Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

CONTACT

Archief

Downloads

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrum-eindhoven.nl
Volg het Architectuurcentrum
Digitale nieuwsbrief
Meld je aan en ontvang onze digitale nieuwsbrief:
 • ZO 11 juni excursie: Wederopbouwerfgoed

  In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was Eindhoven de snelst groeiende stad van Nederland. De moderne en industriële uitstraling van de stad danken we dan ook voor een groot deel aan die periode. Niet alleen in het centrum, maar ook in de woonbuurten is nog veel te zien uit die tijd. Op zondag 11 juni organiseert het Erfgoedhuis Eindhoven wegen de grote belangstelling een tweede (gratis) busexcursie naar vijf wederopbouwwijken in Eindhoven. Deskundigen van de Stichting Bescherming Wederopbouw Eindhoven geven een toelichting en verzorgen rondleidingen. Meld je dan aan...

  Het programma start om 13.30 uur. Er is een boekje verkrijgbaar met info over de vijf wederopbouwwijken die we ook gaan bezoeken: Doornakkers, Burghplan, Genderdal, De Hapert/Limbeek en Kronehoef.  In dit boekje worden per wijk verschillende wederopbouwkenmerken belicht. Het is gemaakt door de  Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven, Stichting Eindhoven in Beeld en de gemeente Eindhoven.

  Tijdens deze middag  is er ook veel aandacht voor wederopbouwkunst. Kenmerkend voor de wederopbouwperiode is het grote aantal kunstwerken op gebouwen en in de openbare ruimte. Tal van regelingen stimulerden de toepassingen van monumenatle kunst. (foto: detail beeld Straatmuziekanten, Niel Steenbergen, 1959)

  De excursie vindt plaats op zondag 11 juni, de ontvangst is vanaf 13.00 uur in het Erfgoedhuis aan de Gasfabriek 2 in Eindhoven. Het programma duurt tot ongeveer 16.30 uur. Meedoen is gratis, maar aanmelden is verplicht via: erfgoedhuis@eindhoven.nl. Geef je dus snel op, we reizen met een bus en vol=vol. Alle deelnemers ontvangen ook het boekje over de wederopbouwwijken

  ZO 11 juni excursie: Wederopbouwerfgoed
 • DO 15 juni sponsorbijeenkomst: Ad van Berlo

  Speciale gast bij deze bijeenkomst is Ad van Berlo. Sinds 2011 ijvert hij voor de totstandkoming van het Innovation Powerhouse in de voormalige energiecentrale op Strijp-T. Hierin worden straks ontwerpbureau VanBerlo gehuisvest en tal van andere creatieve en innovatieve bedrijven. Ad van Berlo richtte in 1982 designbureau VanBerlo op, direct na zijn afstuderen aan de Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven (nu beter bekend als Design Academy Eindhoven). Sinds april 2012 is Van Berlo door de Technische Universiteit Eindhoven benoemd tot deeltijdhoogleraar Entrepreneurial Design of Intelligent Systems. Hij zal in zijn lezing ingaan op het concept van het Innvation Powerhouse in relatie met zijn visie op de toekomst van Brainport Eindhoven… Lees meer....

  Deze bijeenkomst is uistluitend toegankelijk voor sponsors en relaties van Architectuurcentrum Eindhoven. Meer informatie over deze bijeenkomst en de mogelijkheden tot sponsoring? neem dan contact met ons op 

 • DO 26 januari sponsorbijeenkomst: Thom Aussems

  Op donderdag 26 januari is Thom Aussems te gast tijdens de eerste sponsorbijeenkomst van Architectuurcentrum Eindhoven van 2017. Aussems is directeur-bestuurder van Sint Trudo en zal met ons in gesprek gaan over het onderwerp 'investeren in gescheiden werelden'. In de lezing wil hij ons informeren over het ‘mega’ investeringsplan dat Sint Trudo de komende jaren wil aanpakken. Volgens Aussems 'geen wilde ideeën, maar plannen!' Daarbij maakt hij de kanttekening dat die investering plaatsvindt in werelden die in toenemende mate van elkaar gescheiden zijn, zoals ook wordt beschreven in de publicatie Gescheiden werelden? uit 2014 van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Deze verkenning laat zien dat er in Nederland niet alleen een sociaaleconomische, maar ook een sociaal-culturele tegenstelling bestaat, die in belangrijke mate samenvalt met opleidingsniveaus. Er zijn aanwijzingen voor een verwijdering tussen laag- en hoogopgeleiden. Aussems wil laten zien hoe Sint Trudo met projecten, producten en activiteiten die werelden weer met elkaar probeert te verbinden. Wat dat betreft blijft de  missie 'supporting people', waaronder het leggen van verbinding en het streven naar diversiteit, voor de Eindhovense woningcorporatie uiterst actueel. Na de lezing zoomt Aussems o.v. in op de ontwikkelingen in Woensel-West en op de uitslag van de prijsvraag... Deze bijeenkomst is alleen op uitnodiging bij te wonen. Meer informatie, neem dan contact op met Architectuurcentrum Eindhoven.

 • DO 2 februari film: Betoog en beton

  Studievereniging VIA Stedebouw van TU/e organiseert i.s.m. met Architectuurentrum Eindhoven, Spiegelfilm en Natlab een extra vertoning van de film Betoon en beton met nagespek. De film, een productie van Spiegelfilm (Hans Busstra en Marguerite Meijer) brengt de verhalen rond iconische architectuurprojecten in beeld en de achterliggende zoektocht naar de veranderde idenititeit van de stad. De documentaire zoomt in op 2 steden die met hun identiteit worstelden, Almere en Eindhoven. Aan het woord komen onder meer architecten Floris Alkemade en Jo Coenen en de voormalig wethouders Adri Duivesteijn en Henk Smeeman. De film is geïnspireerd op het boek ‘Stedelijke Iconen. Het ontstaan van beeldbepalende projecten tussen betoog en beton’ van Wouter Jan Verheul. Te gast zijn o.m. wethouder Mary Ann Schreurs en Marcel musch (TU/e). Na afloop reflecteren zij op de thematiek van de film... Toegang: 5 euro, studenten 2,50 euro. De vertoning start om 16.00 in Natlab.

  DO 2 februari film: Betoog en beton
 • MA 13 februari lezing: cepezed

  Maandag 13 februari 2017, 20.00 uur Natlab start het lezingenprogramma Klaar voor de toekomst? met een lezing van Ronald Schleurholts van cepezed. HEt programma wordt ingeleid door Jos Lichtenberg, emeritus hoogleraar TU/e en initiatiefnemer van het platform Slimbouwen. In september 2016 is het rijksbrede programma Circulaire Economie gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In deze beleidsnota, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, schetst het kabinet een visie voor een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor de komende generaties. De door de regering in het programma geformuleerde doelstellingen betekenen dat de Nederlandse economie voor 2050 circulair zal zijn en dat in 2030 het primaire grondstofgebruik met 50% moet zijn gereduceerd. Het roept de vraag op in hoeverre de huidige recent opgeleverde gebouwen klaar zijn voor de toekomst? Hoe maken we ook de bouweconomie circulair. Welke stappen moeten er worden gezet om het grondstofgebruik drastisch te reduceren? Hoe wordt dat nu al aangepakt? Worden nieuw opgeleverde gebouwen steeds energiezuiniger? Zijn ze bijvoorbeeld al energie-producerend of intelligent ontworpen met het oog op hergebruik van materialen en producten. Lees meer...

  Architectuurcentrum Eindhoven wil stil staan bij de duurzaamheidsambities en geeft architecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars en bouwers van enkele recent opgeleverde gebouwen het podium met als doel: werken aan bewustwording van noodzaak tot verandering, kennisuitwisseling en -ontwikkeling, prikkleen nieuwe duurzaamheidsambities... 

  Een opmerkelijk nieuw project in Eindhoven is Sint-Lucas Natlab ontworpen door cepezed. Het schoolgebouw opende in september/oktober 2016 de deuren. Het Delftse bureau heeft veel expertise op gebied van duurzaamheid en bouwinnovatie. In de beleidsnota Circulaire Economie van de overheid wordt de door cepezed ontworpen transformatie Oostduinlaan 75 in Den Haag genoemd. Dit project geldt als een van de belangrijkste grootschalige omvormingen van kantoor tot wooncomplex. Het project in Eindhoven is feitelijk ook een transformatie, van aan kantoor/lab naar een multifunctioneel onderwijsgebouw. Welke ontwerpstrategie is hier toegepast om het complex klaar voor de toekomst te maken? 

  Maandag 13 februari 2017, 20.00 uur Natlab: Ronald Schleurholts (cepezed)

  MA 13 februari lezing: cepezed
 • DO 16 februari theater/dialoog/expositie: (on)breekbaar

  Het Van Abbemuseum strat in samenwerking met Architectuurcentrum Eindhoven met een derde serie lezingen rond de expositie 'Van Wie is de straat?'Het programma start met een bijzonder event.  Binnen het community art project (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht worden kunstkistjes gemaakt met verschillende groepen mensen over het thema kwetsbaarheid en kracht. De kistjes die in verschillende wijken in Eindhoven gemaakt zijn worden getoond samen met kistjes gemaakt door professionele kunstenaars.
  18.00 uur Opening van de tentoonstelling (on)breekbaar op de derde etage van de nieuwbouw met een welkomstwoord van Willem Jan Renders, curator van het Van Abbemuseum en Jeannette Claessen, projectleider (on)breekbaar.
  18.30 uur Programma in de Studio over kwetsbaarheid en kracht met workshop, theater en dialoog onder leiding van Ingrid Docter, projectmedewerker LKCA en met medewerking van theatermaker Kees van der Zwaard.

  Donderdag 16 februari 18.00 uur Van Abbemuseum. Entree: € 5,-
  Aanmelden/kaartjes.

 • Ma 13 maart lezing Aron Bogers en Angelique Bellemakers

  Aron Bogers (inbo) en Angelique Bellemakers  (Woonbedrijf) zijn maandag 13 maart te gast in het kader van de lezingenreeks Klaar voor de toekomst? Inbo was als architectenbureau betrokken bij Space-S, een bottom-up bouwproject op Strijp-S dat medio maart 2017 geheel zal zijn opgeleverd. In de lezing gaan Bogers en Bellemakers niet alleen in op de specifieke rol van de architect en de bewoners in het realisatieproces van Space-S. Ook dieper liggende vragen zoals de weerbarstigheid van innovatie in de bouwpraktijk, circulair bouwen en de mogelijkheden en problemen bij de energietransitie komen aan bod. De lezing wordt ingeleid door Jos Lichtenberg, emeritus hoogleraar productontwikkeling TU/e. Maandag 13 maart 2017, 20.00 uur Natlab: Aron Bogers Inbo en Angelique Bellemakers (Woonbedrijf).

  Ma 13 maart lezing Aron Bogers en Angelique Bellemakers
 • DO 16 maart lezing: De Straat 1972

  In elk van de bijdragen op de vijf verdiepingen van de huidige tentoonstelling ‘Van wie is de straat?’ in het Van Abbemuseum wordt gerefereerd aan de legendarische tentoonstelling ‘De Straat’ die in 1972 plaatsvond in het museum. Toenmalig directeur Jean Leering, samensteller van de tentoonstelling, zei hierover: “ [Het gebruik van de straat] weerspiegelt de wijze waarop een samenleving reilt en zeilt, zichzelf ervaart en begrijpt. [...] Maar tevens biedt de straat de gelegenheid tot samenleven: de straat is bij uitstek een plaats, waarop meningen en ideeën openbaar worden en uitwerking krijgen, manifest worden en tot actie komen.” Helaas kan Jean Leering niet meer vertellen hoe ‘De Straat’ tot stand kwam en wat de invloed ervan was. Jan van Toorn en Tjeerd Deelstra, destijds nauw betrokken bij de voorbereidingen, kunnen dat wel. Willem Jan Renders gaat met hen in gesprek.

  Donderdag 16 maart, 19.00 uur, Van Abbemuseum, auditorium. Entree: € 5,- aanmelden/kaartjes.

 • MA 10 april lezing: UNStudio / OTH

  Het drieluik over nieuwe architectuur in Eindhoven wordt afgesloten door Marc Hoppermann van UNStudio. Hij is te gast op maandag 10 april 20.00 uur Ntalb. UNStudio en OTH ontwierpen de transformatie van het Rabobankkantoor aan de Fellenoord. Uitgangspunt voor de sloop van het huidige kantoorpand is dat 95% van het materiaal wordt hergebruikt. Waar mogelijk krijgen onderdelen in het nieuwe kantoor op dezelfde locatie een tweede leven. Het overgrote deel van de materialen zal hoogwaardig gerecycled worden, Vrijkomend metaal en hout vinden een weg in nieuwe metaal- en houtproducten en vrijkomend betonpuin wordt dusdanig bewerkt dat deze dienst kan doen als grindvervanger bij de productie van betonmortel en betonwaren. Maar ‘toekomstbestendig ontwerpen’ is volgens Marc Hopperman van UNStudio meer dan het hergebruiken van materiaal of het behalen van een BREEAM-keurmerk… Jos Lichtenberg leidt deze laatste lezing in. Ferdinand van Dam (OTH) zal samen samen met Marc Hoppermann na de lezing vragen uit de zaal beantwoorden. Maandag 10 april 2017, 20.00 uur Natlab: Marc Hopperman (UNStudio) en Ferdinand van Dam (OTH).

  MA 10 april lezing: UNStudio / OTH
 • MA 1 mei: Deadline Dirk Roosenburgprijs 2017

  De Dirk Roosenburgprijs is de architectuurprijs van de gemeente Eindhoven. De prijs wordt sinds 1989 namens het College van B&W tweejaarlijks toegekend aan een gerealiseerd ruimtelijk project. Zowel gebouwen (architectuur) als projecten op het gebied van publieke ruimte en groen komen in aanmerking voor nominatie. In 2017 wordt de prijs weer uitgereikt aan een opgeleverd project. Deelname aan de prijs is gratis, wel wordt van de deelnemers verwacht dat er, voor 1 mei 2017, een projectdocumentatie beschikbaar wordt gesteld. Lees meer...

  De nominatiecommissie betstaat uit: Marianne Verhoeven (landschapsarchitect, Verhoeven De Ruijter), Tim van der Grinten (architect, Moodbuilders), Jan Schrevers (architect, OAO), Karin Vissers (architect, Vissers Roelands); Jochem Heijmans (architect, Bureau Jochem Heijmans), Stefan de Bever (architect, De Bever architecten). De nominaties worden bekend gemaakt op donderdag 15 juni. In de jury nemen zitting Janneke Bierman (architect, Bierman henket architecten), Harm Tilman (hoofdredacteur, De Architect), Emile van Vugt e/o Misak Terzibasiyan (architecten, UArchitects), Evelien van Veen (architect, Van Veen Architecten), Pieter van Wesemael (hoogleraar, TU/e).
  De prijswinnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 28 oktober, tijdens de DDW 2017. De uitreiking gaat gepaard met de Dirk Roosenburglezing, dit jaar wordt deze verzorgd door Floris Alkemade. Neem voor meer informatie contact op met Architectuurcentrum Eindhoven. Dit zijn de winnaars van de prijs sinds 1989:

  1989 Gezondheidscentrum Bellefroidlaan, Jo Coenen
  1991 Verbouwing Plaza Futura Leenderweg, Harry de Beer en Bert Staal
  1993 Kantoor Sociale Woningstichting Europalaan, Thomassen Vaessen Architecten
  1995 Kinderdagverblijf Minoes Mortierlaan, Marx & Steketee architecten
  1997 Woongebouw met geluidsscherm Jeroen Boschlaan, Thomassen Vaessen Architecten
  1999 Verbouwing de Witte Dame Emmasingel, Dirrix Van Wylick Architecten
  2001 Centrum Blixembosch, De Architectengroep Rijnboutt; Ruijssenaars; Hendriks; Van Gameren; Mastenbroek
  2003 Faculteit Bouwkunde TU/e Vertigo, diederendirrix, Bert Dirrix
  2005 Kantoren en appartementen Baekelandplein, diederendirrix, Paul Diederen
  2007 Jongerencentrum Dynamo Catharinaplein, diederendirrix, Bert Dirrix
  2009 Verbouwing Lichttoren, awg architecten  / Spilcentrum Hangar Meerhoven, diederendirrix, Bert Dirrix
  2011 Park Meerland inclusief bruggen en gemaal, Atelier DUTCH; Daf Architecten; Van Helmond | Zuidam architecten
  2013 Anton en Gerard, diederendirrix Paul Diederen; Jo Coenen Coenen/Sättele architecten
  2015 Spilcentrum ’t Hofke, UArchitects

 • DO 18 mei architectuurexcursie: Rotterdam

  Wie aan Rotterdam denkt, denkt meteen aan architectuur: De Markthal, het nieuwe station, De Rotterdam, Het Timmerhuis… maar ook: stoere havengebouwen, fraaie vergezichten over het water en bedrijvigheid van nieuwe ondernemingen. Donderdag gaan we op pad en bezoeken we onder leiding van deskundige gidsen: Verhalenhuis Belvédère, Katendrecht, Het Timmerhuis, het stationsgebied en meer. Deelname aan deze dagexcursie bedraagt 60 euro. Meld je hier vast aan… Lees meer over het programma...

  10.30     11.00     Ontvangst RDM Kantine voor koffie/thee

  11.00     12.00     Presentatie Cor van Asch, transitie haven en RDM Rotterdam

  12.00     12.50     Rondleiding RDM Rotterdam door rondleiders thema innovatie

  12:50     13:00     Vertrek naar Katendrecht

  13:00     14:00     Lunch in Verhalenhuis Belvédère

  14:00     15:00     Korte Katendrecht tour

  15:00     15:20     Vertrek naar gebied Timmerhuis/station

  15:20     16:00     Architectuurwandeling Timmerhuis (OMA) naar station (West8 etc.)

  16:30     18:00     Vertrek bus terug naar Eindhoven

  *Tijden bij benadering

  DO 18 mei architectuurexcursie: Rotterdam
 • DO 15 juni lezing: de leesbare stad

  Mijksenaar helpt elke dag miljoenen mensen hun weg te vinden. Sinds 1990 is het Amsterdamse bureau als wayfinding consultant verantwoordelijk voor Schiphol Airport. Wereldwijd gezien als het ultieme voorbeeld in de luchthavenbewegwijzering, waarmee Mijksenaar verschillende prijzen heeft gewonnen. Maar het bureau doet meer. Met de mens als uitgangspunt is het op uiteenlopende gebieden actief. Van integrale oplossingen voor transport hubs, musea en ziekenhuizen tot projecten in de publieke ruimte. Het binnenstedelijke publieke domein is een actueel en uitdagend onderzoeks- en ontwerpterrein voor Mijksenaar. Hoe vinden 'locals, regulars en visitors’ eenvoudig en prettig hun weg in de stad? Wat zijn de beste oplossingen om de stedelijke omgeving optimaal ‘leesbaar’ te maken?

  Donderdag 15 juni, 19.00 uur, Van Abbemuseum, auditorium. Entree: € 5,- Aanmelden/kaartjes

 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur

  De jaarlijkse Dag van de Architectuur vindt dit jaar in Eindhoven plaats op zaterdag 17 juni. Dan lanceert Architectuurcentrum Eindhoven de 'Staalkaart Wonen', een kaart met fietsroute langs nieuwe en opmerkelijke Eindhovense woonarchitectuur. Deze kaart kun je hier downloaden. Ook zijn er op uiteenlopende tijdstippen deskundige rondleidingen door nieuwe woongebouwen, waaronder The Student Hotel, Space-S, de woonwijk Meerhoven en de TU/e campus. Onder het programma met activiteiten. Foto: Patrick Meis.

  ZA 17 juni Dag van de Architectuur
 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur TU/e Campus

  Rondleiding wonen op de TU/e, door projectteam CampusPlan Eindhoven en dienst Huisvesting TU/e: Office Winhov ontwierp met Office Haratori (Zürich) en BDG Architecten Aurora, een nieuwe studentenflat op de TU/e campus. Bijzonder is dat alle vloeren, badkamers en installaties zijn geprefabriceerd, waardoor het woongebouw in een heel korte bouwtijd is gerealiseerd. Maar er gebeurt meer op de campus… Deze rondleiding is inmiddels volgeboekt. Wel is er tijdens werkdagen (dus niet op zaterdag 17 juni, maar vanaf maandag 19 juni) in Vertigo de expositie CampusPlan te zien. Zie hier de flyer. Foto: Stefan Müller

  ZA 17 juni Dag van de Architectuur TU/e Campus
 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur The Student Hotel

  Rondleiding The Student Hotel, door The Student Hotel: The Student Hotel opende in februari 2017 de deuren, en groeide in korte tijd uit tot een opmerkelijke eycather in de Eindhovense skyline. Het gebouw werd ontworpen door Oresti Sarafopoulos van het bureau OZ. De toren is 76 meter hoog. The Student Hotel biedt zowel kamers voor een kort als een lang verblijf. De horeca is voor iedereen toegankelijk. Deze rondleidng is inmiddels volgeboekt. Foto Patrick Meis. 

  ZA 17 juni Dag van de Architectuur The Student Hotel
 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur Philips Lighting

  Rondleiding Wonen Philips Lighting, door diederendirrix architectuur & stedenbouw en Buro Lubbers: Het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting biedt nu plek aan meer dan 600 lofts en appartementen. Voor de gevels ontwierp diederendirrix een bijzondere nieuwe oplossing van grote schuifbare puien in een opvallende gouden kleur. Aan de noordzijde komt nog de eveneens door diederendirrix ontworpen woontoren ‘Onyx’. Het stedenbouwkundige plan is van Buro Lubbers. Start 14.00 uur: meld je hier aan. Foto: Arthur Bagen.

  ZA 17 juni Dag van de Architectuur Philips Lighting
 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur Space-S

  Rondleiding Space-S, door Architectuurcentrum Eindhoven mmv bewoners Space-S. Create your own SPACE-S! met deze slogan startten Woonbedrijf en Vestide deze bijzondere ontwikkeling. Samen met toekomstige bewoners is het gehele complex met ruim 400 wooneenheden ontworpen. Lofts, appartementen en woon-werkunits met tal van collectieve voorzieningen en tuinen. In co-creatie met stedenbouwkundig bureau Urhahn; Inbo Architecten; Conversation Next (communicatie); Rutger Buch (procesbegeleiding) en 12N Stedenbouw (klantsturing). Deze rondleiding is inmiddels volgeboekt. Foto Patrick Meis.

  ZA 17 juni Dag van de Architectuur Space-S
 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur Meerhoven / Waterrijk

  Rondleiding langs diverse woonprojecten in Waterrijk door FAAM architects mmv Bloom vastgoedcreatie. Waterrijk is opgedeeld in zogenaamde landschappelijke en stedelijke kamers. De landschappelijke kamers zijn gesitueerd op de plek van de voormalige tankoefenbanen met de kenmerkende camouflagebossen. De bebouwing bestaat uit vrijstaande wooneenheden. De stedelijke kamers daarentegen ontlenen hun vorm aan vrij gevormde woonhoven, een soort binnenstebuiten gekeerde stadsblokken. Start: 15:00 uur meld je hier aan. Foto: gemeente Eindhoven.

  ZA 17 juni Dag van de Architectuur Meerhoven / Waterrijk
 • ZA 17 juni Dag van de Architectuur prijsuitreiking Condo / lezing Jurgen Bey

  De samenleving verandert razendsnel en dat heeft effect op hoe wij willen leven. Daarom schreef corporatie Sint Trudo een prijsvraag uit voor het ontwerp van een nieuw type woning: de Condo. Dit is een compacte en daarom zeer betaalbare leefruimte van ongeveer 50 m2. 35 ontwerpers gaven gehoor aan de competitie. Op de Dag van de Architectuur maakt Sint Trudo de winnaar van de ontwerpwedstrijd bekend. Lees meer...

  De prijsuitreiking gaat gepaard met een lezing van ontwerper Jurgen Bey. Volgens hem moet de wijze waarop we woningen ontwerpen flink op de schop. Fenomenen als de deeleconomie, globalisering, digitalisering en een meer intensief gebruik van de publieke ruimte vragen om een radicaal andere kijk op de woningbouwopgave.

  Zaterdag 17 juni 2017 | 14.00 – 16.00 uur
  Locatie: Natlab - Kastanjelaan 500 - Eindhoven (Strijp-S)
  Toegang: gratis  
  Meer info: website: 

   
  ZA 17 juni Dag van de Architectuur prijsuitreiking Condo / lezing Jurgen Bey
 • ZA 17 juni expo/lezing:100 jaar de Stijl

  Op zaterdag 17 juni wordt de tentoonstelling Van Abbe en De Stijl, onderdeel van het themajaar Mondriaan tot Dutch Design, geopend. Op het programma staat onder meer om 15.00 uur de lezing '100 jaar De Stijl'. Hierin ontdek je hoe wereldberoemde kunstenaars als Piet Mondriaan en Theo van Doesburg in het begin van de 20ste eeuw vorm gaven aan hun spraakmakende ideeën over kunst en samenleving. Laat je meevoeren langs de werken van Mondriaan, Rietveld en Van der Leck en bekijk de reconstructie van Van Doesburgs Ciné-dancing L’Aubette in Straatsburg, een naadloze versmelting van schilderkunst en architectuur en een van de hoogtepunten van De Stijl. Deze lezing wordt gegeven door Erna Charbon, kunsthistorica/docent kunstgeschiedenis en werkzaam voor het Van Abbemuseum als rondleider. De lezing is gratis toegankelijk, graag wel even online aanmelden voor de lezing 100 jaar De Stijl om zeker te zijn van een plek.

 • WO 5 juli zomerborrel BPD

  BPD organiseert met medewerking van Architectuurcentrum Eindhoven een zomerborrel voor ‘urban professionals’ die in onze regio actief zijn in de bouw en vastgoedontwikkeling en zich laten inspireren door de stad en haar gebouwde omgeving. Gewoon om elkaar te leren kennen, ervaringen te delen en, met de zomervakantie voor de deur, te genieten van een borrel. Lees meer en meld je aan...

  Urban professionals zijn welkom op woensdag 5 juli vanaf 15.45-16.00 uur in Natlab, om samen te kijken naar de boeiende documentaire The Human Scale, waarin het werk van de Deense stadsonderzoeker Jan Gehl centraal staat. Deze film wordt ingeleid door Arjen Petersen. Op basis van de aanpak van Gehl onderzocht hij in 2016 twee Eindhovense straten: De Kleine Berg en de Vrijstraat. Na afloop zo rond 18.00 heffen we het glas, hopelijk op het zonovergoten terras, of anders aan de bar van Natlab… Meld je hier aan... 

 • Nominatierapport

  Dirk Roosenburgprijs 2017

  Toelichting op nominaties Dirk Rooosenburgprijs 2017

  > Download PDF
 • Staalkaart Wonen

  Dag van de Architectuur 2017

  Doe-het-zelf fietsroute langs nieuwe woonarchitectuur in Eindhoven.

  > Download PDF
 • Fietsroute Philipsgroen

  Dag van de Architectuur 2016

  Beschrijving van een fietstocht langs Philipsgroen en beknopte info over architectuur... Nummers verwijzen naar architectuurgids 'Afslag groen'(duur van de tocht: 1-1,5 uur)

  > Download PDF
 • Architectuurgids Afslag groen

  Dag van de Architectuur 2016

  Op 18 juni 2016, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal parken en plantsoenen wordt beschreven.

  > Download PDF
 • Architectuurgids Rondweg

  Dag van de Architectuur 2015

  Op 21 juni 2015, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal gebouwen, parken en kunstwerken langs de Rondweg worden gepresenteerd.

  > Download PDF
 • Rondom Eindhoven en Anders kijken

  Dag van de Architectuur 2015

  Blogs van René Erven voor Eindhoven Dichtbij over de Rondweg en Open Monumentendag...

  > Download PDF
 • Philips Architectuurgids

  Dag van de Architectuur 2014

  Op 22 juni 2014, Dag van de Architecruur, introduceert Architectuurcentrum Eindhoven deze gids waarin een groot aantal Philips-gebouwen worden gepresenteerd.

  > Download PDF
 • Zichtbaar en betrokken

  Beleidsplan 2016-2018

  In dit beleidsplan informatie over doelstelling, organisatiestructuur en bezoldiging.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2017

  Programmabrochure Open Monumentendag 2017 met als thema 'Boeren, brugers en buitenlui', inclusief activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2016

  Programmabrochure Open Monumentendag 2016 met als thema iconen en symbolen, inclusief activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2015

  Programmabrochure Open Monumentendag 2015 met activiteitenoverzicht en achtergrondartikelen.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2014

  Programmaoverzicht en informatie over thema 2014: Eindhoven op reis.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2013

  Programmaoverzicht en informatie over 20 symbolen van Macht & Pracht...

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2012

  Programmaoverzicht en informatie over 'Groen van toen'.

  > Download PDF
 • Open Monumentendag 2011

  Programma en informatie over Open Monumentendag 2011: Evoluon en Wederopbouwerfgoed.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2016

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2016.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2015

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2015.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2014

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2014.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2013

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2013.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2012

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2012.

  > Download PDF
 • JAARREKENING 2011

  Financieel verslag Architectuurcentrum Eindhoven, periode 2011.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2016

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink. Tekstbijdragen van Gerard Mesman en René Erven. Ook activiteiten- en sponsoroverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2015

  Geïllustreerd jaarverslag met voorwoord van Margriet Eugelink en tekstbijdragen van Fulco Treffers, Rick Abelen, Justin Agyin, Bram Nuijten en René Erven. Ook activiteiten- en mediaoverzicht. 

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2014

  Hierin een geïllustreerd overzicht van alle projecten en activiteiten die het Architectuurcentrum in 2014 ontplooide.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2013

  Hierin een geïllustreerd overzicht van alle projecten en activiteiten die het Architectuurcentrum in 2013 ontplooide.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2012

  Hierin een overzicht van alle projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum in het jaar 2012 en het juryrapport van de prijsvraag 82 voor Einhdoven.

  > Download PDF
 • JAARVERSLAG 2011

  Hierin een overzicht van alle projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum in 2011 en een korte samenvattingen van het project '5 pleinen' door Vincent Wittenberg en Jan Pieter Meeuws.

  > Download PDF
 • INHOUD #7

  Dirk Roosenbrugrpijs 2015

  In dit speciale magazine alles over de Dirk Roosenburgprijs 2015, inclusief nominaties en een uitgebreide projectenselectie 2013-2016.

  > Download PDF
 • INHOUD #5

  82 voor Eindhoven

  Eind mei 2012 lanceerde Architectuurcentrum Eindhoven een ideeënprijsvraag in combinatie met een open oproep met als doel nieuwe en bestaande ideeen over de publieke ruimte van Eindhoven te verzamelen. De 82 uiteenlopende en ­prikkelende inzendingen zijn gedocumenteerd in het ­jaarmagazine van Architectuurcentrum Eindhoven.

  > Download PDF
 • INHOUD #3

  Living in Brainport

  Nu Eindhoven is uitgeroepen tot ‘Slimste regio van de wereld’, is er veel belangstelling voor ons Jaarmagazine 2010: Inhoud #3. Hierin wordt door Mendel Robbers en Bärbel van Zanten verslag gedaan van hun onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Eindhoven als vestigingsplek voor internationale kenniswerkers.

  > Download PDF
 • INHOUD #6

  Dirk Roosenburgprijs 2013

  In dit speciale magazine alles over de Dirk Roosenburgprijs 2013, inclusief nominaties en projectenselectie 2011-2013.

  > Download PDF
 • INHOUD #4

  Dirk Roosenburgprijs 2011

  Bekijk de 8 nominaties en lees alles over het winnende project: Park Meerland, ontworpen door Atelier Dutch.

  > Download PDF
 • Excursie Luik (B)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2011 ging deze naar Luik (B).

  > Download PDF
 • Excursie Essen (D)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2012 ging deze naar Essen (D).

  > Download PDF
 • Excursie Hasselt (B)

  Reader

  Reader van de jaarlijkse architectuurexcursie van Architectuurcentrum Eindhoven. In 2013 ging deze naar Hasselt (B).

  > Download PDF
 • Excursie Nijmegen

  Reader

  Reader excursie Nijmegen, 22 mei, met programma (o.v.)

  > Download PDF
 • INHOUD #2

  Eindhoven verbouwt

  In dit speciale magazine een interview met de winnaars van Dirk Roosenburgprijs 2013: Bert Dirrix en Jan Verelst.

  > Download PDF
 • Excursie Turnhout (B)

  Reader

  Introductie excursie Turnhout, 28 mei 2015.

  > Download PDF
 • De ontphilipste stad

  Kansen voor architectuurbeleid in Eindhoven

  Geschreven door Kees Doevendans in opdracht van Architectuurcentrum Eindhoven, met een beeldessay van Norbert van Onna. Copyright: Architectuurcentrum Eindhoven / Technische Universiteit Eindhoven 2009.

  > Download PDF
Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum