Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

Agenda

Eigen activiteiten

Nieuws

 • Ma 19 februari 2018
  Duolezing Studioninedots/Delva
  Natlab
  20.00 uur

  zie middenkolom...

 • DI 6 maart 2018
  Film Citizen jane
  Natlab
  16.00 uur

  zie middenkolom

 • DO 22 maart 2018
  sociëteitsbijeenkomst met Janne van Berlo
  Innovation Powerhouse
  16.00-18.00 uur

  DO 22 maart: sociëteitsbijeenkomst met Janne van Berlo in Innovation Powerhouse. Zie middenkolom

 • DO 24 mei 2018
  architectuurexcursie Maastricht
  busexcursie
  9.00-18.00 uur

  DO 24 mei: architectuurexcursie Maastricht

 • DO 31 mei 2018
  ACE-diner i.s.m. Club-C
  Club-C
  18.00-20.30 uur

  DO 31 mei: eerste ACE-diner i.s.m. Club-C

 • ZA/ZO 2/3 Juni 2018
  Dag van de Architectuur
  Diverse locaties
  11.00-17.00 uur

  Informatie volgt. Zie middenkolom

 • ZA/ZO 8/9 September 2018
  Open Monumentendag
  Diverse locaties
  11.00-17.00 uur

  Informatie volgt. Zie middenkolom

 • MA 19 februari: duolezing Arie van der Neut en Steven Delva

  Op maandag 19 februari zijn Arie van der Neut van studioninedots en Steven Delva van Delva Landscape Architects te gast bij Architectuurcentrum Eindhoven. Studioninedots en Delva LA trekken al geruime tijd samen op bij de transformatie van voormalige, binnenstedelijke industriegebieden. Met de ervaring van onder meer Buiksloterham Amsterdam, Wisselspoor Utrecht en Cobercoterrein Arnhem zijn zij tot een uitgesproken aanpak gekomen die in 2017 is ingezet voor de herontwikkeling van het Campina-terrein Eindhoven. De nieuwe eigenaar wil een plan ontwikkelen waarbij de fabriekspanden worden gecombineerd met nieuwbouw: een autovrije wijk, zonder traditionele straten en stoepen, maar met gedeelde ruimtes. Tegelijk heeft ook vergroening van de hele kanaalzone richting stad en DAF de aandacht. Lees meer.

  De aanpak van studioninedots/DELVA is interdisciplinair. Landschap, stedenbouw, architectuur en interieur komen voort uit één centrale visie. In die visie staat de ambitie centraal om een veelal onzichtbaar gebied terug te geven aan de stad. Daarbij pleit het team voor een strategische aanpak van de stedenbouw waarbij de bestaande kwaliteiten en de potentie worden bewaakt en waarbij veel ruimte voor experiment en vrijheid voor toekomstig gebruik worden gecreëerd. Zo maken zij stedenbouw circulair en adaptief. Dit zijn de condities voor een materieel én sociaal veerkrachtige stad. In die lijn wordt ook het Campina-terrein een gebied waarin wonen, werken en recreatie, arm en rijk, oud en nieuw, groot en klein elkaar versterken. De geschiedenis van de coöperatie en de fabrieken wordt er geïntegreerd met de nieuwe functies, gebouwen, bewoners en gebruiken tot een levendig stuk Eindhoven.

  Maandag 19 februari 2018, Natlab, Kastanjelaan 500, Eindhoven. Start 20.00 uur. Einde 21.30 uur. Toegang gratis. Download hier gratis kaartjes via Natlab-ticketlab…

  MA 19 februari: duolezing Arie van der Neut en Steven Delva
 • MA 19 februari: Extra plannen TU/e voor Campina

  Na de duolezing van Arie van der Neut en Steven Delva presenteren enkele studententeams van de TU/e faculteit bouwkunde hun visies op het Campinaterrein en de kanaalzone. Onder leiding van Paul Diederen, hoogleraar Transformational Design, is er ook gestudeerd op deze opmerkelijke plek in Eindhoven... het resultaat: enkele bijzondere visies...

  MA 19 februari: Extra plannen TU/e voor Campina
 • DI 6 maart: speciale vertoning Citizen Jane

  Natlab, Architectuurcentrum Eindhoven en Studievereniging VIA presenteren exclusief de documentaire Citizen Jane: Battle for the city (2016), van regisseur Matt Tyrnauer. In 1960 publiceerde Jane Jacobs (1916-2006) haar invloedrijke boek The Death and Life of Great American Cities. Het boek betekende een aardverschuiving in het denken over de stad. Daar waar voorheen de modernistische stadsplanners, met hun nadruk op functiescheiding en automobiliteit, een enorme invloed hadden op de stedelijk ontwikkeling brak Jacobs een lans voor de menselijke schaal. Haar boek is te lezen als een hartstochtelijk pleidooi voor buurten met een levendig straatbeeld. Buurten met een mix aan functies, zoals wonen, werken, cultuur en winkelen, nodig voor een dynamische, lokale economie. Jacobs was niet alleen een invloedrijk auteur, maar ook een activist. Ze was betrokken bij vele acties in New York City om Robert Moses (1888-1981), hoofduitvoerder van grote stedelijke projecten, een halt toe te roepen. De film vertelt ook over die veldslagen gepersonifieerd door Jacobs en Moses. Hoewel deze film focust op de situatie in de Verenigde Staten vanaf midden van de twintigste eeuw, is de thematiek uiterst actueel. Zeker in Eindhoven is de aandacht voor aangename publieke ruimte en het autoluw maken van de binnenstad uiterst actueel. De Engelstalige film wordt vertoond zonder ondertiteling. Studenten betalen 5 euro, niet-studenten betalen regulier tarief (10 euro)…

  Dinsdag 6 maart 2018, start 16.00 uur. Natlab. Bekijk hier de trailer.

  DI 6 maart: speciale vertoning Citizen Jane
 • Do 15 maart: verkiezingsdebat met David Hamers en Thom Aussems

  Eindhoven staat aan de vooravond van grote uitdagingen. De Parijsakkoorden vragen om de toepassing van duurzame energie en de klimaatverandering verandert het leven in de stad. En, ook nieuwe technologieën en andere vormen van mobiliteit zullen een impact hebben op ons dagelijks leven.
  Daarnaast is Brainport Eindhoven inmiddels een stevige economische motor en een thuishaven voor een groeiend aantal internationale kenniswerkers. Tegelijkertijd zijn er veel Eindhovenaren die niet kunnen profiteren van deze ontwikkelingen. Er is sprake van langdurige werkloosheid, grote afstand tot de arbeidsmarkt en sociale problematiek. De financiële lasten die dit met zich meebrengt zijn voor een stad met de omvang van Eindhoven onevenredig groot. De sociale en economische tweedeling manifesteert zich ook ruimtelijk. Zo wordt bijvoorbeeld het succes van Strijp-S of de High Tech Campus amper ervaren in andere delen van de stad zoals Woensel of andere sociaal zwakke wijken…
  In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen gaat Patrick van der Klooster o.v. in gesprek met lijsttrekkers, politici en ondernemers, beleidsmedewerkers en met natuurlijk met u, inwoners van Eindhoven. Lees meer..

  David Hamers, onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving, lector Design Academy Eindhoven, zal een inleiding verzorgen over de toekomst van de stad en wat er in bestuur en beleid nodig is om de innovatie en ambities op gebieden als klimaat, energie en mobiliteit waar te maken. De ene innovatie is de andere niet. Is er voldoende ruimte voor experiment? Mag er ook eens iets mislukken? Verstaan beleidsmakers burgers wel?
  Thom Aussems, directeur bestuurder Sint Trudo, zal reflecteren op de Eindhovense context. Zowel vanuit de internationale economische positie maar zeker ook vanuit de sociale opgave is er in Brainport Eindhoven vraag naar diensten, voorzieningen en stedelijke kwaliteit. Eindhoven wil/moet blijven groeien om genoeg massa te genereren om de voorzieningen, diensten en kwaliteit te kunnen (blijven) ontwikkelen. Hoe kan deze groei worden benut om niet alleen de krachtige eilanden te bouwen maar ook nadrukkelijk het stedelijke weefsel tussen die eilanden te ontwikkelen? Meer info volgt... 

  Moderatie: Patrick van der Klooster (o.v.)
  Datum/tijd/locatie: donderdag 15 maart 20.00-21.30, gratis toegang 
  Organisatoren: Architectuurcentrum Eindhoven en Natlab

 • DO 22 maart: sociëteitsbijeenkomst met Janne van Berlo in Innovation Powerhouse

  Op donderdag 22 maart is architect Janne van Berlo de speciale gast bij de eerste sociëteitsbijeenkomst van 2018. Janne van Berlo (Atelier van Berlo) werkte samen met Eugelink Architectuur (onder andere) en De Bever architecten aan de herontwikkeling van TR, de voormalige energiecentrale op Strijp-T. Lees meer...

  Gebouw TR is de kolengestookte energiecentrale van Phillips uit 1958. Dit gebouw met zijn twee iconische schoorstenen heeft na jaren leegstand weer een nieuwe bestemming als bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve maakindustrie. Een gebouw waar verschillende innovatieve bedrijven een gemeenschap vormen, elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. En, daar past natuurlijk een nieuwe naam bij: Innovation Powerhouse.

  Ad van Berlo, inspirator en drijvende kracht achter het Innovation Powerhosue, was al eerder te gast bij Architectuurcentrum Eindehoven. Zijn dochter neemt ons mee in een verhaal over het herontwerp van het gebouw. Hoe pas je een bestaand gebouw aan aan een nieuw samenwerkconcept? Hoe ging dat proces in zijn werk en welke ontwerpbeslissingen zijn er genomen?

  De oorspronkelijke betonstructuren en het oude metselwerk zijn in Innovation Powerhouse in stand gehouden en de toevoegingen bouwen voort op de bestaande vormentaal. De combinatie van denken, doen en maken komt terug in de drie lagen van het gebouw. Dit is zichtbaar in de architectuur en de functies die aan de verschillende ruimtes worden toegewezen. Dwars door het gebouw komt een centrale lichtstraat; een ontmoetingsplek die het kloppende hart van het Innovation Powerhouse zal vormen en waar zichtlijnen én mensen uit verschillende disciplines samenkomen. Hier wordt gebouwd aan het communitygevoel met evenementen gericht op kennisdeling. Hier is ook een koffiebar en de toegang tot het gezamenlijke restaurant.

  Deze bijeenkomst met lezingen en rondleiding op 22 maart is exclusief voor leden van de architectuursociëteit van Architectuurcentrum Eindhoven Wilt aanwezig zijn bij deze bijeenkomst, neem dan contact met ons op…

  DO 22 maart: sociëteitsbijeenkomst met Janne van Berlo in Innovation Powerhouse
 • DO 24 mei: architectuurexcursie Maastricht

  Op donderdag 24 mei gaat Architectuurcentrum Eindhoven weer op architectuurexcursie: dit jaar naar Maastricht. Herbestemming al jaren een actueel en belangrijk architectuurthema in de hoofdstad van Limburg. Als een van de eerste steden in Nederland ondernam Maastricht een grootschalige herontwikkelingsoperatie van een voormalig industrieel complex (Céramique). Maar ook in de historische binnenstad zijn tal van religieuze en industriële monumenten op een uiterst creatieve manier herbestemd en –ontwikkeld. Een belangrijke impuls aan de stedelijk ontwikkeling is de realisatie van de Willem Alexandertunnel in 2017. Wat zijnde plannen en hoe wordt dat aangepakt? Genoeg redenen om op onderzoek uit te gaan: leren van Maastricht. Meer info volgt snel…

  DO 24 mei: architectuurexcursie Maastricht
 • DO 31 mei: eerste ACE-diner i.s.m. Club-C

  Op donderdag 31 mei staat een nieuw en uitdagend netwerkevenement gepland. Samen met Club-C / Sectie-C organiseert Architectuurcentrum Eindhoven het eerste ACE-diner. Deze bijeenkomst is exclusief voor sponsors en relaties. Het thema van de bijeenkomst is ‘Stad voor morgen’, tevens het thema van de jaarlijkse Dag van de Architectuur die in het aansluitende weekend plaatsvindt. Naast Jan Doms van Lef Stadsdynamica die plannen voor Sectie-C zal toelichten, zijn vier jonge architecten uitgenodigd om hun visie te presenteren op het thema: Stad voor morgen… Meer info volgt snel. 

  DO 31 mei: eerste ACE-diner i.s.m. Club-C
 • ZA 2 en ZO 3 Juni: Dag van de Architectuur

  In het weekend van 2 en 3 juni 2018 vindt de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. Het landelijke thema is: 'Stad voor morgen'. Anno 2018 kijken we vooruit naar de stad van de nabije toekomst. De stad is populair. Steeds meer mensen willen wonen in de stad. Huishoudens wijzigen steeds vaker. Winkels en bedrijvigheid krijgen vaker andere functies. De infrastructuren worden continue aangepast. Onze steden veranderen daardoor in hoog tempo. Dit vraagt niet alleen een inhaalslag in de woningbouw maar ook een aanpassing in de totale stad en al haar voorzieningen. Het wordt druk. Hoe zorgen we ervoor dat onze steden onverdeelde steden blijven waar iedereen prettig kan wonen en werken? Lees meer...

  Groei naar een duurzame leefomgeving: Na een periode van crisis en bezinning wordt er weer volop gebouwd. Maar de vraag naar gebouwen is flink veranderd. In veel steden worden de komende jaren in een hoog tempo woningen en voorzieningen gebouwd, meestal binnen de bestaande grenzen van de gemeente. Nu de woningbouw aan het versnellen is, is het de uitdaging om krachtig richting te geven aan de groei en garant te staan voor de kwaliteit van onze leefomgeving op langere termijn. Maar er zijn ook andere uitdagingen die de stad veranderen. De noodzakelijkheid om aan de slag te gaan met klimaatproblemen is niet meer weg te denken in de ontwikkelingen. De grootste uitdaging van deze eeuw is misschien wel de bescherming van de aarde en het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen te stoppen. Schone energiebronnen, lager energieverbruik en duurzame materialen zijn belangrijke aspecten die ook in gebouwen verwerkt moeten worden. Dit betekent dat in de architectuur nieuwe innovatieve systemen integraal moeten worden opgenomen in de ontwerpen. Het is een voordeel wanneer een ontwerp zodanig flexibel is om te kunnen voldoen aan toekomstige wensen voor een gevarieerd gebruik en dus van een duurzaam gebouw.

  Leefbare stad: De stad bereid zich voor op morgen. De Dag van de Architectuur toont wat architectuur en stedenbouw kan doen om de snel groeiende steden leefbaar te houden. Harmonie in wonen, werken en winkelen zijn belangrijke aspecten. De inrichting van de openbare ruimte is ook een belangrijke factor in de beleving van de stad. Uiteindelijk is de stad er voor iedereen: een deel verblijft er een dag en vertrekt weer, een ander deel vertoeft er zijn hele leven. Architectuur speelt een essentiële rol in de visie van de leefbare stad van de toekomst: De stad voor morgen.

  Dag van de Bouw en Dag van de Architectuur tegelijkertijd geprogrammeerd: Nieuw in 2018 is de afstemming met de organisatie van de Dag van de Bouw. Het grote voordeel hiervan is de gezamenlijke publieke openstelling van projecten die bezichtigd kunnen worden. Op deze manier is het mogelijk om gewoon een kijkje te komen nemen naar wat er gebouwd wordt en tegelijkertijd professionele informatie te ontvangen over de uitgangspunten van het architectonische ontwerp.

  De organisatie van de landelijke Dag van de Architectuur is een belangeloze samenwerking van diverse architectuurcentra uit vele steden in Nederland met het doel de professionele kijk op architectuur én de liefde voor het vak bekend te maken bij het grotere publiek. In elke stad wordt het landelijke thema, Stad voor morgen, uitgewerkt naar een programma met lokale accenten. www.dagvandearchitectuur.nl

  ZA 2 en ZO 3 Juni: Dag van de Architectuur
 • ZA 8 en ZO 9 September: Open Monumentendag

  In het weekend van 8 en 9 september 2018 (thema: In Europa) zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Ook in Eindhoven weer volop activiteiten. Meer info volgt medio augustus 2018. 

 • Space-S wint Dirk Roosenburgprijs 2017

  Project SPACE-S is de winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2017. Dat maakte de jury bekend op vrijdag 27 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in Natlab. SPACE-S onderscheidt zich door een opmerkelijke en grootschalige bottom-up aanpak. Vanaf het prille begin zijn toekomstige bewoners betrokken bij de ontwikkeling en vormgeving van dit plan. Die betrokkenheid heeft geleid tot de vorming van een woon- en leefgemeenschap nog voordat het ontwerp is opgeleverd. De jury is onder de indruk van het van lef en doorzettingsvermogen van de woningcorporatie om het ontwikkel- en ontwerpproces op deze manier in te steken en te werken aan de realisatie van ruim 400 sociale huurwoningen op een bijzondere hotspot (Strijp-S). Het ontwerp is van Inbo Architecten, stedenbouwkundig bureau Urhahn; Conversation Next (communicatie); Rutger Buch (procesbegeleiding) en 12N Stedenbouw (klantsturing). Aannemer: Het Bouwburo / Stam + de Koning. Lees hier het juryrapport... 

  De Dirk Roosenburgprijs wordt sinds 1989 uitgereikt. Eerdere winnaars zijn de gebouwen Gerard en Anton (Strijp-S), de Lichttoren, De Witte Dame, De Hangar (Meerhoven) en spilcentrum ’t Hofke (Tongelre). De prijs in genoemd naar architect Dirk Roosenburg (1887-1962). Hij werkte veel voor Philips en ontwierp bijvoorbeeld de Admirant, de Philips bedrijfsschool, het Natlab op Strijp-S en was ook betrokken bij het ontwerp van de Lichttoren…

  Space-S wint Dirk Roosenburgprijs 2017
 • Publieksprijs voor Philipsdorp...

  Met 382 van de ruim 1700 stemmen is de Dirk Roosenburg publieksprijs gewonnen door Philipsdorp. Met veel aandacht voor detail is de monumentale en karakteristieke woonwijk door Woonbedrijf nieuw leven ingeblazen. Beeldbepalende elementen zijn hersteld, zoals de raam- en kozijnindelingen, kleurstellingen, schoorstenen en erfafscheidingen. Voor het ontwerp tekende de BouwHulpgroep.

  Publieksprijs voor Philipsdorp...
 • Ook AM weer lid van de sponsorclub

  AM is weer lid geworden van de ACE-societeit, de sponsor- en netwerkclub van Architectuurcentrum Eindhoven. AM wil inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen. Vanuit een open planproces worden alle belangen en belanghebbenden in kaart gebracht om van daar uit de soms verborgen kracht van locaties te benutten. De projecten van AM kregen ruime erkenning en ontvingen uiteenlopende prijzen voor onder meer Newport Nesselande, Rotterdam (Neprom Prijs en Neprom Publieksprijs), het kantoorgebouw Forum, Amsterdam (Mipim Award en FGH Prijs), Regenboog Park, Tilburg (ULI Award), Chassé Park, Breda (Neprom Volhardingsprijs). AM ontwikkelde in Eindhoven The Student Hotel. Het bedrijf is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. 

  Ook AM weer lid van de sponsorclub
 • Laride bij sponsorclub van Architectuurcentrum

  Adviesbureau Laride is lid geworden van de sponsorclub van Architectuurcentrum Eindhoven. Laride is expert op het gebied van huisvesting en vastgoed met als missie om huisvestingsvraagstukken, plannen of vastgoedprojecten haalbaar te maken. Dat doet het bedrijf vanuit een onafhankelijke positie en met kennis van de markt of het werkgebied. Laride was onder meer betroken bij de herontwikkeling van Natlab voor SintLucas, en is nu volop actief met de gebiedsontwikkeling PicusKade...

  Laride bij sponsorclub van Architectuurcentrum
 • Duolezing TU/e

  Donderdag 22 februari zullen Nanne de Ru van Powerhouse Company en Moriko Kira van Moriko Kira Architect een lezing geven over hun opvattingen omtrent ‘Making’ Architecture. De lezingen zijn openbaar en de toegang is gratis. De lezingen worden gegeven in het Engels. Hier meer informatie en een overzicht van de lezingen 

 • Wonen in Zwembad?

  Het voormalig Dommel- of Sportfondsenbad, en later het Centrum voor de Kunsten Eindhoven, wordt herontwikkeld door CRA Vastgoed. Er komen 36 appartementen, ontworpen door SatijnPLUS. 

  Wonen in Zwembad?
 • VAN AKEN CAE terug bij sponsorclub

  VAN AKEN concepts | Architecture | Engineering heeft zich uitgesproken om Architecturucentrum Eindhoven de komende jaren te steunen. Het bureau is opgericht in 1979 en telt momenteel zo’n 30 medewerkers. VAN AKEN is gespecialiseerd in zeer complexe opdrachten op het gebied van zorg, hoogtechnologische gebouwen of ontwerpen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Het bureau zit in de lift en ook de opdrachtenportefeuille in Eindhoven groeit… Wellicht het meest in het oog springende project is de Bakermat, een ontwikkeling van SDK Vastgoed en een ontwerp van Maarten Baas en VAN AKEN…

  VAN AKEN CAE terug bij sponsorclub
 • Expositie De Eindhovense School

  In de hal van Vertigo TU/e is momenteel een expositie over de 'Eindhovense School' te zien. De benaming gaat terug naar 1988. In december van dat jaar opende de tentoonstelling 'De Eindhoven School: Het Moderne Verleden' in deSingel te Antwerpen. Deze tentoonstelling presenteerde het werk van drieëntwintig afstudeerders van de TU Eindhoven en signaleerde zodanig de totstandkoming van een nieuw type architectuur in Eindhoven. Deze zogenoemde “Eindhovense School” werd niet beschreven op basis van een vergelijkbare vormentaal of architectonische stijl, maar eerder als een constellatie van diverse attitudes die uiteenliepen van Han Westenlaken’s high-tech tot de verfijning van Jo Coenen en het intellectualisme van Wiel Arets en Wim van den Bergh, maar bevatte ook werk van John Körmeling, Sjoerd Soeters, René van Zuuk, Martien Jansen, Gert Jan Willemse, Johan Kappetein, Jos van Eldonk en Bert Dirrix. Lees meer... 

  Het lijkt eenvoudig om de 'Eindhovense School' te zien als een moment in de niet te stuiten ontwikkeling van Nederlands modernisme richting de befaamde 'SuperDutch' expressie. Maar wellicht is er meer aan de hand. De tentoonstelling in deSingel is ook te lezen als een significant moment in de geschiedenis van de Nederlandse architectuur. De radicale architectuur die in Eindhoven broeide met zijn houding ten opzichte van geschiedenis en moderniteit deelde tevens de intellectuele ambities van de internationale debatten toentertijd. Eindhoven was gedurende die jaren een toegangspoort tot het internationale architectuur discours, met een duidelijke postmoderne smaak. De expo is gemaakt door Curatorial Research Collective (CRC).

  Expositie De Eindhovense School
 • Bouwplan S-West, naast Natlab, bekend

  Vanaf het tweede kwartaal van 2018 zijn de nieuwe woningen in het plan S-West op Strijp-S in Eindhoven te koop. Eind 2018 hoopt projectontwikkelaar MRP Development te kunnen beginnen met de bouw. De woningen zijn te koop vanaf 200.000 euro, maar die prijs kan aardig oplopen als ook de penthouse van meer dan 200 vierkante meter meegeteld wordt. Ook wil MRP een van de vier blokken gaan verhuren. ,,Maar afhankelijk van de vraag naar koopwoningen kan dat ook nog verkocht worden", aldus Mark van Empelen van MRP. Lees meer...

  De vier blokken met 235 woningen hebben namen uit de Philips-familie gekregen: de 65 meter hoge toren naast creatieve school SintLucas gaat Frits heten, het blok op de hoek met de Ir. Kalffstraat krijgt de naam Frederik (vader van Anton en Gerard, de 'overburen' aan de Torenallee), en de kleine gebouwen aan de Ir. Kalfstraat heten Maria (zus van de broers) en Benjamin (zoon van stamvader Philip Philips). De bouwstijl is industrieel en sober te noemen. Alle panden krijgen andere kleuren en materialen. Op de begane grond aan de Torenallee komen commerciële ruimtes. 

  Het ontwerp is van architect Jeroen Schipper uit Rotterdam, Stam + De Koning Bouw is de aannemer. Meer informatie op s-west.nl. Inmiddels hebben ruim 1100 mensen zich al als geïnteresseerde ingeschreven. 

  Bouwplan S-West, naast Natlab, bekend
 • Strijp-S bouwt door

  Projectontwikkelaar Spoorzone BV/SDK Vastgoed BV geeft de bouwtekeningen vrij voor de torens S1 en S2 tussen de Philitelaan en het spoor in Eindhoven. Ruim 300 huurwoningen komen er komende jaren bij op de kop van de spoorzone op Strijp-S. De bouw van de torens S1 en S2 op de locatie waar tot voor kort bouldergym Monk zat, gaat rond de zomer van start. Projectontwikkelaar Spoorzone BV/SDK Vastgoed BV heeft de bouwvergunning aangevraagd en nu ook de ontwerptekeningen vrijgegeven. Lees meer...

  Terwijl even verderop Blok 59, de derde en hoogste woontoren langs het spoor, uit de steigers gepeld wordt, zijn de voorbereidingen voor de bouw van S1 en S2 al begonnen. Het grondwater onder het terrein wordt door de vorige eigenaar Philips gesaneerd door te spoelen. Daarna, rond de zomer, kan de bouw beginnen, zodat de oplevering halverwege 2020 kan plaatsvinden, aldus Toon de Koning van Spoorzone BV. 

  Beide gebouwen zijn al verkocht aan commerciële verhuurders. S1, goed voor 105 huurwoningen gaat naar Reggeborgh, ook een bedrijf van de inmiddels overleden Dik Wessels. Hij is ook de man achter VolkerWessels dat in Spoorzone BV samenwerkt met ING Real Estate. S2 telt 201 huurwoningen die naar International Campus Nederland gaan, een belegger/verhuurder uit Amsterdam die vooral woonruimte biedt aan jonge 'professionals' en elders ook aan studenten. Volgens De Koning is bewust gekozen voor huurwoningen. ,,Er komen nog nieuwe projecten aan waar we weer koopwoningen plannen", aldus de Eindhovense vastgoedman.

  De toren naast het eerder al opgeleverde Blok 63 heeft als werktitel S1, naar het bouwveld. Het lichte gebouw met grote ramen wordt 52 meter hoog en is ontworpen door Diederendirrix Architecten uit Eindhoven. Eenderde van de woningen meet tussen de 50 en 70 vierkante meter, de helft is ongeveer 100 vierkante meter groot. Verder zijn wat grotere woningen (150 m2) en twee penthouses van 250 meter over twee verdiepingen gepland.

  Het door de Amsterdamse KENK Architecten ontworpen S2, 59 meter hoog, is opgetrokken uit bakstenen en lijkt wat meer op de bouwwerken in dezelfde rij. Hier zijn 201 woningen van tussen de 50 en 75 meter gepland. Beide gebouwen krijgen een getrapte gevel en daardoor ook terraswoningen.

  Op de kop van de Philitelaan, bij de kruising met de Glaslaan blijft ruimte over voor een ander gebouw. En ook aan de andere kant, bij de voormalige portiersruimte is een opvallende toren gepland. Die komen pas later aan snee; de ontwerpen zijn nog niet zover. Bron ED

  Strijp-S bouwt door
 • Trudo Toren is verticaal bos...

  Strijp-S krijgt een verticaal bos in de vorm van een nieuwe groene woontoren van corporatie Sint Trudo. 125 bomen en 5200 struiken, planten en bloemen gaan groen op special balkons van de 70 meter hoge woontoren. De ‘Trudo Toren‘ is een ontwerp van Stefano Boeri Architetti in co-creatie met Inbo en Studio Laura Gatti. Lees meer...

  Sint Trudo hoopt dit voorjaar al te gaan bouwen, zodat de oplevering van de 125 lofts met een hoogte van 3,5 meter en een oppervlak van 50 vierkante meter, in de zomer van 2019 plaats kan vinden. Ze worden verhuurd voor huren onder de huurtoeslaggrens van iets meer dan 590 euro. Op de begane grond komen winkels en horeca, op de eerste twee verdiepingen werkplekken en bergingen. Parkeren moeten de bewoners bij het Veemgebouw, verderop aan de Torenallee. 

  Hét voorbeeld voor de toren staat in Milaan: de Bosco Verticale van de Milanese architect Stefano Boeri. Die tekent ook het woongebouw van Trudo, dat op de kleine driehoek tussen de Apparatenfabriek en de Phililitelaan - moet verrijzen. In Utrecht is een soortgelijk project in de maak, maar Trudo heeft goede hoop eerder klaar te zijn. Boeri benadrukt via Trudo dat het de eerste groene toren is in de sociale woningbouw. ,,Stedelijke bebossing verbetert het leefmilieu van de stad. Maar dat niet alleen. Het biedt ons ook een kans om de leefomstandigheden te verbeteren van de mensen die in die stad wonen. En het wordt een aantrekkelijke woonomgeving voor mensen met een bescheiden inkomen", schrijft de Italiaan. Bron: ED.

  Trudo Toren is verticaal bos...
 • Plug-in-city gaat verhuizen...

  Plug-In City op Strijp-S gaat niet alleen verhuizen, de coöperatie van creatieve circulaire denkers en werkers gaat ook groeien én doorontwikkelen. Vanaf februari staan de containers van Plug-In City een paar honderd meter verderop, tussen de busbaan en het Ketelhuisplein op Strijp-S. lees meer...

  De circulaire werkgemeenschap moet weg omdat het terrein bij Area51 gesaneerd wordt. Na de zomer van 2018 bouwt corporatie Sint Trudo daar de nieuwe woontorens Haasje Over. Plug-In City gebruikt de verhuizing naar de 'A-locatie' om door te groeien. Zo komen er meer gemeenschappelijke ruimtes die ook door derden te gebruiken zijn. En dat allemaal onder één dak. 

  Voor het bedrijfsverzamelcomplex met werkplekken, een werkplaats, vergaderruimtes en dergelijke zoeken de 'Pluggers' de samenwerking met derden. ,,Bedrijven kunnen bijvoorbeeld materialen in bruikleen geven, in ruil voor diensten van onze Pluggers. Maar ze kunnen ook langdurig participeren, bijvoorbeeld door in dit living lab een experiment te starten met hun producten. Ze kunnen Plug-In City dan ook gebruiken om hun klanten mee naar toe te nemen of workshops te houden", zegt Ivo Hulskamp, deelnemer en voorzitter van de kersverse stichting Plug-In City. PIC kreeg onlangs de prijs voor de meeste circulaire werkplek  van ABN AMRO. 

  Op allerlei onderwerpen wil de organisatie de samenwerking zoeken. Tim Kouthooft - architect bij Bygg op Plug-In City - noemt het dak en de energievoorziening als voorbeelden. De containers vormen de basis voor het nieuwe Plug-In City. Gebruikte kozijnen zoals die nu ook zijn toegepast in het glazen paviljoen bij Area51, sluiten de ruimte af. Daar bovenop zouden stalen balken moeten komen en een dak. 

  Van welk materiaal is niet zo belangrijk, maar het moet wel circulair zijn:  hergebruikte materialen, die over enkele jaren, als de groep weer door moet verhuizen vanwege nieuwbouw, ook weer elders gebruikt kunnen worden. Dat geldt ook voor de energievoorziening. Plug-In City wil niet zomaar zonnepanelen leggen. ,,Misschien kunnen we samenwerken met bijvoorbeeld een corporatie die de panelen vier jaar aan ons uitleent, om ze straks ergens anders neer te leggen", aldus Kouthooft. 

  Plug-in-city gaat verhuizen...
 • Open oproep IABR: gebouwen voor energietransitie

  IABR–Atelier Rotterdam onderzoekt en test de komende drie jaar hoe de energietransitie een stimulans kan zijn voor een fysiek en sociaal-maatschappelijk veerkrachtig Rotterdam. Eén van de onderzoeksvragen is welke nieuwe gebouwtypologieën – van nieuwbouw tot renovatie, van wonen tot werken – bijdragen aan de energietransitie en tegelijkertijd kwaliteit toevoegen aan het gebruik van het gebouw en de directe omgeving. Daarop mobiliseert IABR-Atelier Rotterdam architecten die willen onderzoeken hoe concrete ruimtelijke oplossingen optimaal kunnen bijdragen aan een geslaagde energietransitie. Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie over de oproep, aanmelding en het selectieproces. Voorstellen kunnen ingediend worden tot 19 december 2017, 14.00 uur. Lees meer...

  IABR–Atelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR, de gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling en Resilient Rotterdam) en het Havenbedrijf Rotterdam en is onderdeel van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. Ateliermeester is Joachim Declerck, één van de curatoren van IABR–2018+2020.

 • Synchroon bij sponsorclub ACE

  Vastgoedontwikkelaar Synchroon is lid geworden van de ACE-societeit, de sponsorclub van Architectuurcentrum Eindhoven. Daar zijn we heel blij mee. We zien het als een teken van vertrouwen in de koers van het centrum en het onderstreept tegelijk het draagvlak voor de ambities die we hebben. Namelijk: uitgroeien tot HET agenderende platform voor debat over de toekomst van de stad... Synchroon is een bijzondere ontwikkelaar. Dat blijkt niet alleen uit de opmerkelijk grafische presentatie en slogan: met lef en liefde ontwikkelen. Het bedrijf heeft al mer dan 75 jaar ervaring in het vak. Vanuit een fascinatie voor steden en de impact daarvan op mens en samenleving wil Synchroon mooie projecten ontwikkelen die er toe doen. Kwaliteit, duurzaamheid en oorspronkelijkheid zijn daarom belangrijke uitgangspunten voor ontwikkelingen... meer over Synchroon 

 • IABR 2018/2020: The missing link....

  Onze manier van leven, consumeren en produceren afstemmen op de eindige draagkracht van de planeet vergt een fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie die niet ‘plaats kan vinden’ als we er niet tegelijkertijd, en heel letterlijk, ook ‘plaats voor maken’. Geen transitie naar hernieuwbare energie, geen weerbaar ecosysteem of zorgzame en solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen. De broodnodige en fundamentele aanpassingen vergen politieke en maatschappelijke keuzes van formaat. Maar ze zijn dus ook een ontwerpvraag: om gedragsverandering mogelijk te maken, moeten we sociale, ruimtelijke en ecologische vraagstukken weten te koppelen, op de schaal van het huis en de buurt en de stad tot en met die van de hele planeet. Ruimte maken is ruimte delen! Lees meer...

  De drie curatoren van de IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, zijn Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck, en de bestuurder-directeur van de Stichting IABR, George Brugmans. Ze nodigen iedereen van harte uit mee te doen en mee te denken met deze IABR. Concreet is het curatorenteam opzoek naar praktijken die concrete bruggen bouwen tussen goede plannen en ambitieuze doelen enerzijds, en de concrete implementatie daarvan anderzijds. Het bouwen van bruggen, overal en op alle schaalniveaus, is een creatief proces waarbij complementaire capaciteiten, inzichten en expertises nodig zijn. Daarom nodigen de curatoren zowel ontwerpers als andere maatschappelijke actoren uit, alle partijen die écht inzetten op en kunnen bijdragen aan de diepgaande sociaal-ruimtelijke transformatie naar een weerbare toekomst, werkelijk innovatieve praktijken die actief zijn op het vlak van de architectuur, stads- en wijkontwikkeling en ruimtelijke en omgevingsplanning, maar bijvoorbeeld ook beleidsontwikkeling, kennisdeling en –ontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, voedselproductie, creatieve bedrijvigheid en industrie, impact-investeren en sociaal ondernemen. meer informatie... www.iabr.nl

 • Ruimtelijk programma Brainport op de kaart...

  Brainport Eindhoven is één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Een van de motoren van de Nederlandse economie, een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat. De belangrijkse ruimtelijke actiepunten zijn nu ingetekend op een interactieve kaart... Bekijk deze hier.

 • BPD aan de slag op Campinaterrein

  De voormalige Campinafabrieken aan het Eindhovensch Kanaal zijn verkocht aan projectontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds). Het regionale bedrijf wil er een woon-werk-wijkje van maken dat de naam De Zuivelfabriek moet gaan dragen. Daarbij worden verschillende historische fabriekspanden gered. Bron:  ed.nl. Lees meer....

  De fabriek is in 2015 stilgelegd en ontmanteld. Sindsdien zijn delen anti-kraak bewoond. De gemeente Eindhoven heeft een kader geschreven voor wat er op het terrein terug mag komen. Er is op het fabrieksterrein plaats voor wonen (beperkt door de hindercirkel van nog werkende bedrijven als DAF aan de overkant van de rondweg), recreatie en werken. Daarbij is met Campina afgesproken dat een aantal historische fabriekspanden en de schoorsteen blijven staan. Met de randvoorwaarden in de hand is CampinaFriesland met het terrein de markt op gegaan. Ook de gemeente heeft bij de verkoop een adviesstem gehad. BPD kwam daar unaniem als beste uit. 

  BPD aan de slag op Campinaterrein
 • Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 - 2020

  De komende Omgevingswet heeft tot doel om maatschappelijke initiatieven meer ruimte voor realisatie te geven. Maar hoe begeleidt je een burgerinitiatief tot een goed einde? Wat is nodig voor realisatie? Welke rol heeft het ontwerp en de ontwerper daarin? Architectuur Lokaal organiseert het programma Ontwerpen aan maatschappelijke initiatieven. Onderdelen van dit programma zijn een reeks excursies langs projecten van de Brabantse Stijlprijs, de prijs die de provincie 2016 heeft georganiseerd. Lees meer...

  Doel is om met initiatiefnemers, ontwerpers en gemeenteambtenaren tijdens het bezoek aan de genomineerde project in gesprek te gaan en zo te leren hoe projecten te ondersteunen om ze succesvol te laten worden. Het programma wordt ondersteund vanuit het Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 - 2020 waarin de ministeries van I&M en OCW lokale kennisopbouw willen stimuleren. meer info en aanmelden via deze link.

 • SDK Vastgoed aan de slag in Deken Van Somerenstraat

  SDK Vastgoed mag het plan Nieuw Bergen gaan ontwikkelen in de Deken Van Somerenstraat in Eindhoven. Niet alleen het bewonerscomité, ook de ambtelijke selectiecommissie én het college van B en W kozen het plan als winnaar van de prijsvraag. ' Het plan is onderscheidend, heeft het een groot aantal woningen maar voelt het niet zo en is er zichtbaar aandacht voor duurzaamheid, groen en het Eindhovens dna techniek, design en kennis', aldus wethouder Torunoglu. 'Bovendien is het een inclusief plan: er is plaats voor alle mogelijke soorten woningen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de plannen voor het centraal station in Utrecht. Wij beginnen het hier vanzelfsprekend te vinden, maar dat is het niet. Het is bijzonder dat er ook sociale woningbouw in dit nieuwe stukje binnenstad komt.' Bron: ED.

  SDK Vastgoed aan de slag in Deken Van Somerenstraat
 • Change the scene

  Prijswinnaar van de Condo Prijsvraag is project 'Change the scene' van Theo Franken (IAA Architecten) met Marko Matic, Umut Türkmen en Jochem de Jongh. Sint Trudo maakten op de Dag van de Architectuur, zaterdag 17 juni 2017, de winnaar bekend. 

  Change the scene
 • Amvest aan de slag in stationsgebied...

  Ontwikkelaar Amvest gaat het stationgebied van Eindhoven flink aanpakken. Er komen drie futuristische wolkenkrabbers waarvan de grootste 156 meter hoog is. Lees meer...

  Stduio040 publiceedre alle drie de plannen voor het stationsgebied: bekijk de plannen van: 1. Amvest, 2. Hurks en 3. BPD.

  Amvest aan de slag in stationsgebied...
 • Van wie is de straat?

  Zaterdag 20 februari is de expositie Van wie is de straat? geopend. De publieke ruimte is uiterst actueel, zeker in Eindhoven. Een aangename verblijfsomgeving een belangrijk visitekaartje van de stad, die tot de top 10 kennisregio's in de wereld wil behoren. Tegelijk lopen de budgetten voor beheer en onderhoud voor diezelde publieke ruimte terug. Ook neemt de balenstelling van burgers voor de directe leefomgeving toe. Stadbewoners nemen steeds vaker het heft in eigen hand, zijn kritisch over de vormgeving of beginnen eigen initaitieven in de staat... De expositie laat verschillende visies op de straat - onze publieke ruimte - zien. Wie maakt er gebruik van deze publieke ruimte? Wie beheert, wie controleert en wie misbruikt hem? Wie is de eigenaar en welke verantwoordelijkheden brengt dit eigendom met zich mee? Lees meer...

  Het Van Abbemuseum heeft vier gasten uitgenodigd die elk een bepaald aspect van het gebruik van de openbare ruimte uitwerkten. Dit resulteert in heel verschillende bijdragen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson architectural historians), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de publieke ruimte op The Strip in Las Vegas (!melk) en het project Refugee Republic over het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp (kunstenaar Jan Rothuizen, multimediajournalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk Jan Visser, geproduceerd door Submarine Channel).
  Alle bijdragen refereren ook aan de legendarische tentoonstelling De Straat die in 1972 plaatsvond in het Van Abbemuseum. Verder heeft het van Abbemuseum en Architectuurcentrum Eindhoven een lezingenserie rond de epositie georgansieerd. Zie middenkolom.

  Van wie is de straat?
 • Architectuurfietsroute online

  Fietsen langs architectuur in Eindhoven? Sinds 1 september is er online informatie beschikbaar over gebouwen en monumenten.Bekijk hier de website.

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum