filmpje. Lees meer...

  Technisch en artistiek was Le poème électronique een mijlpaal en een belangrijke inspiratiebron voor de architecten uit de jaren vijftig en zestig. Het was een voorbeeld van de verwevenheid van architectuur met uitingen van moderne kunst. De compositie van Varèse geldt als een mijlpaal in de geschiedenis van de elektronische muziek.

  Jan de Heer en Kees Tazelaar schreven het boek Van harmonie naar chaos: Le Corbusier, Varèse en Xenakis en Le poème électronique, en maakten in samenwerking met EYE een geheel nieuwe reconstructie van het Poème op basis van Le Corbusiers oorspronkelijke scenario.

  20.00 - 20.15 uur: Lezing Jan de Heer
  20.15 - 20.21 uur: Korte performance door Mári Mákó, waarbij een opname van een slagwerkstuk van Varèse (Ionisation) ruimtelijk wordt weergegeven
  20.21 - 20.36 uur: Lezing Kees Tazelaar
  20.36 - 20.48 uur: reconstructie Le poème électronique
  20.42 - 21.15 uur: Nagesprek met de zaal

  Lid van We Are Public? Dan bezoek je 'Le poème électronique' gratis!

  ZA 7 oktober lezing/manifestatie: Le Poeme Electronique
 • VR 27 oktober finale: Dirk Roosenburgprijs 2017

  Op vrijdag 27 oktober wordt tussen 16.00-18.00 uur in Natlab de winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2017 bekend gemaakt. Voorafgaand aan deze finale zal Rijksbouwmeester Floris Alkemade de Dirk Roosenburglezing geven. De ACE-sociëteit, Bouwsociëteit Zuidoost Brabant en de BNA kring Zuidoost Brabant zijn partners van de Dirk Roosenburgprijs 2017. Deze activiteit is inmiddels uitverkocht. Lees meer...

  Floris Alkemade zei in 2015, net na zijn aanstelling als Rijksbouwmeester: ‘Naast de meer reguliere zorg voor het Rijksvastgoed zie ik het als mijn belangrijkste taak om te kijken waar het met het vak architectuur en de hele beroepsgroep van architecten naar toe moet. De crisis heeft geruisloos bijna de helft van de beroepsgroep weggevaagd. Hoe ziet die beroepsgroep er nu uit, waar richt die zich op? Ik zie het als een taak van de Rijksbouwmeester om samen met anderen over de inhoud van het vak na te denken en mee te helpen nieuwe richtingen te onderzoeken.’

  In deze context spreekt Alkemade over Ontwerpkracht, Experiment, Innovatie, Dynamiek en Flexibiliteit. Woorden die ook tijdens de Dutch Design Week meermaals gebezigd worden. In zijn lezing plaatst Alkemade bovenstaande thematiek in de actualiteit van een aantrekkende bouweconomie, veranderende opgaven (energietransitie, zorg, duurzame wijken) en de ambitie van Brainport Eindhoven als aantrekkelijke hightech- en designstad…

  Programma:

  16.00 ontvangst
  16.10 welkom door René Erven, secretaris van de Dirk Roosenburgprijs 2017
  16.15 Dirk Roosenbruglezing 2017 door Floris Alkemade
  17.00 bespreking juryrapport en bekendmaking van de Dirk Roosenburgprijs 2017
  17.30 prijsuitreiking door Wilbert Seuren, wethouder ruimtelijke ordening en financiën gemeente Eindhoven
  17.45 bekendmaking DR-publieksprijs 2017
  18.00 borrel

   

  VR 27 oktober finale: Dirk Roosenburgprijs 2017
 • VR 27 oktober: lezing Joachim Declerck

  Noteer vast in de agenda’s: op vrijdag 27 oktober 13.30-15.30 uur ontvangen we Joachim Declerck voor zijn lezing over de ruimtelijke toekomst van Eindhoven. De lezing is onderdeel van het project Destination EIN, het meerjarige programma van Architectuurcentrum Eindhoven. Deze activiteit is inmiddels uitverkocht. Lees meer...

  Joachim Declerck (1979) is oprichter en partner van Architecture Workroom Brussels (AWB)— een Europese denk-en-doe-tank voor innovatie op vlak van architectuur, stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is Declerck curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam–2018+2020 – een tweeluik met Nederland en België als werkveld en de wereld als inspiratiebron.

  De rode draad in de werkzaamheden van Declerck is de inzet van ontwerp en ruimtelijke ontwikkeling als hefbomen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke transities. Ook Eindhoven is volop bezig met uiteenlopende transities op gebied van wonen, mobiliteit en infrastructuur en energie. Hij nam hiervan kennis dit voorjaar toen hij Eindhoven twee dagen bezocht. Hij neemt ons op vrijdag 27 oktober mee in zijn visie, maar staat ook open voor debat.

  VR 27 oktober: lezing Joachim Declerck
 • Inhoud #10

  Dirk Roosenburgprijs 2017

  Nominaties en projectdocumentaties Dirk Roosenburgprijs 2017...

  > Download PDF
 • tekst Peter Thoben

  Monumentendag 2017

  vervolg tekst brochue OMD 2017

  > Download PDF
 • Staalkaart Wonen

  Dag van de Architectuur 2017

  Doe-het-zelf fietsroute langs nieuwe woonarchitectuur in Eindhoven.

  > Download PDF
 • Fietsroute Philipsgroen

  Dag van de Architectuur 2016

  Beschrijving van een fietstocht langs Philipsgroen en beknopte info over architectuur... Nummers verwijzen naar architectuurgids 'Afslag groen'(duur van de tocht: 1-1,5 uur)

  > Download PDF
 • Architectuurgids Afslag groen

  Dag van de Architectuur 2016

  Op 18 juni 2016, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal parken en plantsoenen wordt beschreven.

  > Download PDF
 • Architectuurgids Rondweg

  Dag van de Architectuur 2015

  Op 21 juni 2015, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal gebouwen, parken en kunstwerken langs de Rondweg worden gepresenteerd.

  > Download PDF
 • Rondom Eindhoven en Anders kijken

  Dag van de Architectuur 2015

  Blogs van René Erven voor Eindhoven Dichtbij over de Rondweg en Open Monumentendag...

  > Download PDF
 • Philips Architectuurgids

  Dag van de Architectuur 2014

  Op 22 juni 2014, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal Philips-gebouwen worden gepresenteerd.

  > Download PDF
 • Zichtbaar en betrokken

  Beleidsplan 2016-2018

  In dit beleidsplan informatie over doelstelling, organisatiestructuur en bezoldiging.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2017

  Programmabrochure Open Monumentendag 2017 met als thema 'Boeren, brugers en buitenlui', inclusief activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2016

  Programmabrochure Open Monumentendag 2016 met als thema iconen en symbolen, inclusief activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2015

  Programmabrochure Open Monumentendag 2015 met activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2014

  Programmaoverzicht en informatie over thema 2014: Eindhoven op reis.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2013

  Programmaoverzicht en informatie over 20 symbolen van Macht & Pracht...

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2012

  Programmaoverzicht en informatie over 'Groen van toen'.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2011

  Programma en informatie over Open Monumentendag 2011: Evoluon en Wederopbouwerfgoed.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2016

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2016.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2015

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2015.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2014

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2014.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2013

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2013.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2012

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2012.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2011

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2011.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2016

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink. Tekstbijdragen van Gerard Mesman en René Erven. Ook activiteiten- en sponsoroverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2015

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink en tekstbijdragen van Fulco Treffers, Rick Abelen, Justin Agyin, Bram Nuijten en René Erven. Ook activiteiten- en mediaoverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2014

  Hierin een geïllustreerd overzicht van alle projecten en activiteiten die het Architectuurcentrum in 2014 ontplooide.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2013

  Hierin een geïllustreerd overzicht van alle projecten en activiteiten die het Architectuurcentrum in 2013 ontplooide.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2012

  Hierin een overzicht van alle projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum in het jaar 2012 en het juryrapport van de prijsvraag 82 voor Einhdoven.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2011

  Hierin een overzicht van alle projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum in 2011 en een korte samenvattingen van het project '5 pleinen' door Vincent Wittenberg en Jan Pieter Meeuws.

  > Download PDF
 • INHOUD #7

  Dirk Roosenbrugrpijs 2015

  In dit speciale magazine alles over de Dirk Roosenburgprijs 2015, inclusief nominaties en een uitgebreide projectenselectie 2013-2016.

  > Download PDF
 • INHOUD #5

  82 voor Eindhoven

  Eind mei 2012 lanceerde Architectuurcentrum Eindhoven een ideeënprijsvraag in combinatie met een open oproep met als doel nieuwe en bestaande ideeen over de publieke ruimte van Eindhoven te verzamelen. De 82 uiteenlopende en ­prikkelende inzendingen zijn gedocumenteerd in het ­jaarmagazine van Architectuurcentrum Eindhoven.

  > Download PDF
 • INHOUD #3

  Living in Brainport

  Nu Eindhoven is uitgeroepen tot ‘Slimste regio van de wereld’, is er veel belangstelling voor ons Jaarmagazine 2010: Inhoud #3. Hierin wordt door Mendel Robbers en Bärbel van Zanten verslag gedaan van hun onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Eindhoven als vestigingsplek voor internationale kenniswerkers.

  > Download PDF
 • INHOUD #6

  Dirk Roosenburgprijs 2013

  In dit speciale magazine alles over de Dirk Roosenburgprijs 2013, inclusief nominaties en projectenselectie 2011-2013.

  > Download PDF
 • INHOUD #4

  Dirk Roosenburgprijs 2011

  Bekijk de 8 nominaties en lees alles over het winnende project: Park Meerland, ontworpen door Atelier Dutch.

  > Download PDF
 • Excursie Luik (B)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2011 ging deze naar Luik (B).

  > Download PDF
 • Excursie Essen (D)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2012 ging deze naar Essen (D).

  > Download PDF
 • Excursie Hasselt (B)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2013 ging deze naar Hasselt (B).

  > Download PDF
 • Excursie Nijmegen

  Reader

  Reader excursie Nijmegen, 22 mei, met programma (o.v.)

  > Download PDF
 • INHOUD #2

  Eindhoven verbouwt

  In dit speciale magazine een interview met de winnaars van Dirk Roosenburgprijs 2013: Bert Dirrix en Jan Verelst.

  > Download PDF
 • Excursie Turnhout (B)

  Reader

  Introductie excursie Turnhout, 28 mei 2015.

  > Download PDF
 • De ontphilipste stad

  Kansen voor architectuurbeleid in Eindhoven

  Geschreven door Kees Doevendans in opdracht van Architectuurcentrum Eindhoven, met een beeldessay van Norbert van Onna. Copyright: Architectuurcentrum Eindhoven / Technische Universiteit Eindhoven 2009.

  > Download PDF
Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum