Prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en landschap in Eindhoven en omgeving.

CONTACT

Informatie

Organisatie

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrum-eindhoven.nl
Volg het Architectuurcentrum
Digitale nieuwsbrief
Meld je aan en ontvang onze digitale nieuwsbrief:

Doelstelling

Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven werd opgericht op 8 december 1995. De doelstelling in het oprichtingsstatuut is als volgt omschreven: 'De stichting stelt zich ten doel de condities, waaronder een kwalitatief hoogwaardig gebouwde en onbebouwde omgeving tot stand kan komen, te bevorderen en voorts al hetgeen met het bovenstaande in de meest ruimte zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn'.

Kortom, Architectuurcentrum Eindhoven prikkelt en inspireert het debat over architectuur, stedelijke ontwikkeling en ­landschap in Eindhoven en omgeving. Dat doen we door de organisatie van lezingen, stadsdebatten, tentoonstellingen, symposia, workshops en de lancering van studieopdrachten. Daarnaast organiseert het centrum de Dag van de Architectuur en de Open Monumentendag. Ook programmeren we architectuurfilms.

Daarvoor werken we ­samen met uiteenlopende lokale organisaties (o.m. gemeente Eindhoven, TU/e, BNA kring Zuidoost Brabant, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Henri van Abbe Stichting, Stichting Wederopbouw, Eindhoven 365, Natlab door Plaza Futura e.a.).

Onze activiteiten zijn tevens gericht op het creëren van open netwerkverbanden en het uitwisselen van informatie tussen alle instellingen die in Eindhoven actief zijn op het gebied van architectuur, ruimtelijk ontwerp en/of stedelijke ­ontwikkeling. Met alle activiteiten wil het centrum een breed publiek aanspreken. De activiteiten zijn grotendeels gratis. De gemeente Eindhoven, Stimuleringsfonds Creatieve ­Industrie,  BNA kring Zuidoost Brabant en donaties van sponsors (ACE-sociëteit) maken de activiteiten van het ­Architectuurcentrum mogelijk.

Doelstelling

ANBI-Gegevens

Naam
Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven (kort: Architectuurcentrum Eindhoven)

Fiscaalnummer
8046.04.290

Kamer van Koophandel
41093724

Bankrekeningnummer
NL10 INGB 0004 6813 51

Post- en bezoekadres
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

Doelstelling
De actuele doelstelling staat beschreven in het beleidsplan 2013-2015: Architectuurcentrum Eindhoven wil een platform zijn voor de discussie over de kwaliteit van de gebouwde (en onbebouwde) omgeving in de regio Eindhoven. 

Beleidsplan 2016-2018
Download hier het beleidsplan 2016-2018

Bestuur
Margriet Eugelink - voorzitter
Karel Steller - penningmeester
Erik Leijten - voorzitter
Leonne Cuppen
Jelle Houben

Coördinatie
René Erven

Beloningbeleid
Dit beleid is omschreven in het beleidsplan 2016-2018

Activiteitenverslag 2016
Download hier het activiteitenverslag 2016

Financiële verantwoording 2016
Download hier het financieel verslag 2016

Architectuurcentrum Eindhoven
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
T 040 2946845
info@architectuurcentrumeindhoven.nl

Volg het Architectuurcentrum