Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

Agenda

Eigen activiteiten

Nieuws

 • DO 1 SEPTEMBER
  19.00 UUR
  Lezing Van wie is de straat?
  Van Abbemuseum

  Zie middenkolom...

 • ZA 10 EN ZO 11 SEPTEMBER
  Z.T.
  Open Monumentendag
  Diverse activiteiten

  Zie Middenkolom...

 • VR 23 SEPTEMBER
  v.a. 15.30 uur
  Bijeenkomst Strijp-R
  Piet Hein Eek

  Zie middenkolom...

 • DO 1 september lezing: Van wie is de straat?

  Na de zomervakantie krijgt de lezingenserie ‘Van wie is de straat?‘ een vervolg. Donderdag 1 september staat de eerste gepland: om 19.00 uur in het Auditorium van het Van Abbemuseum. Deze lezing met de titel 'De straat verspeeld? gaat gepaard met de opening van de exposities 'Paul Panhuysen's Straat' en 'Paul Panhuysen's Stad'.  Lees meer over deze lezing en exposities...

  Paul Panhuysen (Borgharen, 21 augustus 1934 – Eindhoven, 29 januari 2015) was een Eindhovense componist en een kunstenaar. Hij richtte Het Apollohuis op en bestuurde het tussen 1980 en 1990. In Het Apollohuis maakten enkele kunstenaars geluidskunstinstallaties en geluidssculpturen. Er waren ook concerten met vrije improvisatie, experimentele en elektronische muziek. Hij woonde met zijn gezin in de Wilgenroosstraat te Eindhoven. Na de eerste feesten in deze straat, begin jaren 70, maakte Panhuysen een ontwerp voor de herinrichting ervan. Het werd een plan dat meer te bieden had aan de bewoners van de straat dan de standaardopdeling in stoep, parkeerstroken en rijbaan. Vervolgens ontstond er een discussie over dit plan onder de straatbewoners. Panhuysen maakte na de inspraak - typisch een fenomeen van de jaren 70 - een tweede plan. Beide ontwerpen kregen de vorm van realistisch uitziende maquettes. Deze staan centraal in de expositie die wordt toegevoegd aan de tentoonstelling Van wie is de straat? in het Van Abbemuseum.

  Zijn voorstel voor de herinrichting van de Wilgenroosstraat inspireerde Panhuysen om voor drie prominente locaties in de stad Eindhoven ook omgevingsontwerpen te maken: de Markt, het Van Abbemuseum en de Stadsschouwburg. Het waren ontwerpen zonder inspraak, maar wel gedacht vanuit een zelfde bewogenheid en invoelingsvermogen waarmee hij had nagedacht over een meer gedifferentieerde inrichting van de publieke ruimte, naar aanleiding van de Wilgenroosstraat. Ook bedacht hij een voorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Nutsschool aan de Norbertuslaan, waar zijn dochter naar toe ging. De maquettes van deze vier projecten staan centraal in de expositie in gebouw Vertigo van de TU/e.

  Het programma van 1 september:
  16.30 uur: opening Paul Panhuysen's Stad in gebouw Vertigo van de TU/e, 5e verdieping;
  18.00 uur: opening Paul Panhuysen's Straat in het Van Abbemuseum, 3e verdieping van de nieuwbouw;
  19.00 uur: discussie De straat verspeeld? o.l.v. Joep Huiskamp in het auditorium van het Van Abbemuseum.
  Bestel hier je ticket voor de discussie. De entree bedraagt €5. 

   

  DO 1 september lezing: Van wie is de straat?
 • VR 9 / ZA 10 / ZO 11 september OMD: iconen en symbolen

  Het thema van de 30ste Open Monumentendag 2016 is iconen en symbolen. Symbolen, vereeuwigd in ornamenten, beeldhouwwerk of glas-in-lood, vertellen ons iets over het gebruik, over heiligen of speciale gebeurtenissen. De betekenis van die symbolen is niet statisch, deze verandert in de loop van de tijd. Verder kunnen monumenten en gebouwen een ‘iconische waarde’ hebben. Ze groeien door hun plaats, vorm en betekenis uit tot een belangrijk herkenningspunt in de stad. Vormde in de negentiende eeuw de Sint-Catharinakerk nog het belangrijkste gebouw in de skyline van Eindhoven, met de komst van Philips kreeg Eindhoven er nieuwe iconen bij. Net voor Open Monumentendag verschijnt een speciale, gratis brochure die dieper ingaat op het thema: symbolen en iconen. Ondere staan de opgestelde monumenten en/of activiteiten...

 • VR 9 / ZA 10 / ZO 11 september OMD: Petruskerk

  Vrijdagavond 9 september start Open Monumentendag 2016 in Eindhoven met een speciale bijeenkomst in de Petruskerk. Kunsthistoricus Peter Thoben verzorgt er een lezing over de veranderende betekenis van symbolen en iconen. Deze lezing is gratis toegankelijk, maar aanmelden is gewenst. Lees meer...

  De Petruskerk is een neogotische kruisbasiliek ontworpen door architect H.J. van Tulder (1819-1903). In 1875, tijdens de bouw van de kerk, stortte de toren in. In 1880 werd de kerk ingewijd en in gebruik genomen. Pas in 1912 werd een nieuwe toren gebouwd. De architect daarvan was L.P.J. Kooken (1867-1940). De toren behoort met 76 meter tot de hoogste kerktorens in Nederland. Het gebouw bevat talloze symbolische verwijzingen. Boven de ingang prijkt een beeld van de patroonheilige Petrus. Hij wordt geflankeerd door twee geknielde engelen. De rechter engel houdt twee ‘Petrussleutels’ vast die symbolisch de hemelpoort en de wereld ontsluiten. 

  Openingslezing Peter Thoben (gratis): vrijdag 9 september, 19.30-21.00 uur: aanmelden via: pastoraalteam@petrus-ehv.nl

  Openstelling: zaterdag 10 september van 10.00 -17.00 uur en zondag 11 september van 11.00-15.00 uur.

  Adres: Kloosterdreef 31, 5623 DB Eindhoven

  Website: www.petrus-ehv.nl

  Foto: entree Petruskerk 

  VR 9 / ZA 10 / ZO 11 september OMD: Petruskerk
 • ZA 10 september OMD: Station-Admirant

  Eindhoven is een dynamische stad. Gebouwen en wegen worden gebouwd, gesloopt, aangepast en vernieuwd. Kunstwerken worden opgeslagen, verplaatst en veranderen van betekenis. Ontdek tijdens Open Monumentendag 2016 de geschiedenis en de verhalen van enkele beeldbepalende gebouwen, iconen, rond het station. De VVV-gids vertelt op zaterdag 10 september over het station, het inmiddels verdwenen stationspostkantoor, de Bijenkorf, de Demer, de Lichttoren en de Admirant waar de deelnemers aan de wandeling de monumentale glas-in-loodkunstwerken van Joep Nicolas (1897-1972) kunnen bewonderen. Meer info volgt... Foto Patrick Meis. 

  ZA 10 september OMD: Station-Admirant
 • ZA 10 september OMD: Erfgoedhuis

  De periode na de Tweede Wereldoorlog is in veel opzichten bijzonder. Vol optimisme werd er gewerkt aan een nieuwe stad. Woonwijken en kerken verrezen en wegen en parken werden aangelegd. Het station, het Evoluon en het Park Theater zijn bekende iconen uit deze zogenaamde wederopbouwperiode (1940-1970). Het Erfgoedhuis toont een overzicht van het in Eindhoven aanwezige wederopbouwerfgoed. Naast informatie en wetenswaardigheden over de monumenten en kunst uit de wederopbouwperiode is er ook aandacht voor de nieuwe stedelijke uitbreidingen. Het Erfgoedhuis is op deze dag tevens het startpunt voor een aantal routes langs de bezienswaardigheden uit de wederopbouwperiode. Stichting Eindhoven in Beeld verzorgt een presentatie met de titel: Fabrikanten met een droom. Openstelling: zaterdag 10 september 11.00-17.00 uur. Toegang gratis. Lees meer...

  Adres: NRE-terrein/Gasfabriek 2 (is een zijstraat van de Nachtegaallaan).

  Website: www.erfgoedhuiseindhoven.nl

  Foto: Ingang Erfgoedhuis (Erfgoedhuis/Laurens Mulkens)

  ZA 10 september OMD: Erfgoedhuis
 • ZA 10 september OMD: Logegebouw

  Het Logegebouw van de Vrijmetselaars is tijdens Open Monumentendag te bezichtigen op zaterdag 10 september van 10.30 uur tot 16.00uur. Er vinden doorlopend rondleidingen plaats. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis van het gebouw en de Vrijmetselarij. Adres: Potgieterstraat 41 te Eindhoven.

  ZA 10 september OMD: Logegebouw
 • ZA 10 en ZO 11 september OMD:de Kazerne en expo Next Up

  De Kazerne is tijdens het monumentenweekend zowel op zaterdag 10 als op zondag 11 september geopend voor publiek. Het bekende complex aan de Paradijslaan opende in 2014, na een renovatie van de industriële loods, de deuren voor het publiek. Fase 2, de renovatie van het monumentale deel van de Kazerne, is volgens planning in oktober 2017 afgerond. Het gebouwencomplex heeft een lange bouwgeschiedenis. In 1823-24 werd het bakstenen gebouw aan de Grote Berg gebouwd. Het was een van de eerste gebouwen in Nederland dat speciaal voor de Marechaussee werd gebouwd. Een aantal stallen, rechts achter het pand gegroepeerd in een L-vorm, maakte deel uit van dit complex. De architect was Peter van Driel. Lees meer...

  In 1905 werd het gebouwencomplex gesplitst. Het deel achter het pand aan de Grote Berg bleef in gebruik als kazerne met stallen. Het deel grenzend aan de Paradijslaan werd ingericht als brandspuithuis met stal. De opmerkelijke bakstenen gevel aan de Paradijslaan, waarvan de forse ‘diamantkoppen’ het meest in het oog springen, stamt uit 1909. De rechthoekige aanbouw, ‘de loods’, was lange tijd de garage van de gemeentereiniging. Deze werd in 1924 gebouwd voor de nieuwe vuilniswagens die de gemeente had aangeschaft om de gemeentelijke reiniging op een hoger plan te tillen na het ontstaan van Groot Eindhoven in 1920.

  Tijdens het monumentenweekend is in de Kazerne de expo NEXT UP te zien. Designcriticus en journalist Jeroen Junte selecteerde een overzicht van de jongste lichting Dutch Design. Met bijna 200 werken van meer dan 60 ontwerpers, waaronder Lilian van Daal, Dave Hakkens, Dirk van der Kooij en Chloé Rutzerveld. Ze denken in kansen en oplossingen, niet in problemen en obstakels. Ze zijn ‘Next Up’. Midden tussen de tentoongestelde objecten is ook een restaurant, een evenementenzaal, een bar en een winkel. De loods, de expositie en ook delen van het oude complex zijn gratis te bezichtigen.

  Openstelling: zaterdag 10 en zondag 11 september van 12.00-0.00 uur

  Adres: Paradijslaan 2-8, 5611 KN Eindhoven

  Gratis rondleiding zowel op zaterdag als zondag om 14.00 uur. Aanmelden via: info@kazerne.com of 040 2366196

  Website: www.kazerne.com

  Foto: Kazerne (Ruud Balk) 

  ZA 10 en ZO 11 september OMD:de Kazerne en expo Next Up
 • ZO 11 september OMD: Landgoed De Grote Beek

  De ontwikkeling van ‘Rijks Krankzinnigengesticht’ op Landgoed De Grote Beek is kenmerkend voor de manier waarop veel zorginstellingen een eeuw geleden werden opgezet. Neem de buitenplaats: een soort dorpse enclave in een weelderige landschappelijke setting. Rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman (1865-1954) ontwierp het representatieve hoofdgebouw van het psychiatrische ziekenhuis (1918). Later werd het landgoed regelmatig uitgebreid en verbouwd. Er verrezen onder meer een kerk, ketelhuis, maar ook een begraafplaats en nieuwe behandel- en recreatiegebouwen.. Lees meer...

  U kunt het landgoed en enkele gebouwen op eigen gelegenheid verkennen aan de hand van een brochure. Startpunt is Grand Café Het Ketelhuis, Dr. Poletlaan 45. Breng meteen een bezoek aan ons streekfestival; wandelend langs de kraampjes met typische streekproducten genieten van Brabantse gezelligheid.
  Om 12.30 en 14.30 kunt u aansluiten bij een monumentale natuurwandeling over het landgoed onder begeleiding van een gids. Duur: ± 1,5 uur, start bij Grand Café Het Ketelhuis. Wel graag uiterlijk 7 september aanmelden via rondleidingen@ggze.nl o.v.v. OMD’16.
  Openstelling: zondag 11 september van 12.00 – 16.00 uur
  Rondleiding: zondag 11 september 12.30 en 14.30 uur (aanmelden voor 7 september via rondleidingen@ggze.nl o.v.v. OMD’16)
  Adres: Dr. Poletlaan 45, 5626 ND Eindhoven
  Website: www.ggze.nl
  Foto: Hoofdgebouw GGzE (Mark Frerker)

  ZO 11 september OMD: Landgoed De Grote Beek
 • ZO 11 September OMD: Dr. A. F. Philips Sterrenwacht

  Op een avond in februari 1935 werd de "Eindhovense Weer- en Sterrenkundige Kring" (EWSK) opgericht, afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Toen leden van de EWSK besloten een telescoop te bouwen vonden zij de N.V. Philips bereid het materiaal voor de spiegel ter beschikking te stellen. Door een aanvullende gift van Anton Philips kon de telescoop daadwerkelijk worden gerealiseerd. De gemeente Eindhoven stelde bouwgrond in het Stadswandelpark beschikbaar. Het door Louis Kalff (1897-1976) ontworpen gebouw is ongeveer 20 meter hoog en heeft een diameter van 5 meter. Ook de koepel heeft een diameter van ongeveer 5 meter en is geheel draaibaar. Het gebouw is voltooid in 1937 en is sinds 2001 een rijksmonument. In het interieur zijn tal van symbolen verwerkt (sterren, symbolen dierenriem). Tijdens Open Monumentendag 2016 is de Sterrenwacht op zondag 11 september van 13:00 tot 16:30 uur geopend. Let op! Zaterdag 10 september is de Sterrenwacht gesloten.

  Openstelling: zondag 11 september van 13:00-16:30 uur

  Adres: Alberdingk Thijmlaan 3, 5615 EB, Eindhoven

  Website: www.sterrenwachteindhoven.nl

  Foto: Dr. A. F. Philips Sterrenwacht (Architectuurcentrum Eindhoven) 

  ZO 11 September OMD: Dr. A. F. Philips Sterrenwacht
 • ZO 11 september OMD: Schetspeditie

  Tekenmeesters is een jong collectief dat het tekenen met de hand op locatie wil bevorderen. In aanloop naar ‘The big draw’ trekken ze er zowel op 11 als op 18 september op uit in Eindhoven. Op 11 september in en om de iconische Sint-Catharinakerk van architect Pierre J.H. Cuypers (1827-1921) en het nabij gelegen gebied Smalle Haven. Het zien, voelen verbeelden van architectuur en stedelijke ruimte staat centraal. En alles mag: van potloodschets tot aquarel. Doe mee op zondag 11 september, van 11.00 tot 17.00 uur. Lees meer...

  Pierre Cuypers was de meest gevraagde kerkenbouwers van zijn tijd. De Sint-Catharinakerk behoort tot zijn meest geslaagde ontwerpen uit zijn vroege oeuvre. De kerk, gebouwd tussen 1860 en 1867 verrees op de plek van de middeleeuwse kerk. Geïnspireerd door de Franse kathedralenbouw stopte Cuypers het gebouw vol symboliek. Kenmerkend zijn de verschillende torens: de slankere linker toren, de ‘Ivoren toren’, staat voor vrede en reinheid, terwijl de rechtertoren, de ‘Toren van David’, voor kracht en sterkte staat. Eens kijken hoe dit krachtenspel wordt weergegeven in een schets!
  Schetsen: zondag 11 september van 10:00-17:00 uur
  Meer info

  ZO 11 september OMD: Schetspeditie
 • ZO 11 september OMD: film Betoog en beton

  Open Monumentenweekend 2016 sluit af met de première van de film ‘Betoog en Beton’, een productie van Spiegelfilm / Hans Busstra en Marguerite Meijer (2016). De documentaire onderzoekt de relatie tussen stedelijke identiteit en iconische architectuur. Centraal staat de stedelijke ontwikkeling van twee steden. Eindhoven, de voormalige ‘company town’ die de overgang maakte van maakindustrie naar stad van 'kennis en design', en 'new town' Almere, dat in de jaren negentig van 'adolescente' naar 'volwassen stad' groeide. De film wil bijdragen aan het debat over de identiteit van de stad. Hoe wordt die beleefd en hoe komt die tot uitdrukking in de gebouwde omgeving? Aan welke gewenste stadsidentiteit moet iconische architectuur bijdragen? Daarnaast passeren meer recente projecten zoals het Spuikwartier in Den Haag en de Markthal in Rotterdam de revue, en werpt de film op onderzoekende wijze de vraag op wat de toekomst is van grote iconische bouwprojecten in Nederland? Filmvertoning: start zondag 11 september om 16.00 uur in auditorium. Bekijk hier de trailer. Lees meer...

  De film is te zien in het auditorium van het Natlab op Strijp-S. Dit voormalige Philips onderzoekslab werd in 2011-2014 door N Architecten getransformeerd tot een multifunctioneel cultureel platform. Het Philips Natuurkundig Laboratorium (NatLab) werd opgericht in 1914. In 1922 ontwierp architect Dirk Roosenburg (1887-1962) een nieuw laboratoriumgebouw op Strijp-S voor de onderzoeksafdeling. Diverse uitbreidingen van het complex volgden. In 1953/54 vernieuwde Roosenburg de voorkant met een nieuwe ingang, een grote hal en een auditorium. Albert Troost (1924-2010) voorzag in 1956/57 dit auditorium aan de binnenzijde van een symbolische muurschildering.

  Filmvertoning: start zondag 11 september om 16.00 uur in auditorium.

  Adres: Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven

  Gratis kaartjes kunnen via de website van Natlab worden besteld of aan de kassa van Natlab.

   

   

  ZO 11 september OMD: film Betoog en beton
 • DO 15 september lezing: Van wie is de straat?

  In de stedelijke publieke ruimte nemen sport en spel een steeds prominentere plaats in. Het blijft al lang niet meer beperkt tot een potje straatvoetbal of joggen in het bos. Steeds vaker vinden er uiteenlopende ‘urban sports’ activiteiten plaats in de stad of wijk. Terwijl stadsparken het decor vormen voor bootcamps of yoga-sessies. Het Rotterdamse bureau Shift A+U deed ontwerpend onderzoek naar manieren om sportfaciliteiten beter te integreren in de openbare ruimte. In het kielzog van die studie raakte Shift A+U in gesprek met enkele gemeenten. Inmiddels zijn een aantal projecten in uitvoering. Architect en urban planner Oana Rades van Shift A+U gaat in haar lezing in op het thema ‘sport en publieke ruimte’. Ze bespreekt de kansen en mogelijkheden voor steden en kijkt ook naar de toekomst… Meer info...

  Van wie is de straat?
  Lezingenserie II: donderdag 15 september 19.00-20.00 uur
  Entree: 5 euro
  Locatie: auditorium Van Abbemuseum
  Bestel hier je kaartje
  Beeld; Shift A+U

  DO 15 september lezing: Van wie is de straat?
 • VR 23 september netwerkbijeenkomst: Strijp-R

  Vrijdag 23 september vanaf 15.30 uur is er een bijeenkomst over Strijp-R, georganiseerd door Goedhart 3D en Kingspan Insulation, met medewerking van Architectuurcentrum Eindhoven. Ralf Peeters (Amvest) praat over de ontwikkelingen op het voormalige Philipsterren. De ontvangst vindt plaats bij Piet Hein Eek. Meer informatie op de website. Aanmelden via deze link. Foto: Urban Villa’s Strijp-R ontworpen door Houben en van Mierlo, Fotografie: Koen van Damme.

  VR 23 september netwerkbijeenkomst: Strijp-R
 • Opgeleverd: kantoor Össur

  De nieuwbouw van Össur werd ontworpen door Dreessen Willemse. Het gebouw huisvest het hoofdkantoor van Össur Europe met opslag, 110 werkplekken en een opleidingscentrum. Centraal in het ontwerp ligt Össur World, het restaurant waar de werknemers samen werken, lunchen en vergaderen. Deze centrale ruimte staat door een vide in contact met alle afdelingen op de verschillende verdiepingen. Het interieur ondersteunt functiegerelateerd werken, en is eveneens ontworpen door Dreessen Willemse, in samenwerking met Aarts & Co.

  Opgeleverd: kantoor Össur
 • Architectuurgeschiedenis in van Abbe...

  In de cursus “Iconen van architectuur  19e eeuw: Art-Nouveau”  neemt Ruud Lammerink de cursist mee naar tien bijzondere gebouwen uit de 19e eeuw. Tien gebouwen die stuk voor stuk een rol hebben gespeeld  in de ontwikkeling van de moderne architectuur. Meer info...

  Tijd: Woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur
  Duur: 10 lessen
  Data: 5, 12, 19 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov., 7, 14 dec.
  Plaats:  Van Abbemuseum
  Kosten: € 160,- 
  Meer info: www.kunstenarchitectuur.nl 

 • Stadsbestuur wil groenere binnenstad met meer evenementen

  De Eindhovense binnenstad moet groener worden met meer stadstuinen, en er moeten meer evenementen worden gehouden. Dat vinden burgemeester en wethouders. Het college heeft nieuwe plannen voor de binnenstad gemaakt. Daarbij is ook advies gevraagd aan ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees meer...

  De gemeente wil vooral een groenere binnenstad, met meer tuinen en parken. Daarbij mag ook water meer ruimte krijgen, met een grotere rol voor de riviertjes de Dommel en de Gender. Daarnaast krijgen voetgangers, fietsers en energiezuinig openbaar vervoer voorrang boven de auto. Ook moeten er meer evenementen naar de binnenstad worden gehaald om de levendigheid te vergroten. Verder wil het college het centrum meer kleur geven door slimme en innovatieve projecten ruim baan te geven. Met technologische snufjes zou de binnenstad aangenamer of mooier moeten worden gemaakt.Eindhoven groeit de afgelopen jaren, en het college wil uiteindelijk dat meer mensen in de binnenstad gaan wonen en werken. Nu al worden studentenverenigingen overgehaald om naar het centrum te verhuizen, om de levendigheid te vergroten.De nieuwe plannen voor de binnenstad worden na de zomer voorgelegd aan de Eindhovense gemeenteraad. Bron: Studio040

  Stadsbestuur wil groenere binnenstad met meer evenementen
 • Groene corridor op de kaart...

  Het project Groene Corridor moet nog aan bekendheid winnen. Om het project een duwtje in de rug te geven werd zondag 10 juli  de Groene Corridor-dag gehouden tussen Eindhoven en Oirschot. De Groene Corridor is een project dat ervoor moet zorgen dat de autoluwe route vanuit Eindhoven naar Oirschot aantrekkelijker wordt voor toeristen en dagjesmensen. Er is nog veel scepsis over het project omdat Oirschottenaren zich zorgen maken over de toekomstige bereikbaarheid van Eindhoven. Bron: ED.

  Groene corridor op de kaart...
 • Opgeleverd: studentenhuisvesting TU/e campus

  Dit nieuwe flatgebouw met studentenwoningen op de TU/e campus is ontwerpen door WINHOV. Het is onderdeel van de herinrichting van de campus van de Technische Universiteit Eindhoven en is gesitueerd aan de noordzijde van de campus op de grens van het Dommeldal. Het gebouw is verdeeld in drie schijven, waarbij het zwaartepunt van het volume aan de campuszijde ligt. De verfijnde opbouw van de gevel spiegelt het gebruik van grid structuren op de campus. Uitgangspunt voor het ontwerp is betaalbare woonruimte met een grote ruimtelijke kwaliteit op zowel het niveau van het gebouw als van de individuele woning. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de toepassing van grote ramen en in de over dimensionering van publieke ruimtes. Het gebouw heeft een rationele en duurzame opzet. Vloeren en dragende sandwich gevels zijn uitgevoerd in beton elementen, badkamers zijn geprefabriceerd en installaties zijn efficiënt ingepast. Dit resulteert in een korte bouwtijd waarbij toekomstige aanpassingen in het gebouw mogelijk blijven.

  Opgeleverd: studentenhuisvesting TU/e campus
 • Nezzt: flexibel bouwsysteem

  Nezzt is een project van De Meeuw Oirschot en diederendirrix Eindhoven. Het is een flexibel bouwsysteem: in delen op te bouwen, aan te passen en af te breken. Een soort lego dus. En daarmee speelt het systeem in op de behoefte aan flexibele woonvormen. Bovendien kan het overal toegepast worden: als vervanging in een rij panden, als nieuwbouwproject in Meerhoven of als woontoren op Strijp-S. Ook de indeling van de woningen, de samenstyelling van de delen en de gevel – van gerecyceld plastic, steenstrips of geprint beton – alles kan aangepast... 

  Nezzt: flexibel bouwsysteem
 • Eindhoven als filmdecor, nu ook als app

  Momenteel draait in Natlab de Helleveeg, een film van André van Duren. In deze productie, naar het boek van A.F.Th. van der Heijden, maken we kennis met Albert een Brabantse jongen die gefascineerd raakt door zijn lichtzinnige tante. Op zoek naar geschikte filmlocaties kwam de regisseur terecht bij de enige woning in Tivoli, de wijk waar schrijver A.F.Th. van der Heijden is geboren, die nog helemaal origineel was. De bewoner van deze woning en enkele andere buurtbewoners kregen een rolletje in de film. Maar voor de nauwlettende kijker valt er meer te genieten. Duidelijk herkenbaar in beeld zijn de woningen in Drents Dorp (afbeelding), het Augustinianum aan de Kanaalstraat, het Tweede Witte Dorp (architect F. Korteweg), portiekflats van architect C. De Bever in Burghplan en diverse fabrieken en kantoren op Strijp-T, met zelfs een glimp van het Klokgebouw (maar dan zonder Philips-logo). Deze prachtige beelden, met veel aandacht voor authentieke details, zijn een feest voor het oog, maar tegen deze achtergrond ontvouwt zich tegelijkertijd een aangrijpend verhaal met een gitzwart einde… Voor de liefheber is er nu een een speciale app gemaakt die info geeft over de locaties waar de film geschoten is: http://dehelleveeg-filmroute.nl/...

  Eindhoven als filmdecor, nu ook als app
 • Opgeleverd: Urban Villa's Strijp-R

  Strijp R, het terrein van de voormalige beeldbuisfabriek van Philips, wordt getransformeerd tot een groenstedelijk woonmilieu met circa 500 woningen. Voor ontwikkelaar Amvest heeft Houben/Van Mierlo het plan ontworpen voor ‘Veld 7.2’. Op basis van de voorliggende stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan is een bijzondere woningtypologie ontwikkeld, waarin meerdere woningen samen een ‘urban villa’ vormen. Lees meer...

  De specifieke schakeling van steeds twee of drie woningen geeft elke woning een oriëntatie op minimaal drie buitengevels, en daarmee een hoogwaardige woonkwaliteit met gevels, balkons en terrassen gericht op ruime privé tuinen en het schakelpark.De architectuur is geïnspireerd op de voormalige industriële gebouwen op het terrein, maar tevens op de beroemde villa’s van Mies van der Rohe en de geschakelde woningen in de Eindhovense schrijversbuurt. De contour van de geschakelde woningen kent veel hoeken, wat nog versterkt wordt door de toepassing van gemetselde schoorstenen in het centrum van de belangrijkste woonvertrekken. Hierdoor hebben de samengestelde volumes een bijzondere, rijke profilering. Bron: Houben en Van Mierlo.

  Opgeleverd: Urban Villa's Strijp-R
 • Bouw busstation van start....

  De bouw van een nieuw busstation bij winkelcentrum WoensXL aan de Montgomerylaan is gestart. Het wordt een nieuw knooppunt voor busreizigers, zodat zij niet meer helemaal naar Neckerspoel hoeven om over te stappen... Bron: Studio040. Het ontwerp is van Wagemaker. Zie: website

  Bouw busstation van start....
 • Proeftuin040 stelt groene muur voor...

  Proeftuin040 heeft de ambitie om de keerwand tussen het PSV stadion en Strijp-S te vergroenen. Proeftuin040 maakte een kleurrijk, bijvriendelijk en (deels) eetbaar ontwerp. Lees meer...

  De keerwand is nu een wat grijze begeleiding van fietsers op weg van het centrum naar Strijp-S. Terwijl die route voor de verbinding tussen die twee en de ontwikkeling van de Groene Corridor natuurlijk zo aantrekkelijk mogelijk moet zijn. Daarnaast is de wand regelmatig een dankbare ondergrond voor graffiti-tags. Dat kan natuurlijk beter! Het vergroenen van de wand is natuurlijk goed voor de uitstraling. Het verhogen van de biodiversiteit was echter leidend bij het ontwerp. Er is gezocht naar goede drachtplanten die een hoge diversiteit in bloeiperiode kennen. Op deze manier valt er het hele jaar door wat te halen voor bijen en andere insecten. Waar mogelijk hebben we de wand en de onderbegroeiing ook voor mensen eetbaar gemaakt! Daarnaast is er ook goed gekeken naar kleur. De wand kent een groene basis, met bijzondere soorten die door het jaar heen van kleur verschieten. Door dit te combineren met bloeiende heesters en onderbeplanting ontstaat er een kleurrijk ensemble dat in elk seizoen van kleur verschiet. Het vergroenen van de wand is goed voor de biodiversiteit, werkt kostenbesparend in de verwijdering van graffiti en is daarnaast een genot om langs af te fietsen. Wat ons betreft een win-win situatie! Bekijk het filmpje om te zien hoe het ontwerp de wand verandert...

  Proeftuin040 stelt groene muur voor...
 • Opgeleverd: Kantoor Woonbedrijf

  Begin dit jaar verhuisde de gehele Woonbedrijf-organsiatie naar het nieuwe kantoor aan de Wal. Van Lierop Cuypers Spierings Architecten maakte in samenwerking met Staal|Christensen het ontwerp. Foto Patrick Meis

  Opgeleverd: Kantoor Woonbedrijf
 • Opgeleverd: renovatie van het Pompgebouw RAG

  We zijn begonnen met het samenstellen van de projectenlijst vor de Dirk Roosenburgprijs 2017. Ook een project opgeleverd in de gemeenet Eindhoven. Laat het ons weten...
  Eind augustus 2014 zjin Piet Hein Eek / Bouwbedrijf van Gerven begonnen met het verbouwen van het RAG Pompgebouw op Strijp-R. Inmidels zijn de woningen opgeleverd en bewoond... Meer info. Beeld: Piet Hein Eek

  Opgeleverd: renovatie van het Pompgebouw RAG
 • Opgeleverd: Strijp-Z

  In opdracht van SGE Stichting Gezondheidscentra Eindhoven e.o. ontwierpen Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten b.v. te Vught dit gezondheidscentrum. Beeld: SGE.

  Opgeleverd: Strijp-Z
 • Opgeleverd: nieuwbouw Karel de Grotelaan

  Een deel van de zogenaamde Aireywijk is vervangen door nieuwbouw. Het gaat om drie appartementengebouwen en een rij eengezinswoningen in de sociale huursector, ontworpen door Van Helmond Zuidam architecten. Beeld: Woonbedrijf. Lees meer...

  Vormgeving en materialisering haken aan op de bestaande architectuur maar zijn onmiskenbaar van nu. Op allerlei manieren is het complex duurzaam gemaakt: isolatiemaatregelen, materiaaltoepassing, installaties, PV, daktuinen en gevelgroen,en (niet onbelangrijk) betrokkenheid van de huurders. Hier een link naar een project. 

  Opgeleverd: nieuwbouw Karel de Grotelaan
 • Van wie is de straat?

  Zaterdag 20 februari is de expositie Van wie is de straat? geopend. De publieke ruimte is uiterst actueel, zeker in Eindhoven. Een aangename verblijfsomgeving een belangrijk visitekaartje van de stad, die tot de top 10 kennisregio's in de wereld wil behoren. Tegelijk lopen de budgetten voor beheer en onderhoud voor diezelde publieke ruimte terug. Ook neemt de balenstelling van burgers voor de directe leefomgeving toe. Stadbewoners nemen steeds vaker het heft in eigen hand, zijn kritisch over de vormgeving of beginnen eigen initaitieven in de staat... De expositie laat verschillende visies op de straat - onze publieke ruimte - zien. Wie maakt er gebruik van deze publieke ruimte? Wie beheert, wie controleert en wie misbruikt hem? Wie is de eigenaar en welke verantwoordelijkheden brengt dit eigendom met zich mee? Lees meer...

  Het Van Abbemuseum heeft vier gasten uitgenodigd die elk een bepaald aspect van het gebruik van de openbare ruimte uitwerkten. Dit resulteert in heel verschillende bijdragen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson architectural historians), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de publieke ruimte op The Strip in Las Vegas (!melk) en het project Refugee Republic over het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp (kunstenaar Jan Rothuizen, multimediajournalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk Jan Visser, geproduceerd door Submarine Channel).
  Alle bijdragen refereren ook aan de legendarische tentoonstelling De Straat die in 1972 plaatsvond in het Van Abbemuseum. Verder heeft het van Abbemuseum en Architectuurcentrum Eindhoven een lezingenserie rond de epositie georgansieerd. Zie middenkolom.

  Van wie is de straat?
 • Nieuwe terminal Eindhoven Airport

  Eindhoven Airport krijgt een nieuwe bagagehal.De nieuwe hal wordt gebouwd aan de rechterkant van de terminal en moet in het tweede kwartaal van 2017 klaar zijn. De Bever architecten maakte het ontwerp... Bron: e52.

  Nieuwe terminal Eindhoven Airport
 • Voortgang Rabobank...

  Op de plek waar voorheen de kenmerkende Rabobanktoren stond verrijst een nieuw duurzaam kantoor dat aansluit op de hedendaagse en toekomstige behoeftes van Rabobank en haar medewerkers. In opdracht van Projectontwikkelaar OVG Real Estate wordt de bouw uitgevoerd door de Volker Wessels bedrijven Boele & van Eesteren, Stam en de Koning en Homij. Bekijk hier een film...

 • Nieuw leven voor ‘t Karregat...

  ’t Karregat (1973) is door de architectencombinatie diederendirrix en architecten|en|en gerenoveerd, met ruimte voor de school, kinderdagverblijf en enkele wijkvoorzieningen. ’t Karregat, ontworpen door architect Frank van Klingeren, is een van de eerste multifunctionele centra in Nederland. Onder een groot doorlopend dak, gedragen door stalen paraplu’s, liet hij vrije ruimte zonder tussenwanden. Er waren  een supermarkt, kleine winkels, basisscholen, een gymzaal en een buurtcentrum. Het gebouw in de wijk Herzenbroeken in Eindhoven kreeg uitgebreide internationale aandacht, maar de experimentele opzet bleek niet goed te werken. Al snel deelden de gebruikers de ruimte zelf in met tussenschotten, totdat de ruimte onder het dak uiteindelijk helemaal was dichtgeslibd. Diederendirrix architecten en architecten|en|en, stonden voor de opdracht het gebouw nieuw leven in te blazen... foto Bas Gijselhart.

  Nieuw leven voor ‘t Karregat...
 • Stationsplein op de schop...

  Het Stationsplein in Eindhoven gaat binnen nu en vijf jaar volledig op de schop. Het moet een entree van de stad met een internationaal elan worden. De verbouwing van het station wordt komende zomer afgerond. Het contrast met de rommelige openbare ruimte buiten is dan veel te groot, zo vindt de gemeente. De omgeving van het station moet juist een verbinding vormen met het centrum. In de plannen komt er een grote fietsenkelder voor 5.000 fietsen. Bovenop deze kelder een parkachtige omgeving waarin ook het beeld van Anton Philips een prominente rol krijgt. Op de parkeerplaats achter het voormalige VVV-kantoor komt een iconisch gebouw. De grond is van de gemeente maar het is de bedoeling dat een externe partij hier iets gaat realiseren. Ook de noordzijde van het station gaat op de lange termijn op de schop. Dat zal volgens de gemeente pas na 2020 zijn. Bron: ED.

  Stationsplein op de schop...
 • Chinees paviljoen Nanjing op Strijp-S in Eindhoven

  De loco-burgemeesters Wu Weiguo en Staf Depla onthulden maandagmiddag, 9 november, het ontwerp van het cadeau van de Chinese stad Nanjing aan zusterstad Eindhoven. Dat gebeurde in een verder erg lege tent op de plaats waar het toekomstige theehuis, restaurant en ontmoetingscentrum gebouwd wordt: de parkeerplaats voor het Videolab aan de Torenallee. De werkelijke start van de bouw van het Nanjing Paviljoen op Strijp-S in Eindhoven zal begin volgend jaar zijn.

  Chinees paviljoen Nanjing op Strijp-S in Eindhoven
 • Nieuwe visiefilm Strijp-S

  Bekijk hier het complete Strijp-S verhaal en waarom Trudo is begonnen aan deze ontwikkeling.

 • Architectuurfietsroute online

  Fietsen langs architectuur in Eindhoven? Sinds 1 september is er online informatie beschikbaar over gebouwen en monumenten.Bekijk hier de website.

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum