Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

Agenda

Eigen activiteiten

Nieuws

 • MA 12 DECEMBER
  19.30 UUR
  Stadsdebat wonen en de smart city
  Natlab

  Info volgt...

 • MA 12 december stadsgesprek: Smart clues for smart living?

  Er zijn heel wat woonwijken uit de vorige eeuw die niet meer voldoen aan de woonwensen in de huidige samenleving. Hoe kunnen smart city technologieën informatie opleveren over nieuwe woonwensen en de knelpunten die deze opleveren? Hoe kunnen ruimtelijk ontwerpers, de overheid, corporaties en de markt deze data interpreteren en vertalen naar vastgoedopgaven (transformatie, nieuwbouw, wijkvernieuwing?) Met Dan Hill (Arup/Arup Digital Studio), Mark van der Net (OScity) en Menno Moen (gemeente Eindhoven)... Natlab, 19.30 uur, gratis. Gespreksleiding: Erna van Holland.

  In deze bijeenkomst wordt ook gekeken hoe ambities uit de Woonvisie van de gemeente Eindhoven, zoals het verdichten van de bestaande stad en ruimte voor eigen initiatief van burgers, zich verhouden tot die van de smart city. Kunnen er op het gebied van wonen gemeenschappelijke doelen worden geformuleerd en waar liggen die dan? Dan Hill is Associate Director bij Arup, het mondiale ontwerp- en ingenieursbureau, en hoofd van Arup Digital Studio. Vanuit zijn achtergrond als ontwerper en stedenbouwkundige heeft hij over de hele wereld gewerkt aan ‘city strategy’ en stadsontwikkelingsprojecten. Hill is adjunct-hoogleraar in Design en Communicatie aan RMIT University (Melbourne) en in Architectuur aan de UTS (Sydney). Vanaf 2001 produceert hij de baanbrekende en invloedrijke weblog City of Sound. Mark van der Net is oprichter van OSCity is dat zich richt op'Smart Urbanism'. Met open source als inspiratie maakt OSCity stedelijke kennis zoveel mogelijk transparant en nodigt anderen uit om mee te denken en te doen.
  Deze bijeenkomst maakt deel uit van de reeks DATAstudio Meet Up’s ‘Een stad zo slim als haar bewoners’. Hierin verkennen verschillende culturele instellingen uit Eindhoven en de DATAstudio* hoe technologie en de participatie van inwoners uit Eindhoven zich tot elkaar verhouden.
  Iedere Meet Up belicht het thema vanuit een andere invalshoek, om als reeks de volle breedte ervan te verkennen. Met de STRP Biënnale wordt een bijeenkomst georganiseerd over de menselijke rol in het Internet-of-Things (30 september), bij Baltan Laboratories richt de aandacht zich op de smart city als publieke zaak (21 november) en bij Architectuurcentrum Eindhoven gaat het over het digitaal in kaart brengen van patronen en knelpunten bij het wonen in de stad (12 december).

  *De DATAstudio is onderdeel van De Staat van Eindhoven, een project van Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven. In de DATAstudio verbinden we beschikbare data en technologische mogelijkheden met de realiteit van de straat en de behoeften van bewoners.

  Architectuurcentrum Eindhoven

  Datum: 12 december 2016, 19.30 uur

  Locatie: Natlab 

   

  MA 12 december stadsgesprek: Smart clues for smart living?
 • 2017: lezingenprogramma Nieuwe Eindhovense architectuur, klaar voor de toekomst?

  In september 2016 is het rijksbrede programma Circulaire Economie gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In deze beleidsnota, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, schetst het kabinet een visie voor een toekomstbestendige, duurzame economie en een leefbare aarde voor de komende generaties.

  De door de regering in het programma geformuleerde doelstellingen behelzen dat in 2050 de Nederlandse economie circulair zal zijn. In 2030 moet het primaire grondstofgebruik met 50% zijn gereduceerd. Daartoe formuleert het programma diverse interventies en agendapunten op gebied van regelgeving, financiering, initiëren van marktprikkels en stimuleren van innovatie en samenwerking. Het roept de vraag op in hoeverre de huidige nieuwe gebouwen klaar zijn voor de toekomst? Worden deze gebouwen steeds energiezuiniger? Zijn ze bijvoorbeeld al energie-producerend of intelligent ontworpen met het oog op hergebruik van materialen en producten (materiaalpaspoort; cradle to cradle, the natural step, BREEAM).

  In het jaar dat de gemeentelijke architectuurprijs wordt uitgereikt aan een nieuw opgeleverd project nodigt Architectuurcentrum Eindhoven drie architectenbureaus uit om hun visie op duurzaamheid en toekomstbestendigheid te presenteren. Jos Lichtenberg, (emeritus) hoogleraar productontwikkeling aan de TU/e Bouwkunde en initiatiefnemer van kennisplatform Slimbouwen, leidt de serie lezingen in. Lees meer over de gasten...

  Maandag 13 februari 2017, 20.00 uur Natlab: Ronald Schleurholts (cepezed)

  Een opmerkelijk nieuw project in Eindhoven is Sint-Lucas Natlab ontworpen door cepezed. Het schoolgebouw opende in september/oktober 2016 de deuren. Het Delftse bureau heeft veel expertise op gebeid van duurzaamheid en bouwinnovatie. In de beleidsnota Circulaire Economie van de overheid wordt de door cepezed ontworpen transformatie Oostduinlaan 75 in Den Haag genoemd. Dit project geldt als een van de belangrijkste grootschalige omvormingen van kantoor tot wooncomplex. Het project in Eindoven is feitelijk ook een transformatie, van aan kantoor/lab naar een multifunctioneel onderwijsgebouw. Welke ontwerpstrategie is hier toegepast om het complex klaar voor de toekomst te maken?

  Maandag 13 maart 2017, 20.00 uur Natlab: Aron Borgers (Inbo Eindhoven)

  Inbo was als architect betrokken bij Space-S, een bottom-up bouwproject op Strijp-S dat medio maart 2017 geheel zal zijn opgeleverd. Ook Inbo investeert veel in kennis en knowhow op het gebied van duurzaamheid. Op 30 september 2016 ging Jeroen Simons, architect-partner van Inbo, tijdens de Dutch Green Building Week in op deze aanpak en rol van Inbo bij de hoogwaardige renovatie van het Tandheelkunde gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen (van label G naar A+). Door het actieve energiebeleid en de hoge duurzaamheidsambities van de Universiteit heeft de architect in zo’n project een andere rol, namelijk als regisseur van slimme engineering.

  Maandag 10 april 2017, 20.00 uur Natlab: Marc Hopperman (UNStudio) en Ferdinand van Dam (OTH)

  UNStudio en OTH ontwierpen de transformatie van het Rabobankkantoor aan de Fellenoord. Uitgangspunt voor de sloop van het huidige kantoorpand is dat 95% van het materiaal wordt hergebruikt. Waar mogelijk krijgen onderdelen in het nieuwe kantoor op dezelfde locatie een tweede leven. Het overgrote deel van de materialen zal hoogwaardig gerecycled worden; vrijkomend metaal en hout vinden een weg in nieuwe metaal- en houtproducten en vrijkomend betonpuin wordt dusdanig bewerkt dat deze dienst kan doen als grindvervanger bij de productie van betonmortel en betonwaren. Maar ‘toekomstbestendig ontwerpen’ is volgens Marc Hopperman van UNStudio meer dan het hergebruiken van materiaal of het behalen van een BREEAM-keurmerk… 

  2017: lezingenprogramma Nieuwe Eindhovense architectuur, klaar voor de toekomst?
 • Bep de dochter van architect Rietveld...

  Bep, dochter van Rietveld is een levendige theatervoorstelling waarin de geheimen van de familie Rietveld ontrafeld worden. Deze voorstelling wordt eenmalig opgevoerd in Natlab op woensdag 7 december 20.00 uur! het is een intrigerende solo van de Utrechtse actrice en zangeres Audrey Bolder waarin ze onderzoekt hoe legitiem het is offers te brengen om je doel te bereiken. Daarbij dient Elisabeth Eskes-Rietveld (Bep) – schilderes en oudste dochter van architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld – als inspiratiebron. Door Beps ogen zien we haar vader omarmd worden door mevrouw Truus Schröder en aanhangers van kunstgroep De Stijl; de bonte stoet aan personages die voorbij trekt, blijkt ook voor het leven van Bep zeer bepalend. Bij Audrey rijst de vraag ten koste van wie of wat je kunstenaar mag zijn. meer info.

  Bep de dochter van architect Rietveld...
 • Van Wijnen projectontwikkeling nieuwe sponsor van Architectuurcentrum Eindhoven

  Van Wijnen projectontwikkeling zuid heeft zich aangesloten bij de sponsor en netwerkclub van Architectuurcentrum Eindhven. In het hele land ontwikkelt Van Wijnen nieuwbouwprojecten als een eigen ontwikkelingen of in opdracht. In Eindhoven in Van Wijnen bouw betrokken bij de renovatie van Hoofdgebouw van de TU/e (Atlas) en de bouw van het nieuwe Augustinianum.

 • Woensel-West Wedstrijd....

  In Woensel West in Eindhoven werkt Sint Trudo aan een grootschalige herontwikkeling. Trudo wil op verschillende strategische hoeken van en rond de Edisonstraat bijzondere objecten te realiseren. Met een openbare ontwerpprijsvraag wil Trudo vernieuwende en originele ideeën een kans geven... Lees meer.

  Een hoekpand aan het Edisonplein - centraal in de wijk gelegen - vormt de locatie voor het te ontwerpen bouwwerk. Architect Bert Dirrix van architectenbureau DiederenDirrix heeft op verzoek van Sint Trudo een generieke en neutrale begane grondverdieping ontworpen: de sokkel. Deze krijgt een andere functie dan wonen. Daar bovenop komt jouw ontwerp. Een opbouw van drie verdiepingen van elk 35 m2 waarin gewoond kan worden.  
  Door het mengen van functies en het stimuleren van meer activiteiten in de buurt zal Woensel West verbijzonderen en daardoor steeds meer bekend raken bij Eindhovenaren en bezoekers van buiten. Jij kunt daar met jouw ontwerp aan bijdragen.
  Deelnemers worden nadrukkelijk uitgedaagd om de opgave op eigenzinnige wijze te interpreteren. Motto van Sint Trudo is: Supporting people. Daarom zal de jury de gebruikswaarde en belevingswaarde van het ontwerpvoorstel voor de buurt en haar bewoners uitdrukkelijk meewegen. Verder dient de opbouw beeldbepalend te zijn voor de omgeving. Ook kijkt de jury naar de technische en financiële uitvoerbaarheid en de mate van duurzaamheid van het gebouw.
  Sint Trudo is voornemens het winnend ontwerp uit te voeren. Dat betekent dat het ontwerp in teamverband verder uitgewerkt zal worden, waarbij ook gekeken zal worden naar de Nederlandse wet- en regelgeving die van toepassing is. Voor de uitvoering is een budget beschikbaar van € 250.000,-. Aan dit bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.
  Ontwerpprijsvraag Woensel West is gelanceerd op 24 oktober 2016. De prijsvraag wordt uitgeschreven conform het Kompas bij Prijsvragen. Via deze website vind je informatie zoals bijvoorbeeld het wedstrijdreglement, de visie van Sint Trudo en het tijdschema van de prijsvraag. Wil jij (met je team) meedoen? Meld je dan nu aan voor Woensel West Wedstrijd. Dat kan nog tot en met 14 november 2016, 17.00 uur.

 • Eerste 3D geprint huis van Europa in Eindhoven

  Volgend jaar staat in Eindhoven het eerste 3D-geprinte huis van Europa. Dat hebben de gemeente en de TU/e vandaag afgesproken... Lees meer

  De Eindhovense universiteit loopt voorop als het gaat om 3D-printen van beton. Al een tijd wordt er op de universiteitscampus beton geprint. Nu wordt de volgende stap gezet: om met deze technologie ook een huis te kunnen printen. Dat betekent precieze vormen en details en ook iets printen dat veilig is om in te kunnen wonen. Het printen van een huis zelf duurt slechts twee weken, zegt TU-professor Theo Salet.
  Volgens de TU is printen van huizen de toekomst. Het is allerleerst duurzamer, omdat er preciezer kan worden gewerkt en er dus minder materialen nodig zijn. Ook is er meer mogelijk in de vormgeving van huizen en wordt het goedkoper om de huizen te produceren. En dat betekent weer dat de koper of huurder minder hoeft te betalen.
  De opkomst van het geprinte huis kan de bouwindustrie op z'n kop gaan zetten, omdat het goedkoper en duurzamer is, aldus wethouder Wonen Torunoglu. Ook kunnen klanten nu vooraf bepalen hoe ze het huis willen hebben, en dat in één keer laten ontwikkelen.
  Het is niet zo dat er straks allemaal hele grote printers in de stad staan. Waarschijnlijk worden er binnen huisonderdelen geprint. Die worden dan later buiten weer op elkaar gezet. Bron: Studio040.

 • Opgeleverd: Scholengroep Het Plein

  Atelier PRO ontwierp de renovatie en vernieuwing de voormalige Tweede Technische School aan de Rondweg. Twee scholen gebruiken nu het gebouwcomplex: Vakcollege Eindhoven (voormalig Pleincollege de Burgh) en Aloysius De Roosten. De verbouwing werd in juli van dit jaar opgeleverd. Meer info.

  Opgeleverd: Scholengroep Het Plein
 • Opgeleverd: Clubhuis Eindhovense hockeyclub Oranje-Rood

  Diederendirrix architectuur & stedenbouw ontwierp voor hockeyclub Oranje-Rood een opvallend paviljoen. Bijzonder is de grote luifel opgebouwd uit houten gelamineerde liggers in een driehoekig raster, ondersteund door enkele kolommen. De structuur loopt van buiten door naar binnen en zorgt voor een bijzonder interieur met vrij zicht op de velden. Foto: Arthur Bagen

  Opgeleverd: Clubhuis Eindhovense hockeyclub Oranje-Rood
 • Opgeleverd: kantoor Össur

  De nieuwbouw van Össur werd ontworpen door Dreessen Willemse. Het gebouw huisvest het hoofdkantoor van Össur Europe met opslag, 110 werkplekken en een opleidingscentrum. Centraal in het ontwerp ligt Össur World, het restaurant waar de werknemers samen werken, lunchen en vergaderen. Deze centrale ruimte staat door een vide in contact met alle afdelingen op de verschillende verdiepingen. Het interieur ondersteunt functiegerelateerd werken, en is eveneens ontworpen door Dreessen Willemse, in samenwerking met Aarts & Co.

  Opgeleverd: kantoor Össur
 • Stadsbestuur wil groenere binnenstad met meer evenementen

  De Eindhovense binnenstad moet groener worden met meer stadstuinen, en er moeten meer evenementen worden gehouden. Dat vinden burgemeester en wethouders. Het college heeft nieuwe plannen voor de binnenstad gemaakt. Daarbij is ook advies gevraagd aan ondernemers en maatschappelijke organisaties. Lees meer...

  De gemeente wil vooral een groenere binnenstad, met meer tuinen en parken. Daarbij mag ook water meer ruimte krijgen, met een grotere rol voor de riviertjes de Dommel en de Gender. Daarnaast krijgen voetgangers, fietsers en energiezuinig openbaar vervoer voorrang boven de auto. Ook moeten er meer evenementen naar de binnenstad worden gehaald om de levendigheid te vergroten. Verder wil het college het centrum meer kleur geven door slimme en innovatieve projecten ruim baan te geven. Met technologische snufjes zou de binnenstad aangenamer of mooier moeten worden gemaakt.Eindhoven groeit de afgelopen jaren, en het college wil uiteindelijk dat meer mensen in de binnenstad gaan wonen en werken. Nu al worden studentenverenigingen overgehaald om naar het centrum te verhuizen, om de levendigheid te vergroten.De nieuwe plannen voor de binnenstad worden na de zomer voorgelegd aan de Eindhovense gemeenteraad. Bron: Studio040

  Stadsbestuur wil groenere binnenstad met meer evenementen
 • Opgeleverd: studentenhuisvesting TU/e campus

  Dit nieuwe flatgebouw met studentenwoningen op de TU/e campus is ontwerpen door WINHOV. Het is onderdeel van de herinrichting van de campus van de Technische Universiteit Eindhoven en is gesitueerd aan de noordzijde van de campus op de grens van het Dommeldal. Het gebouw is verdeeld in drie schijven, waarbij het zwaartepunt van het volume aan de campuszijde ligt. De verfijnde opbouw van de gevel spiegelt het gebruik van grid structuren op de campus. Uitgangspunt voor het ontwerp is betaalbare woonruimte met een grote ruimtelijke kwaliteit op zowel het niveau van het gebouw als van de individuele woning. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de toepassing van grote ramen en in de over dimensionering van publieke ruimtes. Het gebouw heeft een rationele en duurzame opzet. Vloeren en dragende sandwich gevels zijn uitgevoerd in beton elementen, badkamers zijn geprefabriceerd en installaties zijn efficiënt ingepast. Dit resulteert in een korte bouwtijd waarbij toekomstige aanpassingen in het gebouw mogelijk blijven.

  Opgeleverd: studentenhuisvesting TU/e campus
 • Opgeleverd: Urban Villa's Strijp-R

  Strijp R, het terrein van de voormalige beeldbuisfabriek van Philips, wordt getransformeerd tot een groenstedelijk woonmilieu met circa 500 woningen. Voor ontwikkelaar Amvest heeft Houben/Van Mierlo het plan ontworpen voor ‘Veld 7.2’. Op basis van de voorliggende stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan is een bijzondere woningtypologie ontwikkeld, waarin meerdere woningen samen een ‘urban villa’ vormen. Lees meer...

  De specifieke schakeling van steeds twee of drie woningen geeft elke woning een oriëntatie op minimaal drie buitengevels, en daarmee een hoogwaardige woonkwaliteit met gevels, balkons en terrassen gericht op ruime privé tuinen en het schakelpark.De architectuur is geïnspireerd op de voormalige industriële gebouwen op het terrein, maar tevens op de beroemde villa’s van Mies van der Rohe en de geschakelde woningen in de Eindhovense schrijversbuurt. De contour van de geschakelde woningen kent veel hoeken, wat nog versterkt wordt door de toepassing van gemetselde schoorstenen in het centrum van de belangrijkste woonvertrekken. Hierdoor hebben de samengestelde volumes een bijzondere, rijke profilering. Bron: Houben en Van Mierlo.

  Opgeleverd: Urban Villa's Strijp-R
 • Opgeleverd: Kantoor Woonbedrijf

  Begin dit jaar verhuisde de gehele Woonbedrijf-organsiatie naar het nieuwe kantoor aan de Wal. Van Lierop Cuypers Spierings Architecten maakte in samenwerking met Staal|Christensen het ontwerp. Foto Patrick Meis

  Opgeleverd: Kantoor Woonbedrijf
 • Opgeleverd: renovatie van het Pompgebouw RAG

  We zijn begonnen met het samenstellen van de projectenlijst vor de Dirk Roosenburgprijs 2017. Ook een project opgeleverd in de gemeenet Eindhoven. Laat het ons weten...
  Eind augustus 2014 zjin Piet Hein Eek / Bouwbedrijf van Gerven begonnen met het verbouwen van het RAG Pompgebouw op Strijp-R. Inmidels zijn de woningen opgeleverd en bewoond... Meer info. Beeld: Piet Hein Eek

  Opgeleverd: renovatie van het Pompgebouw RAG
 • Opgeleverd: Strijp-Z

  In opdracht van SGE Stichting Gezondheidscentra Eindhoven e.o. ontwierpen Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten b.v. te Vught dit gezondheidscentrum. Beeld: SGE.

  Opgeleverd: Strijp-Z
 • Opgeleverd: nieuwbouw Karel de Grotelaan

  Een deel van de zogenaamde Aireywijk is vervangen door nieuwbouw. Het gaat om drie appartementengebouwen en een rij eengezinswoningen in de sociale huursector, ontworpen door Van Helmond Zuidam architecten. Beeld: Woonbedrijf. Lees meer...

  Vormgeving en materialisering haken aan op de bestaande architectuur maar zijn onmiskenbaar van nu. Op allerlei manieren is het complex duurzaam gemaakt: isolatiemaatregelen, materiaaltoepassing, installaties, PV, daktuinen en gevelgroen,en (niet onbelangrijk) betrokkenheid van de huurders. Hier een link naar een project. 

  Opgeleverd: nieuwbouw Karel de Grotelaan
 • Van wie is de straat?

  Zaterdag 20 februari is de expositie Van wie is de straat? geopend. De publieke ruimte is uiterst actueel, zeker in Eindhoven. Een aangename verblijfsomgeving een belangrijk visitekaartje van de stad, die tot de top 10 kennisregio's in de wereld wil behoren. Tegelijk lopen de budgetten voor beheer en onderhoud voor diezelde publieke ruimte terug. Ook neemt de balenstelling van burgers voor de directe leefomgeving toe. Stadbewoners nemen steeds vaker het heft in eigen hand, zijn kritisch over de vormgeving of beginnen eigen initaitieven in de staat... De expositie laat verschillende visies op de straat - onze publieke ruimte - zien. Wie maakt er gebruik van deze publieke ruimte? Wie beheert, wie controleert en wie misbruikt hem? Wie is de eigenaar en welke verantwoordelijkheden brengt dit eigendom met zich mee? Lees meer...

  Het Van Abbemuseum heeft vier gasten uitgenodigd die elk een bepaald aspect van het gebruik van de openbare ruimte uitwerkten. Dit resulteert in heel verschillende bijdragen: de openbare ruimte als plek voor protest (Crimson architectural historians), een typologie van honderd verschillende straten (ZUS), de vormgeving van de publieke ruimte op The Strip in Las Vegas (!melk) en het project Refugee Republic over het dagelijks leven in een vluchtelingenkamp (kunstenaar Jan Rothuizen, multimediajournalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk Jan Visser, geproduceerd door Submarine Channel).
  Alle bijdragen refereren ook aan de legendarische tentoonstelling De Straat die in 1972 plaatsvond in het Van Abbemuseum. Verder heeft het van Abbemuseum en Architectuurcentrum Eindhoven een lezingenserie rond de epositie georgansieerd. Zie middenkolom.

  Van wie is de straat?
 • Nieuw leven voor ‘t Karregat...

  ’t Karregat (1973) is door de architectencombinatie diederendirrix en architecten|en|en gerenoveerd, met ruimte voor de school, kinderdagverblijf en enkele wijkvoorzieningen. ’t Karregat, ontworpen door architect Frank van Klingeren, is een van de eerste multifunctionele centra in Nederland. Onder een groot doorlopend dak, gedragen door stalen paraplu’s, liet hij vrije ruimte zonder tussenwanden. Er waren  een supermarkt, kleine winkels, basisscholen, een gymzaal en een buurtcentrum. Het gebouw in de wijk Herzenbroeken in Eindhoven kreeg uitgebreide internationale aandacht, maar de experimentele opzet bleek niet goed te werken. Al snel deelden de gebruikers de ruimte zelf in met tussenschotten, totdat de ruimte onder het dak uiteindelijk helemaal was dichtgeslibd. Diederendirrix architecten en architecten|en|en, stonden voor de opdracht het gebouw nieuw leven in te blazen... foto Bas Gijselhart.

  Nieuw leven voor ‘t Karregat...
 • Nieuwe visiefilm Strijp-S

  Bekijk hier het complete Strijp-S verhaal en waarom Trudo is begonnen aan deze ontwikkeling.

 • Architectuurfietsroute online

  Fietsen langs architectuur in Eindhoven? Sinds 1 september is er online informatie beschikbaar over gebouwen en monumenten.Bekijk hier de website.

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum