Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

Agenda

Eigen activiteiten

Nieuws

 • Za 9 december 2017
  Architectuurfilm 'Bouwen te midden van eenzaamheid'
  Natlab
  20.30 uur

  zie middenkolom

 • Do 14 december 2017
  Henri van Abbelezing: Adriaan Geuze
  Conferentiecentrum van Park Glorieux
  15.30 uur

  zie middenkolom...

 • Vr 15 december 2017
  Architectuurfilm: 'Als de lichtstad donker is'
  Natlab
  16.00 uur

  besloten bijeenkomst, zie middenkolom.

 • Do 14 december: Henri van Abbelezing door Adriaan Geuze

  Landschapsarchitect Adriaan Geuze (West 8) zal op donderdag 14 december de Henri van Abbelezing verzorgen. De lezing vindt plaats in het auditorium van het conferentiecentrum van Park Glorieux (Huize de Burgh), aan de Geldropseweg 168A te Eindhoven. De bijeenkomst duurt van 15.30 tot 18.30 uur. Lees meer...

  Adriaan Geuze (Dordrecht 1960) is oprichter en directeur van West 8 urban design & landscape architecture BV. In 1987 studeerde hij af in Landschaparchitectuur aan de Wageningen Universiteit. In 1990 ontving Geuze de Prix de Rome, categorie stedenbouw en landschapsarchitectuur en in 1995 de Maaskantprijs voor jonge architecten. Geuze is door de gemeente Eindhoven aangesteld als supervisor voor de Westcorridor en heeft baanbrekende opvattingen over het hele traject van Oirschot via Strijp-T, Strijp-S, PSV laan, Mathildelaan, de Spoorzone tot aan de Berenkuil. Hij is ook supervisior van Strijp-S en adviseur van bij de herontwikkeling van Strijp-T. De lezing is gratis toegankelijk, aanmelding is wel gewenst: info@vanabbestichting.nl 

 • VR 15 december: BNA besloten bijeenkomst

  'Het bijzondere van Eindhoven zit hem voor mij in de verwachting en hoop die de stad uitstraalt en die wachtend in de steigers staat om nog mooier te worden.' Dit voorjaar rondde Dre Didderiens de film ‘Als de lichtstad donker is’ af. In deze documentaire onderzoekt de Eindhovense fotograaf/filmmaker de manier waarop mensen de nacht beleven. De nacht verandert je waarneming en bewustzijn. Je kijkt anders en beleeft de wereld om je heen intenser. Gebouwen, straten, toevallige passanten, schoonmakers, schapen en bouwvakkers. Ze worden de hoofdrolspelers in een intrigerend filmisch portret van nachetlijk Eindhoven. Deze bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor BNA leden van de kring ZO- Brabant. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op...

  VR 15 december: BNA besloten bijeenkomst
 • Space-S wint Dirk Roosenburgprijs 2017

  Project SPACE-S is de winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2017. Dat maakte de jury bekend op vrijdag 27 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in Natlab. SPACE-S onderscheidt zich door een opmerkelijke en grootschalige bottom-up aanpak. Vanaf het prille begin zijn toekomstige bewoners betrokken bij de ontwikkeling en vormgeving van dit plan. Die betrokkenheid heeft geleid tot de vorming van een woon- en leefgemeenschap nog voordat het ontwerp is opgeleverd. De jury is onder de indruk van het van lef en doorzettingsvermogen van de woningcorporatie om het ontwikkel- en ontwerpproces op deze manier in te steken en te werken aan de realisatie van ruim 400 sociale huurwoningen op een bijzondere hotspot (Strijp-S). Het ontwerp is van Inbo Architecten, stedenbouwkundig bureau Urhahn; Conversation Next (communicatie); Rutger Buch (procesbegeleiding) en 12N Stedenbouw (klantsturing). Aannemer: Het Bouwburo / Stam + de Koning. Lees hier het juryrapport... 

  De Dirk Roosenburgprijs wordt sinds 1989 uitgereikt. Eerdere winnaars zijn de gebouwen Gerard en Anton (Strijp-S), de Lichttoren, De Witte Dame, De Hangar (Meerhoven) en spilcentrum ’t Hofke (Tongelre). De prijs in genoemd naar architect Dirk Roosenburg (1887-1962). Hij werkte veel voor Philips en ontwierp bijvoorbeeld de Admirant, de Philips bedrijfsschool, het Natlab op Strijp-S en was ook betrokken bij het ontwerp van de Lichttoren…

  Space-S wint Dirk Roosenburgprijs 2017
 • Publieksprijs voor Philipsdorp...

  Met 382 van de ruim 1700 stemmen is de Dirk Roosenburg publieksprijs gewonnen door Philipsdorp. Met veel aandacht voor detail is de monumentale en karakteristieke woonwijk door Woonbedrijf nieuw leven ingeblazen. Beeldbepalende elementen zijn hersteld, zoals de raam- en kozijnindelingen, kleurstellingen, schoorstenen en erfafscheidingen. Voor het ontwerp tekende de BouwHulpgroep.

  Publieksprijs voor Philipsdorp...
 • Ook BKKC op zoek naar ideeën

  In 2050 is door de energietransitie ons landschap en onze leefomgeving stevig veranderd. Creatieve en artistieke professionals kunnen bij uitstek een rol spelen in die transitie. Met een ideeënprijsvraag roept bkkc kunstenaars, ontwerpers, (landschaps)-architecten en multidisciplinaire teams op om hun meest inspirerende ideeën in te sturen. Dan kan nog tot en met 20 december. meer info...

 • Open oproep IABR: gebouwen voor energietransitie

  IABR–Atelier Rotterdam onderzoekt en test de komende drie jaar hoe de energietransitie een stimulans kan zijn voor een fysiek en sociaal-maatschappelijk veerkrachtig Rotterdam. Eén van de onderzoeksvragen is welke nieuwe gebouwtypologieën – van nieuwbouw tot renovatie, van wonen tot werken – bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd kwaliteit toevoegen aan het gebruik van het gebouw en de directe omgeving. Daarop mobiliseert IABR-Atelier Rotterdam architecten die willen onderzoeken hoe concrete ruimtelijke oplossingen optimaal kunnen bijdragen aan een geslaagde energietransitie. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie over de oproep, aanmelding en het selectieproces. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 19 december 2017, 14.00 uur. Lees meer...

  IABR–Atelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR, de gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling en Resilient Rotterdam) en het Havenbedrijf Rotterdam en is onderdeel van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. Ateliermeester is Joachim Declerck, één van de curatoren van IABR–2018+2020.

 • Synchroon bij sponsorclub ACE

  Vastgoedontwikkelaar Synchroon is lid geworden van de ACE-societeit, de sponsorclub van Architectuurcentrum Eindhoven. Daar zijn we heel blij mee. We zien het als een teken van vertrouwen in de koers van het centrum en het onderstreept tegelijk het draagvlak voor de ambities die we hebben. Namelijk: uitgroeien tot HET agenderende platform voor debat over de toekomst van de stad... Synchroon is een bijzondere ontwikkelaar. Dat blijkt niet alleen uit de opmerkelijk grafische presentatie en slogan: met lef en liefde ontwikkelen. Het bedrijf heeft al mer dan 75 jaar ervaring in het vak. Vanuit een fascinatie voor steden en de impact daarvan op mens en samenleving wil Synchroon mooie projecten ontwikkelen die er toe doen. Kwaliteit, duurzaamheid en oorspronkelijkheid zijn daarom belangrijke uitgangspunten voor ontwikkelingen... meer over Synchroon 

 • Expo over Sectie-C

  De Stichting MERO, eigenaar en ontwikkelaar van Sectie-C, vroeg een aantal architecten en ontwerpers on ideeën te lanceren over de verdere ontwikkeling van Sectie-C.  Op vrijdag 8 december 2017 om 16.00 uur opent in het Parktheater, de expositei met deze schetsvoorstellen: Front Line Sectie-C. meer info...

  De expositie is dagelijks te bezoeken van 10.00 to 17.00 uur: Parktheater Eindhoven - Vondel Lounge, Theaterpad 1, 5615 EN Eindhoven.

  Expo over Sectie-C
 • Thom Aussems neemt binnenkort afscheid...

  Op 21 maart 2018 neemt Thom Aussems officieel afscheid als directeur-bestuurder van Sint Trudo. Speciaal voor deze gelegenheid organiseert de corporatie het symposium 'Eindhovuh'. Lees meer...

  Te gast zijn onder meer: Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving), Joks Janssen (bijzonder hoogleraar ruimtelijke planning en erfgoed), Paul Diederen (partner Diederendirrix en hoogleraar Transformational design aan de TU/e). Samen met Thom Aussems  denken ze hardop na over het (economisch) perspectief van Brainport, Brabantstad en Eindhoven. Dit gebeurt onder bezielend voorzitterschap van Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven. 

  Het symposium Eindhovuh vindt plaats bij MU, Torenallee 40 in Eindhoven. De entree is gratis. Aanmelden is gewenst: houdoethom@trudo.nl. 

 • Expo Space-S, Philipsdorp en...

  Woonbedrijf is enorm trots op de Dirk Roosenburgprijs voor SPACE-S en Philipsdorp én op de nominaties voor Aurora en de nieuwe woningen in de Aireywijk/Genderdal. Daarom heeft de corporatie een kleine expositie samengesteld in de woonwinkel aan de Wal. Fotograaf Rufus de Vries maakte opnames van de projecten en de bewoners. Innige portretten van architectuur en samenleven... (foto: Space-S / Rufus de Vries)

  Expo Space-S, Philipsdorp en...
 • Space tussen DDW en Glow

  Lichtstad Eindhoven doet zijn naam eer aan met een nieuw kunstwerk waarin de schoonheid van licht en duisternis tegelijkertijd wordt gevangen. Kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde is door gemeente Eindhoven, ProRail en NS gevraagd om een bij de stad Eindhoven passend interactief lichtkunstwerk te maken in de gerestaureerde reizigerstunnel van treinstation Eindhoven. Roosegaarde raakte gefascineerd door nachtkaarten van onze planeet aarde, waarop lichtbronnen de aanwezigheid van de mens zichtbaar maken. Bekijk hier de film.

  Space tussen DDW en Glow
 • IABR 2018/2020: The missing link....

  Onze manier van leven, consumeren en produceren afstemmen op de eindige draagkracht van de planeet vergt een fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie die niet ‘plaats kan vinden’ als we er niet tegelijkertijd, en heel letterlijk, ook ‘plaats voor maken’. Geen transitie naar hernieuwbare energie, geen weerbaar ecosysteem of zorgzame en solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen. De broodnodige en fundamentele aanpassingen vergen politieke en maatschappelijke keuzes van formaat. Maar ze zijn dus ook een ontwerpvraag: om gedragsverandering mogelijk te maken, moeten we sociale, ruimtelijke en ecologische vraagstukken weten te koppelen, op de schaal van het huis en de buurt en de stad tot en met die van de hele planeet. Ruimte maken is ruimte delen! Lees meer...

  De drie curatoren van de IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, zijn Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck, en de bestuurder-directeur van de Stichting IABR, George Brugmans. Ze nodigen iedereen van harte uit mee te doen en mee te denken met deze IABR. Concreet is het curatorenteam opzoek naar praktijken die concrete bruggen bouwen tussen goede plannen en ambitieuze doelen enerzijds, en de concrete implementatie daarvan anderzijds. Het bouwen van bruggen, overal en op alle schaalniveaus, is een creatief proces waarbij complementaire capaciteiten, inzichten en expertises nodig zijn. Daarom nodigen de curatoren zowel ontwerpers als andere maatschappelijke actoren uit, alle partijen die écht inzetten op en kunnen bijdragen aan de diepgaande sociaal-ruimtelijke transformatie naar een weerbare toekomst, werkelijk innovatieve praktijken die actief zijn op het vlak van de architectuur, stads- en wijkontwikkeling en ruimtelijke en omgevingsplanning, maar bijvoorbeeld ook beleidsontwikkeling, kennisdeling en –ontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, voedselproductie, creatieve bedrijvigheid en industrie, impact-investeren en sociaal ondernemen. meer informatie... www.iabr.nl

 • Ruimtelijk programma Brainport op de kaart...

  Brainport Eindhoven is één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Een van de motoren van de Nederlandse economie, een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. De belangrijkse ruimtelijke actiepunten zijn nu ingetekend op een interactieve kaart... Bekijk deze hier.

 • BPD aan de slag op Campinaterrein

  De voormalige Campinafabrieken aan het Eindhovensch Kanaal zijn verkocht aan projectontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds). Het regionale bedrijf wil er een woon-werk-wijkje van maken dat de naam De Zuivelfabriek moet gaan dragen. Daarbij worden verschillende historische fabriekspanden gered. Bron:  ed.nl. Lees meer....

  De fabriek is in 2015 stilgelegd en ontmanteld. Sindsdien zijn delen anti-kraak bewoond. De gemeente Eindhoven heeft een kader geschreven voor wat er op het terrein terug mag komen. Er is op het fabrieksterrein plaats voor wonen (beperkt door de hindercirkel van nog werkende bedrijven als DAF aan de overkant van de rondweg), recreatie en werken. Daarbij is met Campina afgesproken dat een aantal historische fabriekspanden en de schoorsteen blijven staan. Met de randvoorwaarden in de hand is CampinaFriesland met het terrein de markt op gegaan. Ook de gemeente heeft bij de verkoop een adviesstem gehad. BPD kwam daar unaniem als beste uit. 

  BPD aan de slag op Campinaterrein
 • Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 - 2020

  De komende Omgevingswet heeft tot doel om maatschappelijke initiatieven meer ruimte voor realisatie te geven. Maar hoe begeleidt je een burgerinitiatief tot een goed einde? Wat is nodig voor realisatie? Welke rol heeft het ontwerp en de ontwerper daarin? Architectuur Lokaal organiseert het programma Ontwerpen aan maatschappelijke initiatieven. Onderdelen van dit programma zijn een reeks excursies langs projecten van de Brabantse Stijlprijs, de prijs die de provincie 2016 heeft georganiseerd. Lees meer...

  Doel is om met initiatiefnemers, ontwerpers en gemeenteambtenaren tijdens het bezoek aan de genomineerde project in gesprek te gaan en zo te leren hoe projecten te ondersteunen om ze succesvol te laten worden. Het programma wordt ondersteund vanuit het Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 - 2020 waarin de ministeries van I&M en OCW lokale kennisopbouw willen stimuleren. meer info en aanmelden via deze link.

 • Winy Maas supervisor binnenstad

  Winy Maas (MVRDV) wordt supervisor van de Eindhovense binnenstad. De ontwerper van onder meer de Rotterdams markthal gaat adviseren over alle grote ruimtelijke plannen in de binnenstad en de openbare ruimte. Met het aanstellen van de supervisor wil Eindhoven een kwaliteitsslag maken naar een aangenaam verblijfsklimaat met allure. In vergelijking met de High Tech Campus, de TU/e-campus en Strijp-S blijft het stadscentrum achter, meent het college van B en W. Tegen die achtergrond moet Maas helpen om de binnenstad te ontwikkelen tot een centrum dat de concurrentie aan kan met andere attractieve centra in de wereld. Dat kan bijvoorbeeld door het verder verdichten (via hoogbouw, transformatie en bijvoorbeeld de aanleg van binnenhoven) en veraangenamen van de binnenstad voor iedereen: Eindhovenaren, bezoekers en mensen die er werken. Meer groen en water, meer levendigheid, meer mogelijkheden voor ontmoeting en meer beleving. Bron: ED.

 • SDK Vastgoed aan de slag in Deken Van Somerenstraat

  SDK Vastgoed mag het plan Nieuw Bergen gaan ontwikkelen in de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. Niet alleen het bewonerscomité, ook de ambtelijke selectiecommissie én het college van B en W kozen het plan als winnaar van de prijsvraag. ' Het plan is onderscheidend, heeft het een groot aantal woningen maar voelt het niet zo en is er zichtbaar aandacht voor duurzaamheid, groen en het Eindhovens dna techniek, design en kennis', aldus wethouder Torunoglu. 'Bovendien is het een inclusief plan: er is plaats voor alle mogelijke soorten woningen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de plannen voor het centraal station in Utrecht. Wij beginnen het hier vanzelfsprekend te vinden, maar dat is het niet. Het is bijzonder dat er ook sociale woningbouw in dit nieuwe stukje binnenstad komt.' Bron: ED.

  SDK Vastgoed aan de slag in Deken Van Somerenstraat
 • Change the scene

  Prijswinnaar van de Condo Prijsvraag is project 'Change the scene' van Theo Franken (IAA Architecten) met Marko Matic, Umut Türkmen en Jochem de Jongh. Sint Trudo maakten op de Dag van de Architectuur, zaterdag 17 juni 2017, de winnaar bekend. 

  Change the scene
 • Amvest aan de slag in stationsgebied...

  Ontwikkelaar Amvest gaat het stationgebied van Eindhoven flink aanpakken. Er komen drie futuristische wolkenkrabbers waarvan de grootste 156 meter hoog is. Lees meer...

  Stduio040 publiceedre alle drie de plannen voor het stationsgebied: bekijk de plannen van: 1. Amvest, 2. Hurks en 3. BPD.

  Amvest aan de slag in stationsgebied...
 • Van wie is de straat?

  Zaterdag 20 februari is de expositie Van wie is de straat? geopend. De publieke ruimte is uiterst actueel, zeker in Eindhoven. Een aangename verblijfsomgeving een belangrijk visitekaartje van de stad, die tot de top 10 kennisregio's in de wereld wil behoren. Tegelijk lopen de budgetten voor beheer en onderhoud voor diezelde publieke ruimte terug. Ook neemt de balenstelling van burgers voor de directe leefomgeving toe. Stadbewoners nemen steeds vaker het heft in eigen hand, zijn kritisch over de vormgeving of beginnen eigen initaitieven in de staat... De expositie laat verschillende visies op de straat - onze publieke ruimte - zien. Wie maakt er gebruik van deze publieke ruimte? Wie beheert, wie controleert en wie misbruikt hem? Wie is de eigenaar en welke verantwoordelijkheden brengt dit eigendom met zich mee? Lees meer...

  Het Van Abbemuseum heeft vier gasten uitgenodigd die elk een bepaald aspect van het gebruik van de openbare ruimte uitwerkten. Dit resulteert in heel verschillende bijdragen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson architectural historians), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de publieke ruimte op The Strip in Las Vegas (!melk) en het project Refugee Republic over het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp (kunstenaar Jan Rothuizen, multimediajournalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk Jan Visser, geproduceerd door Submarine Channel).
  Alle bijdragen refereren ook aan de legendarische tentoonstelling De Straat die in 1972 plaatsvond in het Van Abbemuseum. Verder heeft het van Abbemuseum en Architectuurcentrum Eindhoven een lezingenserie rond de epositie georgansieerd. Zie middenkolom.

  Van wie is de straat?
 • Architectuurfietsroute online

  Fietsen langs architectuur in Eindhoven? Sinds 1 september is er online informatie beschikbaar over gebouwen en monumenten.Bekijk hier de website.

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum